ДСТУ ГОСТ 26165:2009 Взуття дитяче. Загальні технічні умови (ГОСТ 26165-2003, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ДИТЯЧЕ\
Загальні технічні умови

(ГОСТ 26165-2003, IDТ)
ДСТУ ГОСТ 26165:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 жовтня 2009 р. № 376 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 26165-2003 Обувь детская. Общие технические условия (Взуття дитяче. Загальні технічні умови)

Ступінь відповідності ГОСТ 26165-2003 — ідентичний (IDТ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26165-84)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 26165-2003 Обувь детская. Общие технические условия (Взуття дитяче. Загальні технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. З «Предисловия»);

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия»), щодо інформації про зміни до цього стандарту та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарту Російської Федерації; замінено нумерацію п. 5 «Предисловия» на п. 4;

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»:

на заміну ГОСТ 939-88 розроблено ДСТУ 2726-94 (ГОСТ 939-94); на заміну ГОСТ 7296-81 розроблено ДСТУ 4142-2002/ГОСТ 7296-2003;

ГОСТ 9135-2004 прийнято як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 9135:2009; в Україні чинний національний стандарт ДСТУ 2157-93 «Взуття. Терміни та визначення»;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»:

ГОСТ 14226-93 - в Україні чинний ДСТУ 2061-92 (ГОСТ 14226-93); на заміну ГОСТ 29298-92 розроблено ГОСТ 29298-2005, який прийнято як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 29298:2008;

— на четвертій сторінці згідно зі статтею 7 Закону України «Про захист прав споживачів» розділ 8 доповнено пунктом 8.2 щодо гарантійного терміну носіння взуття, який виділено в тексті рамкою;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, ОКП, групи згідно з МКС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації та долучено інформацію щодо коду УКНД.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 26165-2003

ОБУВЬ ДЕТСКАЯ
Общие технические условия

Соответствует официальному тексту

Москва
ИПК Издательство стандартов
2004

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследова- тельский институт кожевено-обувыой промышленности» (ГУП «ЦНИИКП»)

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

AZ

Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики

Республика Армения

AM

Министерство экономики Республики Армения

Республика Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

KG

Кыргызстандарт

Республика Молдова

MD

Министерство экономики и торговли

Российская Федерация

RU

Ростехрегулирование

Республика Таджикистан

TJ

Т акджикстандарт

Туркменистан

TM

Г лавгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

UZ

Агенство «Узстандарт»

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

4 ВЗАМЕН ГОСТ 26165-84

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Классификация, основные параметры и размеры

4 Общие технические требования

5 Правила приемки

6 Методы контроля

7 Транспортирование и хранение

8 Гарантии изготовителя

Приложение А Линейные размеры обуви и ее деталей

Приложение Б Требования к обуви, предусматриваемые в техническом описании

Приложение В Перечень материалов, применяемых для изготовления детской обуви

Приложение Г Указания по эксплуатации

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБУВЬ ДЕТСКАЯ
Общие технические условия

Children’s foot-wear.
General specifications

Дата введения в Украине 2010-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на детскую обувь из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом.

Требования стандарта, кроме 4.1.3, являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 485—82 Юфть для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 939—88 Кожа для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 940—81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия

ГОСТ 1838—91 Кожа из спилка. Общие технические условия

ГОСТ 1903—78 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия

ГОСТ 3717—84 Замша. Технические условия

ГОСТ 3927—88 Колодки обувные. Общие технические условия

ГОСТ 4661—76 Овчина меховая выделанная. Технические условия

ГОСТ 7065—81 Нитроискожа-Т обувная. Технические условия

ГОСТ 7296—81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 9134—78 Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа

ГОСТ 9135—73 Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника

ГОСТ 9136—72 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки

ГОСТ 9182—75 Кожа для рантов. Технические условия

ГОСТ 9289—78 Обувь. Правила приемки

ГОСТ 9290—76 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединений деталей верха

ГОСТ 9292—82 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления

ГОСТ 9542—89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия

ГОСТ 9705—78 Кожа лаковая обувная. Технические условия

ГОСТ 9718—88 Обувь. Метод определения гибкости

ГОСТ 10124—76 Пластины и детали резиновые непористые для низа обуви. Технические условия

ГОСТ 11373—88 Обувь. Размеры

ГОСТ 12632—79 Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия

ГОСТ 14226—93 Обувь. Нормы гибкости

ГОСТ 19196—93 Ткани обувные. Общие технические условия

ГОСТ 21463—87 Обувь. Нормы прочности

ГОСТ 23251—83 Обувь. Термины и определения

ГОСТ 28143—89 Винилискожа-НТ обувная. Общие технические условия

ГОСТ 28144—89 Кожа синтетическая на нетканой основе для верха обуви. Общие технические условия

ГОСТ 28735—90 Обувь. Метод определения массы

ГОСТ 29277—92 Кожа для низа обуви. Технические условия

ГОСТ 29298—92 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 30678—2000 Обувь. Детали и заготовки верха. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online