ДСТУ ETSI EN 301 511:2016 Обладнання систем цифрового стільникового радіозв`язку GSM абонентське. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 511:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ
ЦИФРОВОГО СТІЛЬНИКОВОГО
РАДІОЗВ’ЯЗКУ
GSM АБОНЕНТСЬКЕ
Технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ ETSI EN 301 511:2016
(ETSI EN 301 511:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Радіотехнології» (ТК 155), Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення» (ДП «УНДІРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 30 грудня 2016 р. № 469 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає ETSI EN 301 511:2015 (версія V12.1.1) Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC) (Глобальна система рухомого зв’язку (GSM). Стандарт, згармонізований зі стандартом EN на рухомі станції в діапазонах стандартів GSM 900 і GSM 1800, що містить основні вимоги статті 3.2 Директиви R&TTE (1999/5/ЕС))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ETSI EN 301 511:2007

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ETSI EN 301 511:2015

1 Сфера застосування

2 Посилання

2.1 Нормативні посилання

2.2 Довідкові посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Скорочення

4 Перелік технічних вимог

4.1 Характеристики навколишнього середовища

4.2 Вимоги відповідності

5 Випробування на відповідність технічним вимогам

5.1 Умови навколишнього середовища для випробування

5.2 Інтерпретація результатів вимірювання

5.3 Основні набори випробувань радіообладнання

Додаток А (обов'язковий) Вимоги цього стандарту та перелік технічних вимог до випробування на відповідність Директиві R&TTE

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Додаток НБ (довідковий) Перелік технічних регламентів, які чинні в Україні та відповідають Директивам Європейського парламенту та Ради Європи

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ETSI EN 301 511:2016 (ETSI EN 301 511:2015, IDT) «Обладнання систем цифрового стільникового радіозв’язку GSM абонентське. Технічні вимоги та методи випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ETSI EN 301 511:2015 (версія en) Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC) (Глобальна система рухомого зв’язку (GSM). Стандарт, згармонізований зі стандартом EN на рухомі станції в діапазонах стандартів GSM 900 і GSM 1800, що містить основні вимоги статті 3.2 Директиви R&TTE (1999/5/ЕС)).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК155 «Радіотехнології».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSM абонентське. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 511:2003, IDT).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять та скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу «Посилання» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— вилучено довідковий додаток В, який не стосується безпосередньо теми стандарту;

— із «Передмови» до ETSI EN 301 511:2015 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено національний довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— долучено національний довідковий додаток НБ (Перелік технічних регламентів, які чинні в Україні та відповідають Директивам Європейського парламенту та Ради Європи).

ETSI EN 301 511:2015 розробила Група стандартизації рухомого зв’язку (MSG) Технічного комітету ETSI.

ETSI EN 301 511:2015 розроблено за дорученням М/284 Європейської комісії відповідно до Директиви Ради 98/34/ЕС [і.4], зміненої Директивою 98/48/ЕС [і.8].

Вимоги, пов’язані з Директивою 1999/5/ЕС [і.6], зведено в додатку А.

Інформацію стосовно інших нормативних документів, які в Україні не впроваджено та на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати на відповідних сайтах.

ВСТУП до ETSI EN 301 511:2015

Цей стандарт є одним з групи стандартів, розроблених для введення до модульної структури, що поширюється на все радіо- та телекомунікаційне термінальне обладнання відповідно до Директиви R&TTE [і.6]. Кожний стандарт є модулем у цій структурі. Модульну структуру наведено на рисунку 1.

На рисунку 1 зліва наведено пункти статті 3 Директиви R&TTE [і.6].

Горизонтальні прямокутники стосуються статті 3.3. Пунктирні лінії означають, що на час публікації цього стандарту основні вимоги в цих сферах стандартизації ще має бути прийнято Комісією. У разі прийняття цих основних вимог і залежно від того, як швидко вони стають застосовними, вони мають бути основними для окремих стандартів, сферу застосування яких визначають подібною функцією або типом інтерфейсу.

Вертикальні прямокутники показують стандарти, відповідні статті 3.2, у разі використання радіоспектра радіообладнанням. Сфери застосування цих стандартів визначають або частотою (звичайно у разі, якщо смуги частот гармонізовано), або типом радіообладнання.

Для статті 3.1b діаграма показує EN 301 489 [і.3], багаточастинний стандарт на EMC виробів, для радіообладнання, що відповідає Директиві [і.1].

Для статті 3.1а діаграма показує чинні стандарти з безпеки, які сьогодні застосовують згідно з Директивою LV [і.2], і нові стандарти, стосовні до дії електромагнітних полів на організм людини. Нові стандарти, стосовні до акустичної безпеки, також можуть знадобитись.

У нижній частині рисунок показує взаємозв’язок стандартів на радіообладнання та телекомунікаційне кінцеве обладнання. Конкретне обладнання може бути радіообладнанням, телекомунікаційним кінцевим обладнанням, або і тим і цим. До радіообладнання треба застосовувати стандарт з радіоспектра. Стандарт буде застосовувати статтю 3.3 лише тоді, якщо відповідні основні вимоги за Директивою R&TTE [і.6] прийнято Комісією і якщо на обладнання, що розглядають, поширюється відповідний стандарт. Таким чином, залежно від типу обладнання, основні вимоги за Директивою R&TTE [і.6] може бути охоплено в комплекті стандартів.

Принцип модульної побудови було вибрано, тому що:

— це мінімізує кількість потрібних стандартів. Оскільки обладнання фактично може мати безліч інтерфейсів та функцій, то недоцільно розробляти окремий стандарт для кожної можливої комбінації функцій, які обладнання може виконувати;

— це передбачає, що сферу застосування стандартів можна розширити:

1) якщо згідно зі статтею 3.2 буде додано нові діапазони частот, у разі їх узгодження;

2) якщо згідно зі статтею 3.3 Комісія прийме необхідні рішення;

3) якщо не вимагати альтернативи стандартам, що вже опубліковано;

— це пояснює, спрощує і сприяє застосуванню згармонізованих стандартів як відповідних засобів оцінення відповідності.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ
ЦИФРОВОГО СТІЛЬНИКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
GSM АБОНЕНТСЬКЕ
Технічні вимоги та методи випробування

DIGITAL CELLULAR SYSTEM
GSM MOBILE STATION EQUIPMENT
Technical requirements and test methods

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на такий тип телекомунікаційного кінцевого (термінального) радіообладнання, як рухоме абонентське обладнання системи стільникового радіозв’язку GSM.

Цей тип радіообладнання призначено для функціювання в межах цифрової системи стільникового радіозв’язку в смугах частот GSM-900 та/або GSM-1800, наведених у таблиці 1, з рознесеністю каналів 200 кГц, з використанням модуляції зі сталою обвідною та з перенесенням трафік-каналів згідно з принципом багатостанційного доступу з часовим розділенням каналів (TDMA).

Таблиця 1 — Смуги частот для рухомого абонентського обладнання систем GSM 900 та GSM 1800

Тип Передавач Приймач
P-GSM900 890 МГц —915 МГц 935 МГц —960 МГц
GSM1800 1 710 МГц—1 785 МГц 1 805 МГц — 1 880 МГц
E-GSM900 880 МГц —915 МГц 925 МГц — 960 МГц
R-GSM900 876 МГц —915 МГц 921 МГц —960 МГц
ER-GSM900 873 МГц —915 МГц 918 МГц —960 МГц

Цей стандарт охоплює положення статті 3.2 Директиви 1999/5/ЕС (Директива R&TTE) [і.6], яка встановлює, що «...радіообладнання має бути сконструйоване таким чином, щоб воно ефективно використовувало спектр, виділений наземним/космічним системам радіозв’язку та орбітальним ресурсам для того, щоб уникнути недопустимих завад».

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до доступу для термінального обладнання, охоплюючи 3GPP видання 12. Загальні вимоги до доступу, які застосовують до термінального обладнання, є тільки для вказаного видання. Цей стандарт не поширюється на рухоме абонентське обладнання з підтримкою послуг GPRS класу А і послуг ECSD.

Для кожного випробування та його вимоги відповідності зроблено посилання на метод випробування з TS 151 010-1 [2]. Вимоги стосуються радіоінтерфейсу, який можна активізувати для виконання випробувань на додатковому обладнанні, за потреби.

У додатку 5 ETSI TS 151 010-1 [2] описано похибку вимірювання.

Додатково до обладнання, на яке поширюється цей стандарт, визначено інші EN-стандарти, що встановлюють технічні вимоги стосовно особливих вимог згідно з іншими частинами статті 3 Директиви R&TTE [і.6]

ETSI TS 151 010-1 [2] містить набір тестів відповідності для GSM. Перевірка вимог відповідності в цьому стандарті ґрунтується на випробуваннях, описаних у цьому посиланні. Набір вимог в ETSI TS 151 010-1 [2] та набір вимог у цьому стандарті необов’язково мають бути однаковими.

Деякі вимоги застосовують лише для певних типів рухомого абонентського обладнання (наприклад, перевіряння даних застосовують лише до рухомого абонентського обладнання з можливістю передавання даних, випробування, що використовують лише до системи GSM-900 або лише до GSM1800 або до їх обох). Цей стандарт визначає певне випробування, яке треба виконувати для кожного типу рухомого абонентського обладнання.

Цим стандартом також враховують застосування додаткового активного пристрою, якщо він змінює характеристики абонентського обладнання за показниками, що впливають на відповідність основним вимогам.

2 ПОСИЛАННЯ

2.1 Нормативні посилання

Посилання можуть бути датованими (ідентифікованими за датою публікації і/чи за номером видання чи за номером версії) чи недатованими. Для датованого посилання подальші переглянуті версії не застосовують. Для недатованого посилання застосовують останю версію (разом зі змінами).

Довідкові документи, які не є відкритими для загального доступу, можуть бути знайдені в http://docbox.etsi.org/Reference.

1 Void

2 ETSI TS 151 010-1 (V12.2.0) (11-2014) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1: Conformance specification (3GPP TS 51.010-1 version 12.2.0 Release 12)

3 Void

4 Void

5 ETSI ETS 300 905 (V5.3.2) (01-1998) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Teleservices supported by a GSM Public Land Mobile Network (PLMN) (GSM 02.03 version 5.3.2)

6 ETSI TS 100 905 (V6.0.0) (01-1999) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Teleservices supported by a GSM Public Land Mobile Network (PLMN) (GSM 02.03 version 6.0.0 Release 1997)

7 ETSI TS 100 905 (V7.0.0) (01-1999) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Teleservices supported by a GSM Public Land Mobile Network (PLMN) (GSM 02.03 version 7.0.0 Release 1998)

8 ETSI TS 122 003 (V3.3.0) (07-2001) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Circuit Teleservices supported by a Public Land Mobile Network (PLMN) (3GPP TS 22.003 version 3.3.0 Release 1999)

9 ETSI TS 122 003 (V4.3.0) (03-2002) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Circuit Teleservices supported by a Public Land Mobile Network (PLMN) (3GPP TS 22.003 version 4.3.0 Release 4)

10 Void

11 Void

12 ETSI TS 122 060 (V3.5.0) (10-2000) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage 1 (3GPPTS 22.060 version 3.5.0 Release 1999)

13 ETSI TS 122 060 (V4.4.0) (06-2002) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.060 version 4.4.0 Release 4)

14 Void

15 Void

16 ETSI TS 101 349 (V8.16.0) (09-2002) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) — Base Station System (BSS) interface; Radio Link Control/ Medium Access Control (RLC/MAC) protocol (3GPP TS 04.60 version 8.16.0 Release 1999)

17 ETSI TS 144 060 (V12.3.0) (01-2015) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) — Base Station System (BSS) interface; Radio Link Control/ Medium Access Control (RLC/MAC) protocol (3GPP TS 44.060 version 12.3.0 Release 12)

18 Void

19 ETSI TS 100 908 (V5.10.0) (10-2001) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Multiplexing and multiple access on the radio path (3GPP TS 05.02 version 5.10.0 Release 1996)

20 ETSI TS 100 908 (V6.10.0) (10-2001) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Multiplexing and multiple access on the radio path (3GPP TS 05.02 version 6.10.0 Release 1997)

21 ETSI TS 100 908 (V7.7.0) (10-2001) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Multiplexing and multiple access on the radio path (3GPP TS 05.02 version 7.7.0 Release 1998)

22 ETSI TS 100 908 (V8.10.0) (10-2001) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Multiplexing and multiple access on the radio path (3GPP TS 05.02 version 8.10.0 Release 1999)

23 ETSI TS 145 002 (V4.5.0) (11-2001) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Multiplexing and multiple access on the radio path (3GPP TS 45.002 version 4.5.0 Release 4)

24 Void

25 ETSI TS 100 910 (V5.13.0) (09-2000) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Radio transmission and reception (3GPP TS 05.05 version 5.13.0 Release 1996)

26 ETSI TS 100 910 (V6.8.0) (08-2002) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio Transmission and Reception (3GPP TS 05.05 version 6.8.0 Release 1997)

27 ETSI TS 100 910 (V7.9.0) (09-2002) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio Transmission and Reception (3GPPTS 05.05 version 7.9.0 Release 1998)

28 ETSI TS 100 910 (V8.14.0) (09-2002) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio Transmission and Reception (3GPP TS 05.05 version 8.14.0 Release 1999)

29 ETSI TS 145 005 (V12.4.0) (01-2015) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005 version 12.4.0 Release 12)

30 ETSI TR 121 905 (V12.0.0) (10-2014) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Vocabulary for 3GPP Specifications (3GPP TR 21.905 version 12.0.0 Release 12).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 Порожньо

2 ETSI TS 151 010-1 (V12.2.0) (11-2014) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+). Вимоги відповідності до рухомої станції (MS); Частина 1. Перелік вимог відповідності (3GPP TS 51.010-1 версія 12.2.0 вид. 12)

3 Порожньо

4 Порожньо

5 ETSI ETS 300 905 (V5.3.2) (01-1998) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+) (GSM); Телепослуги, забезпечувані мережею суходільного рухомого зв’язку загального користування GSM (PLMN) (GSM 02.03 версія 5.3.2)

6 ETSI TS 100 905 (V6.0.0) (01-1999) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+) (GSM); Телепослуги, забезпечувані мережею суходільного рухомого зв’язку загального користування (PLMN) GSM (GSM 02.03 версія 6.0.0 вид. 1997)

7 ETSI TS 100 905 (V7.0.0) (01-1999) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+) (GSM); Телепослуги, забезпечувані мережею суходільного рухомого зв’язку загального користування (PLMN) GSM (GSM 02.03 версія 7.0.0 вид. 1998)

8 ETSI TS 122 003 (V3.3.0) (07-2001) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+) (GSM); Система стільникового радіозв’язку третього покоління (UMTS); Телепослуги, забезпечувані мережею суходільного рухомого зв’язку загального користування (PLMN) (3GPP TS 22.003 версія 3.3.0 вид. 1999)

9 ETSI TS 122 003 (V4.3.0) (03-2002) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+) (GSM); Система стільникового радіозв’язку третього покоління (UMTS); Телепослуги, забезпечувані мережею суходільного рухомого зв’язку загального користування (PLMN) (3GPP TS 22.003 версія 4.3.0 вид. 4)

10 Порожньо

11 Порожньо

12 ETSI TS 122 060 (V3.5.0) (10-2000) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+) (GSM); Система стільникового радіозв’язку третього покоління (UMTS); Послуга пакетного радіозв’язку загального користування (GPRS); Опис послуги; Етап 1 (3GPPTS 22.060 версія 3.5.0 вид. 1999)

13 ETSI TS 122 060 (V4.4.0) (06-2002) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+); Система стільникового радіозв’язку третього покоління (UMTS); Послуга пакетного радіозв’язку загального користування (GPRS); Опис послуги; Етап 1 (3GPP TS 22.060 версія 4.4.0 вид. 4)

14 Порожньо

15 Порожньо

16 ETSI TS 101 349 (V8.16.0) (09-2002) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+); Послуга пакетного радіозв’язку загального користування (GPRS); Інтерфейс «рухома станція (MS) — система базової станції (BSS)»; Протокол керування каналом радіозв’язку І керування доступом до середовища (RLC/MAC) (3GPP TS 04.60 версія 8.16.0 вид. 1999)

17 ETSI TS 144 060 (V12.3.0) (01-2015) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+); Послуга пакетного радіозв’язку загального користування (GPRS); Інтерфейс «рухома станція (MS) — система базової станції (BSS)»; Протокол керування каналом радіозв’язку І керування доступом до середовища (RLC/MAC) (3GPP TS 44.060 версія 12.3.0 вид. 12)

18 Порожньо

19 ETSI TS 100 908 (V5.10.0) (10-2001) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+); Мультиплексування та багатостанційний доступ по каналу радіозв’язку (3GPP TS 05.02 версія 5.10.0 вид. 1996)

20 ETSI TS 100 908 (V6.10.0) (10-2001) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+); Мультиплексування та багатостанційний доступ по каналу радіозв'язку (3GPP TS 05.02 версія 6.10.0 вид. 1997)

21 ETSI TS 100 908 (V7.7.0) (10-2001) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+); Мультиплексування та багатостанційний доступ по каналу радіозв’язку (3GPP TS 05.02 версія 7.7.0 вид. 1998)

22 ETSI TS 100 908 (V8.10.0) (10-2001) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+); Мультиплексування та багатостанційний доступ по каналу радіозв’язку (3GPPTS 05.02 версія 8.10.0 вид. 1999)

23 ETSI TS 145 002 (V4.5.0) (11-2001) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+); Мультиплексування та багатостанційний доступ по каналу радіозв'язку (3GPP TS 45.002 версія 4.5.0 вид. 4)

24 Порожньо

25 ETSI TS 100 910 (V5.13.0) (09-2000) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+) (GSM); Передавання та приймання радіосигналів (3GPPTS 05.05 версія 5.13.0 вид.1996)

26 ETSI TS 100 910 (V6.8.0) (08-2002) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+); Передавання та приймання радіосигналів (3GPP TS 05.05 версія 6.8.0 вид. 1997)

27 ETSI TS 100 910 (V7.9.0) (09-2002) Цифрова стільникова система зв'язку (Фаза 2+); Передавання та приймання радіосигналів (3GPP TS 05.05 версія 7.9.0 вид. 1998)

28 ETSI TS 100 910 (V8.14.0) (09-2002) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+); Передавання та приймання радіосигналів (3GPP TS 05.05 версія 8.14.0 вид. 1999)

29 ETSI TS 145 005 (V12.4.0) (01-2015) Цифрова стільникова система зв’язку (Фаза 2+); Передавання та приймання радіосигналів (3GPPTS 45.005 версія 12.4.0 вид. 12)

30 ETSI TR 121 905 (V12.0.0) (10-2014) Цифрова стільникова система зв'язку (Фаза 2+); Система стільникового радіозв’язку третього покоління (UMTS); LTE; Словник специфікацій 3GPP (3GPP TR 21.905 версія 12.0.0 вид. 12).

2. 2 Довідкові посилання

Посилання бувають датованими (визначеними за датою публікації та/чи за номером видання чи за номером версії) чи недатованими. Для датованих посилань застосовують лише цитовану версію. Для недатованих посилань застосовують останню версію (разом зі змінами).

Наведені нижче посилальні документи не є обов’язковими у разі застосування цього стандарту, але вони допоміжні користувачеві стосовно конкретної галузі знань.

і.1 Council Directive 89/336/ЕЕС of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive)

i.2 Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (LV Directive)

i.3 ETSI EN 301 489 (all parts) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services

i.4 Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations

i.5 Void

i.6 Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive)

i.7 ETSI TR 100 028 (all parts) (V1.4.1) (12-2001) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics

i.8 Directive 98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

і.1 Директива Ради Європи 89/336/ЕЕС від 3 травня 1989 про зближення законів країн-членів Євросоюзу стосовно електромагнітної сумісності (Директива про EMC)

і.2 Директива Ради Європи 73/23/ЕЕС від 19 лютого 1973 року про гармонізацію законів країн-членів Євросоюзу стосовно електрообладнання, сконструйованого для застосування в певних межах напруги (Директива LV)

і.3 ETSI EN 301 489 (усі частини) Електромагнітна сумісність і питання радіоспектра (ERM). Стандарт на електромагнітну сумісність (EMC) обладнання та послуг радіозв’язку

і.4 Директива 98/34/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 22 червня 1998 р. щодо процедури забезпечення інформацією в сфері технічних стандартів та регламентів

і.5 Порожньо

і.6 Директива 1999/5/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 1999 року про радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання та взаємне визнання їхньої відповідності (Директива R&TTE)

i.7 ETSI TR 100 028 (усі частини) (V1.4.1) (12-2001) Електромагнітна сумісність і питання використання радіочастотного спектра (ERM). Невизначеності вимірювання характеристик рухомого радіообладнання

і.8 Директива 98/48/ЕС Європейського парламенту і Ради від 20 червня 1998 р., що замінює Директиву 98/34/ЕС із зазначенням процедури надання інформації у сфері застосування стандартів та регламентів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online