ГКД 34.46.401-96 Трансформатори силові. Пристрої перемикання відгалужень обмоток трансформаторів РПН під навантаженням типів PС, SDV, SCV, SAV. Методичні вказівки з налагодження

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство енергетики України

ГКД 34.46.401-96

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ. ПРИСТРОЇ ПЕРЕМИКАННЯ ВІДГАЛУЖЕНЬ
ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРІВ РПН ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ
ТИПІВ PC, SDV, SCV, SAV

Методичні вказівки з налагодження

НДІЕнергетики Київ 1999

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО ДонОРГРЕС

2 ВИКОНАВЕЦЬ В.П. Кузнецов

3 УЗГОДЖЕНО 1996-09-11 ВАТ "Всеукраїнський інститут трансформаторобудування", В.Т. Бельдій

4 ЗАТВЕРДЖЕНО 1996-09-27 Міністерством енергетики та електрифікації України, В.А. Лучніков

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2003 рік

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Заходи безпеки під час виконання робіт із налагодження

4 Налагодження пристроїв перемикання

4.1 Загальні вказівки

4.2 Виконання робіт із налагодження механізму перемикання і допоміжного обладнання пристроїв РПН

4.3 Методика виконання робіт із налагодження

5 Налагодження приводних механізмів

5.1 Налагодження приводного механізму типу МЗ-4 пристроїв перемикання другої групи

5.2 Налагодження приводного механізму типу ЕМ-1 пристроїв перемикання першої групи

Додаток А Будова і принцип роботи пристроїв перемикання і приводних механізмів

Додаток Б Характерні несправності приводних механізмів і пристроїв перемикання та методи їх усунення

Додаток В Допуски заводу-виготовлювача на кругові діаграми пристроїв перемикання

Додаток Г Ємнісний спосіб знімання кругової діаграми пристрою РПН

Додаток Д Норми на осцилограми роботи контакторів

Додаток Е Форма протоколу перевірки пристрою перемикання

Додаток Ж Перелік приладів і пристосувань

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ. ПРИСТРОЇ ПЕРЕМИКАННЯ ВІДГАЛУЖЕНЬ
ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРІВ РПН ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ
ТИПІВ PC, SDV, SCV, SAV

Методичні вказівки з налагодження

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. УСТРОЙСТВА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ОТВЕТВЛЕНИЙ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ РПН ПОД НАГРУЗКОЙ
ТИПОВ PC, SDV, SCV, SAV

Методические указания по наладке

Чинний від 1999-06-01

1 Галузь використання

Ці методичні вказівки призначено для використання під час налагодження двох груп пристроїв перемикання відгалужень обмоток силових трансформаторів під напругою - першої групи виробництва колишньої НДР типів SDV, SCV, SAV (серій 1 і 3) і другої групи виробництва колишньої НРБ типу PC (серій 4 і 9), призначених для ступеневого регулювання напруги трансформаторів РПН.

Методичні вказівки визначають порядок виконання робіт з налагодження, їх обсяг, види і методи випробувань пристроїв РПН під час нового увімкнення силових трансформаторів і після проведення їх ремонтів, а також після ремонтів самих пристроїв перемикання.

Методичні вказівки призначено для персоналу організацій з налагодження, експлуатаційних працівників лабораторій і служб енергопідприємств, що виконують налагодження і випробування електрообладнання, ремонтних підрозділів.

Методичні вказівки безпосередньо не розглядають питання оперативної експлуатації і ремонтів пристроїв перемикання.

2 Нормативні посилання

У цих методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 3484.1-88* (СТ СЭВ 1070-78) Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний;

- ГОСТ 8008-75* (СТ СЭВ 634-88, 4104-83) Трансформаторы силовые. Методы испытаний устройств переключений ответвлений обмоток;

- РД 34.03.202 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Изд.2-е, перераб. и доп. - Затв.Президією ЦК профспілки 21.08.85, Управлінням по ТБ і ПС Міненерго СРСР 10.09.85**;

- РД 34.20.302 Нормы испытания электрооборудования. 5-е изд.- Затв. Голов- техуправлінням Міненерго СРСР 03.03.78. З наступними змінами;

- РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 14-е изд., перераб. и доп. - Затв. Міненерго СРСР 20.02.89. З наступними змінами.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online