ДСТУ EN 12852:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Кухонні комбайни та блендери. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12852:2001 + A1:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 12852:2016
(EN 12852:2001 + А1:2010, IDT)

Устатковання для перероблення харчових продуктів
КУХОННІ КОМБАЙНИ ТА БЛЕНДЕРИ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2016 р. № 456 зі змінами, внесеними наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15 вересня 2017 р. № 283 термін надання чинності перенесено з 2017-12-01 на 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12852:2001 + А1:2010 Food processing machinery — Food processors and blenders — Safety and hygiene requirements (Устатковання для перероблення харчових продуктів. Кухонні комбайни та бпендери. Вимоги щодо безпеки та гігієни) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт оформлено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12852:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять. Опис

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Опис

4 Перелік суттєвих небезпек

4.1 Загальні положення

4.2 Механічні небезпеки

4.3 Електричні небезпеки

4.4 Небезпеки, пов’язані з недотриманням вимог гігієни під час конструювання машини

4.5 Небезпеки, пов’язані з недотриманням ергономічних вимог під час конструювання машини

4.6 Шум

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки та гігієни

5.1 Загальні положення

5.2 Механічні небезпеки

5.3 Електричні небезпеки

5.4 Гігієна

5.5 Ергономіка

5.6 Шум

6 Контроль вимог та/або заходів щодо безпеки та гігієни

7 Інформація для використання

7.1 Загальні положення

7.2 Інструкція з експлуатації

7.3 Марковання

Додаток А (обов’язковий) Метод вимірювання шуму від роботи кухонних комбайнів та блендерів (2-й клас точності)

Додаток В (обов’язковий) Принципи конструювання для забезпечення очищення кухонних комбайнів та блендерів

Додаток С (довідковий) Блокувальний пристрій, поєднаний зі знімною захисною кришкою кухонного комбайна

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12852:2001 + А1:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12852:2016 (EN 12852:2001 + А1:2010, IDT) «Устатковання для перероблення харчових продуктів. Кухонні комбайни та блендери. Вимоги щодо безпеки та гігієни», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12852:2001 (версія en) «Food processing machinery — Food processors and blenders — Safety and hygiene requirements» зі зміною A1:2010 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 40 «Страховий фонд документації».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— по тексту стандарту наведено «Національні пояснення», виділені рамкою, зміст яких не виходить за межі редакційних змін;

— вилучено попередній довідковий матеріал європейського стандарту, оскільки він узагальнений і не стосується безпосередньо ДСТУ EN 12852;

— зі «Вступу» до EN 12852 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 12852 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— зі змісту EN 12852 вилучено назви рисунків відповідно до правил національної стандартизації, що не порушує розуміння стандарту, оскільки цю інформацію подано по тексту стандарту;

— текст зміни А1:2010 долучений до цього стандарту;

— відкориговано назву стандарту відносно європейського стандарту для узгодження її з чинними національними стандартами;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Європейські стандарти EN 614-1:2006, EN 953, EN 1005-3, EN 1672-2:2005, EN 60204-1:2006, EN 60529:1991, EN ISO 13857:2008, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні прийнято як національні ДСТУ EN 614-1:2014, ДСТУ EN 953:2003, ДСТУ EN 1005-3:2014, ДСТУ EN 1672-2:2014, ДСТУ EN 60204-1:2014, ДСТУ EN 60529:2014, ДСТУ EN ISO 13857:2014 відповідно.

Інші європейські стандарти, посилання на які є в цьому стандарті, мають таку відповідність:

Європейські стандарти, посилання на які є в цьому стандарті

Чинні європейські стандарти Стандарти, прийняті в Україні як національні
EN 1088:1995 EN ISO 14119:2013 ДСТУ EN ISO 14119:2014
EN ISO 3744:1995 EN ISO 3744:2010 ДСТУ EN ISO 3744:2014
EN ISO 4287:1998 DIN EN ISO 4287:2010 Не прийнято в Україні
EN ISO 4871:1996 EN ISO 4871:2009 ДСТУ EN ISO 4871:2015
EN ISO 11201:1995 EN ISO 11201:2010

ДСТУ EN ISO 11201:2014

EN ISO 11688-1:1998 EN ISO 11688-1:2009 ДСТУ EN ISO 11688-1:2015
EN ISO 12100-1:2003 EN ISO 12100:2010 ДСТУ EN ISO 12100:2014
EN ISO 12100-2:2003
EN ISO 14124-1
EN ISO 13849-1:2008 EN 13849-1:2015 ДСТУ EN ISO 13849-1:2016 (EN 13849-1:2015, IDT; ISO 13849-1:2015, IDT)
prCEN/TR 1672-1: EN 1672-1:2014 ДСТУ prEN 1672-1-2001 (prEN 1672-1:1994)
CEN/TR 15623 CEN/TR 15623:2008 Не прийнято в Україні

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
КУХОННІ КОМБАЙНИ ТА БЛЕНДЕРИ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

FOOD PROCESSING MACHINERY
FOOD PROCESSORS AND BLENDERS
Safety and hygiene requirements

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає вимоги щодо безпеки та гігієни для проектування й виготовлення кухонних комбайнів і блендерів.

Це стосується кухонних комбайнів і блендерів, що мають нерухому чашу, в якій обробляють харчовий продукт.

Загальний об’єм чаші менше ніж або дорівнює 150 л.

Цей стандарт стосується машин, призначених для виконання різних видів операцій, таких як: здрібнювання, перемішування, змішування, збивання широкого асортименту харчових продуктів і сировини і які використовують у харчовій промисловості та на підприємствах громадського харчування, таких як ресторани, готелі, кафе й паби.

Цей стандарт стосується всіх суттєвих небезпек, безпечних ситуацій під час використання кухонних комбайнів і блендерів за призначенням та в умовах, передбачених виробником (див. розділ 4).

Цей стандарт розглядає небезпеки, які можуть виникнути під час введення в експлуатацію, роботи, очищення, видалення застряглих харчових продуктів, подавання, зміни інструментів, обслуговування й виведення із експлуатації машини.

1.2 Цей стандарт не застосовують до:

- побутових машин;

- машин, призначених для великих переробних підприємств (наприклад з виробництва кормів, консервів, промислового перероблення м'яса).

Крім того, до сфери дії цього стандарту не долучено невеликих машин, наприклад шейкерів, призначених для змішування рідин, і які мають лопатеву мішалку, оснащену двигуном.

1.3 Цей стандарт не застосовують до кухонних комбайнів і блендерів, виготовлених раніше дати опублікування цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1:2006 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1672-2:2005 Food processing machinery — Sasic concepts — Part 2: Hygiene requirements

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 4287:1998 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287:1997)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by the upper and lower limbs (ISO 13857:2008).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1:2006 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування й конструювання нерухомих і рухомих огорож

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування та вибирання

EN 1672-2:2005 Устатковання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (код-ІР)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 4287:1998 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури (ISO 4287:1997)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основні терміни, методика

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі системи керування, пов'язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпека машин. Безпечні відстані для запобігання пошкоджень верхніх та нижніх кінцівок (EN ISO 13857:2008, IDT).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online