ДСТУ 8733:2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8733:2017

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Терміни та визначення понять

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Атомна енергія» (ТК 79), Державне підприємство «Державний центр регулювання якості поставок та послуг» (Держцентрякості)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 13 жовтня 2017 р. № 317 з 2018-06-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Загальні пояснення

3 Нормативні посилання

4 Загальні терміни

5 Реактори та фізика реакторів атомної станції

6 Експлуатація й технічне обслуговування атомної станції

7 Модернізація атомної станції

8 Регулювання безпеки та радіаційний захист атомної станції

9 Аварійна готовність та реагування атомної станції

10 Зняття з експлуатації атомної станції

11 Поводження з відходами діяльності атомної станції

Додаток А (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б (довідковий) Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток В (довідковий) Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Терміни та визначення понять

NUCLEAR POWER
Terms and definitions

Чинний від 2018-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сфері атомної енергетики.

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовані для вживання в усіх видах нормативної документації, у довідковій, науково-технічній та навчально-методичній літературі, що належить до сфери атомної енергетики, а також для робіт зі стандартизації або під час використання результатів цих робіт.

Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, підприємств, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств.

Цей термінологічний стандарт оформлено згідно з ДСТУ 1.5 і ДСТУ 3966.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

Для кожного поняття встановлено один застандартизований термін.

У стандарті, як довідкові, подано англійські (еп) та російські (ги) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників, науково- технічної літератури та нормативних документів.

У стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських термінів та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників російською та англійською мовами окремо.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2390:1994 Складання. Терміни та визначення

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2440:1994 Обладнання медичне радіологічне та радіотерапевтичне. Терміни та визначення

ДСТУ 2681:1994 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2860:1994 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2960:1994 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3966:2009 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 7287:2012 Ядерні установки та ядерні матеріали. Система фізичного захисту. Терміни та визначення понять

ДСТУ ГОСТ 17137:2012 Системы контроля, управления и защиты ядерных реакторов. Термины и определения (ГОСТ 17137-87, IDТ) (Системи контролю, управління та захисту ядерних реакторів. Терміни та визначення)

ДСТУ ГОСТ 23082:2009 Реакторы ядерные. Термины и определения (ГОСТ 23082-78, IDТ) (Реактори ядерні. Терміни та визначення)

ДСТУ ГОСТ 24693:2012 Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе борного регулирования (ГОСТ 24693-81, IDT) (Реактори ядерні енергетичні корпусні з водою під тиском. Загальні вимоги до системи борного регулювання)

ДСТУ ГОСТ 26392:2009 Безопасность ядерная. Термины и определения (ГОСТ 26392-84, IDТ) (Безпека ядерна. Терміни та визначення)

ДСТУ ГОСТ 26635:2012 Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе внутриреакторного контроля (ГОСТ 26635-85, IDТ) (Реактори ядерні енергетичні корпусні з водою під тиском. Загальні вимоги до системи внутрішньореакторного контролю)

ДСТУ ГОСТ 27445:2012 Системы контроля нейтронного потока для управления и защиты ядерных реакторов. Общие технические требования (ГОСТ 27445-87, IDТ) (Системи контролю нейтронного потоку для управління і захисту ядерних реакторів. Загальні технічні вимоги).

ДСТУ ГОСТ 28506:2012 Сборки тепловыделяющие ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР. Методы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов (ГОСТ 28506-90, IDТ) (Складання тепловидільні ядерних енергетичних реакторів .типу ВВЕР. Методи контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів)

ГОСТ 14642-69 Узлы, блоки и устройства функциональные аппаратуры для измерений ионизирующих излучений. Термины и определения (Вузли, блоки та пристрої функціональні апаратури для вимірювання іонізуючих випромінень. Терміни та визначення)

ГОСТ 17606-81 Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения (Перероблення та захоронения радіоактивних відходів. Терміни та визначення)

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 27452-87 Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования (Апаратура контролю радіаційної безпеки на атомних станціях. Загальні технічні вимоги)

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online