СОУ МПЕ 40.1.51.102:2004 Ізолятори електротехнічні. Терміни та визначення понять

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СТАНДАРТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
ІЗОЛЯТОРИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ
Терміни та визначення понять

СОУ МПЕ 40.1.51.102:2004

Відповідає офіційному тексту

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
Київ 2005

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об ’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Державним підприємством «Науково-дослідний інститут високих напруг» (ДП «НДІВН»), м. Слов’янськ

3 ВИКОНАВЦІ Кім Єн Дар, Р. О. Соломатова, Н. П. Малюкова, Н. Т. Хрякова

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики, О. Д. Светелік,

Департаментом електроенергетики, Ю. І. Улітіч,

Департаментом з надзвичайних ситуацій та охорони праці, І. О. Ященко,

Юридичним управлінням, Г. Б. Пітік,

Об ’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Міністерством палива та енергетики України, наказ № 854 від 31.12.2004 р., О. М. Шеберстов

6 ЗАРЕЄСТРОВАНО ДП «УкрНДНЦ» за № 804/200853 від 18.02.2005 р.

7 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ 2006 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні пояснення

4 Терміни та визначення понять

4.1 Класифікація ізоляторів

4.2 Електроізоляційні матеріали та складові ізолятора

4.3 Параметри і характеристики ізолятора

4.4 Лінійні ізолятори

4.5 Апаратні (опорні) ізолятори

4.6 Прохідні ізолятори

4.7 Захисні ізолятори

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Г Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток Д Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Е Терміни загальнотехнічних понять, необхідних для розуміння тексту стандарту

Додаток Ж Джерело інформації

ВСТУП

Цей стандарт розроблено з метою введення вимог ІЕС 60050:1984 International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 471: Insulators (Міжнародний електротехнічний словник. - Розділ 471: Ізолятори); ІЕС 60383-1:1993 Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V. Part 1: Ceramic or glass insulator units for a. c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria (Ізолятори для ПЛ з номінальною напругою понад 1000 В. Частина 1. Керамічні або скляні ізолятори для систем змінного струму. Термінологія, методи випробування та критерії відповідності); ІЕС 61109:1992 Composite insulators for а. с. overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria (Ізолятори полімерні для ПЛ змінного струму номінальною напругою понад 1000 В. Терміни, методи випробування, правила приймання) та включення додаткових термінів стосовно конструктивних елементів, ізоляційних матеріалів і характеристик та нових типів ізоляторів.

СТАНДАРТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ІЗОЛЯТОРИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ
Терміни та визначення понять

Чинний від 01 березня 2005 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять стосовно ізоляторів, призначених для роботи на повітряних лініях електропередавання та в електричних апаратах і обладнанні.

Стандарт не містить терміни та визначення понять, що стосуються елементів лінійної арматури.

1.2 Терміни, установлені цим стандартом, обов’язкові для вживання в усіх видах нормативних документів, що стосуються лінійної і апаратної ізоляції, електротехніки та енергетики, а також для робіт зі стандартизування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни цього стандарту - рекомендовані.

1.3 Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, спілок, центральних органів виконавчої влади.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3857-99 Арматура лінійна. Терміни та визначення

ГОСТ 21515-76 Материалы диэлектрические. Термины и определения (Матеріали діелектричні. Терміни та визначення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online