СОУ-Н МПЕ 40.1.37.305:2005 Вхідний та експлуатаційний контроль іонообмінних матеріалів на ТЕС та інших промислових підприємствах. Методичні вказівки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.37.305:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ВХІДНИЙ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
ІОНООБМІННИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТЕС
ТА ІНШИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Методичні вказівки

Відповідає офіційному тексту

ВХОДНОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ИОНООБМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЭС
И ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аутентичный перевод

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
Київ 2005

Передмова

1. ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галу- зевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО ДП «ДонОРГРЕС», Кафедрою «Технології води та палива» Одеського національного політехнічного університету

3 ВИКОНАВЦІ Г. О. Заблуда, В. А. Кишневський, О. А. Дорож, М. О. Привалов

4 ПОГОДЖЕНО Першим Заступником Міністра палива та енергетики України, Ю. В. Продан,

Заступником Міністра палива та енергетики України, С. М. Тітенко

Департаментом електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю. І. Улітіч

Юридичним департаментом Мінпаливенерго України, Г. Б. Пітік

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Міністерством палива та енергетики України, наказ № 319 від 15 липня 2005 p., І. В. Плачков

6 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Загальні положення

6 Загальні вимоги до якості іонітів

7 Попередній контроль якості іонітів

8 Загальні вимоги до проведення вхідного контролю якості іонітів

9 Загальні вимоги до проведення експлуатаційного контролю якості іонітів

10 Вимоги до проведення експлуатаційного контролю іонітів водопідготовчих установок

11 Вимоги до проведення експлуатаційного контролю іонітів конденсатоочистки

12 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

Додаток А Визначення РОЄ іонітів

А.1 Основні положення

А.2 Визначення РОЄ катіонну в Н-формі

А.З Визначення РОЄ катіонну в Na-формі

А.4 Визначення РОЄ слабоосновного аніоніту

А.5 Визначення робочої ємності іонітів за органічними забруднювачами

Додаток Б Вимоги до упаковки, транспортування та зберігання іонітів

Додаток В Правила приймання іонітів та відбору середньої проби для здійснення вхідного контролю

Додаток Г Визначення типу іоніту та його форми

Додаток Д Форма журналу вхідного контролю якості іонітів

Форма протоколу вхідного контролю якості іонітів

Додаток Е Форма журналу експлуатаційного контролю якості іонітів

Додаток Ж Визначення часу осідання зерен іоніту

Додаток И Визначення складу завантаження ФЗД і перехресного забруднення іонітів після розділення

13. Нормативний документ на російській мові (автентичний переклад) - на 48 сторінках

Затверджено
Наказом Міністерства палива та енергетики України
№ 319 від 15 липня 2005 р.

ВХІДНИЙ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
ІОНООБМІННИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТЕС ТА ІНШИХ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Методичні вказівки

Чинний від 13 вересня 2005 р.

1. Сфера застосування

1.1 Цей нормативний документ (НД) встановлює вимоги до якості іонообмінних фільтруючих матеріалів (надалі іоніти), проведення вхідного та експлуатаційного контролю іонітів, обсягу та періодичності проведення контролю, порядку зберігання, використання та заміни іонітів, безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.2 Вимоги цього НД поширюються на іоніти вітчизняного та імпортного виробництва, що застосовуються в іонітних фільтрах водопідготовчих установок та установок конденсатоочистки на теплових електричних станціях (ТЕС) та інших промислових підприємствах.

1.3 Цей НД призначено для організацій та підрозділів, що здійснюють контроль якості іонітів, проектування, налагодження та експлуатацію іонобмінних установок, а також закупівлю та приймання від постачальників іонітів.

2. Нормативні посилання

У цьому НД є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.3:2004 Правила побудови, викладання, оформлення, прийняття та позначення технічних умов.

ГОСТ 5696-74 Катиониты. Сульфоуголь (Катіоніти. Сульфовугілля)

ГОСТ 10896-78 Иониты. Подготовка к испытанию (Іоніти. Підготовка до випробування)

ГОСТ 10898.1-84 Иониты. Методы определения влаги (Іоніти. Методи визначення вологи)

ГОСТ 10898.2-74 Иониты. Метод определения насыпной массы (Іоніти. Метод визначення насипної маси)

ГОСТ 10898.4-84 Иониты. Метод определения удельного объема (Іоніти. Метод визначення питомого об’єму)

ГОСТ 10900-84 Иониты. Методы определения гранулометрического состава (Іоніти. Методи визначення гранулометричного складу)

ГОСТ 12868-77 Иониты. Методы определения содержания железа (Іоніти. Методи визначення вмісту заліза)

ГОСТ 17338-88 Иониты. Метод определения осмотической стабильности (Іоніти. Метод визначення осмотичної стабільності)

ГОСТ 20255.1-89 Иониты. Метод определения статической обменной емкости (Іоніти. Метод визначення статичної обмінної ємності)

ГОСТ 20255.2-89 Иониты. Методы определения динамической обменной емкости (Іоніти. Метода визначення динамічної обмінної ємності)

ГОСТ 20298-74 Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия (Смоли іонообмінні. Катіоніти. Технічні умови)

ГОСТ 20301-74 Смолы ионообменные. Аниониты. Технические условия (Смоли іонообмінні. Аніоніти. Технічні умови)

ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 15.11.2001 p., № 458

ГНД 95.1.10.07.040-99 Методика вимірювання гранулометричного складу сферичних іонітів за результатами огляду під мікроскопом

ГНД 95.1.10.07.041-99 Методика вимірювання осмотичної стабільності сферичних іонітів за результатами огляду під мікроскопом

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

РД 34.10.403-89 Нормы расхода ионитов и фильтрующих материалов на досыпку и замену при эксплуатации водоподготовительных установок тепловых электростанций (Норми виграти іонітів та фільтруючих матеріалів на досипання та заміну під час експлуатації водопідготовчих установок теплових електростанцій)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online