СОУ-Н МПЕ 40.1.45.603:2006 Система технічного обслуговування та ремонту турбогенераторів ТГВ-200 (ТГВ-200М), ТГВ-300. Види, періодичність та обсяг робіт при планових ремонтах (капітальний, середній, поточний)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.45.603:2006

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ТГВ-200 (ТГВ-200М), ТГВ-300.
ВИДИ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА ОБСЯГ РОБІТ ПРИ ПЛАНОВИХ РЕМОНТАХ (КАПІТАЛЬНИЙ, СЕРЕДНІЙ, ПОТОЧНИЙ)

Відповідає офіційному тексту

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
Київ
2007

Передмова

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Державним підприємством «Львівське конструкторське бюро»

3 ВИКОНАВЦІ Лошак О.С., Галайко В.Д., Пулькас Л.Г., Кудацький В.А., Гуріна О.В.

4 ПОГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, С. М. Тітенко

Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, С. Я. Меженний

Начальником відділу розвитку координації роботи електростанцій, теплових мереж та екологічних питань Департаменту з питань електроенергетики, Орлов Ю.А.

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Коданьова В.Т.

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства палива та енергетики України № 42 від 15 лютого 2006 р., І. В. Плачков

6 НА ЗАМІНУ Вперше

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ 2011 р.

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Види, періодичність та тривалість ремонтів

6 Обсяги робіт, технічного контролю та випробувань турбогенераторів при планових ремонтах

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

Система технічного обслуговування та ремонту турбогенераторів ТГВ-200 (ТГВ-200М), ТГВ-300.
Види, періодичність та обсяг робіт при планових ремонтах (капітальний, середній, поточний)

Чинний від 16 квітня 2006р.

1 Сфера застосування

1.1 Цей нормативний документ «Система технічного обслуговування та ремонту турбогенераторів ТГВ-200, ТГВ-200М, ТГВ-300. Види, періодичність та обсяг робіт при планових ремонтах» (далі НД) розповсюджується на ремонт турбогенераторів синхронних типу ТГВ-200, ТГВ-200М, ТГВ-300 (далі ТГ), виготовлених на заводі «Електроважмаш» (м. Харків).

1.2 НД встановлює види, періодичність та тривалість ремонтів ТГ, а також обсяги робіт та технічного контролю при проведенні капітального, середнього та поточного ремонтів.

1.3 НД не розповсюджується на ремонт систем збудження, охолодження та маслопостачання ТГ згаданих вище.

1.4 НД обов’язковий для підприємств, установ, організацій (далі - підприємств), що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики України, які проводять ремонти, приймають ТГ із ремонта, та експлуатують відремонтовані ТГ.

2 Нормативні посилання

У цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні документи:

ГКД 34.20.302-2002 «Норми випробувань електрообладнання»;

ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила»;

ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж»;

ТУ 34.38.20246-95 «Турбогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт» («Турбогенератори. Загальні технічні умови на капітальний ремонт»);

«Инструкция по монтажу и эксплуатации турбогенератора ТГВ-200 с водородным охлаждением» № ОТХ.412.005 выпуск IV, издание 1961 г. («Інструкція з монтажу і експлуатації турбогенератора з водневим охолодженням»).

«Синхронный 3-х фазный турбогенератор с водородно-водяным охлаждением типа ТГВ-200-2МУЗ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации» № ОТХ.140.150, издание 1977 г. («Синхронний трифазний турбогенератор з воднево-водяним охолодженням типу ТГВ-200-2МУЗ»).

«Инструкция. Монтаж и эксплуатация турбогенератора типа ТГВ-300»

№ ОТХ.412.013 выпуск V, издание 1966 г. («Інструкція. Монтаж і експлуатація турбогенератора типу ТГВ-300»).

3 Терміни та визначення понять

У цьому НД використані такі терміни:

Викришування - процес утворення заглиблень на поверхні тертя в результаті відділення частинок матеріалу при втомлюваному зношенні.

Деформація - зміна форми та розмірів тіла або його частини, яка обумовлена зміною відносного положення частинок тіла в результаті їх переміщення.

Забоїна - дефект поверхні у вигляді довільно розміщених заглиблень, який утворюється в результаті механічних пошкоджень.

Заварка - заповнення металом місць вибирання (заглиблень) на виробі при допомозі зварювання наплавленням при усуненні дефектів.

Задир - дефект поверхні у вигляді повздовжних заглиблень, які утворюються від різкого тертя.

Задирка (заусениця) - дефект поверхні, яка представляє собою гострий, у вигляді гребня, виступ, який утворюється при різанні металу.

Зношення (стирання) - процес поступової зміни розмірів тіла при терті, яке проявляється у відокремленні з поверхні тертя матеріалу та його залишкової деформації.

Зношення - результат зношення, яке проявляється у вигляді зміни розмірів, форми та шершавості поверхні із-за руйнування поверхневого шару при терті.

Контактна корозія - корозія при коливальному перемішуванні двох поверхонь відносно одна одної в умовах корозійного середовища.

Корозійне розтріскування - корозія металу при одночасній дії корозійного середовища та зовнішніх або внутрішніх механічних напружень з утворенням транскристалічних або міжкристалічних тріщин.

Корозія металів - руйнування металів внаслідок хімічної або електрохімічної дії зовнішнього середовища.

Лисина - зміна форми поверхні деталі в результаті чого утворюється локальний проміжок зі з’єднувальною деталлю.

Оспина - дефект поверхні у вигляді дрібних заглиблень, які утворюють смуги, які спостерігаються після виділення сторонніх частинок.

Відставання бабіту - порушення суцільності на границі з’єднання двох металів.

Перегрів поверхні - дефект поверхні, який проявляється у вигляді місць побежалості або у вигляді крупнозерністої структури, яка супроводжується грубою шершавістю, пухкою окалиною і сіткою тріщин на границі кристалів, які утворюються при підвищенні температури.

Бульбашка - здуття - дефект поверхні у вигляді локалізованого випинання матеріалу, яке утворюється на поверхні.

Риска - дефект поверхні у вигляді канавки без виступу окрайок із закругленим та плоским дном, яка утворилася від подряпини поверхні металу.

Тріщини - дефект поверхні у вигляді явного або потайного щілиновидного розриву металу в одному напрямку або декількох розгалужувальних напрямках.

Тріщина зварного з’єднання - дефект зварного з’єднання у вигляді розриву у зварному шві та (або) в зонах, які прилягають до нього.

Електричний пробій - проходження через ізоляцію провідників електричного розряду в результаті порушення її електричної міцності при прикладенні пробивної напруги.

Ерозійний знос - результат руйнування поверхневого шару металу під дією твердих частинок, які вдаряються в нього, крапель або потоку рідини або пари.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online