ДСТУ 8418:2015 Добрива органічні. Метод визначення коефіцієнтів і ступенів гуміфікації та мінералізації

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Добрива органічні
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ
І СТУПЕНІВ ГУМІФІКАЦІЇ
ТА МІНЕРАЛІЗАЦІЇ

ДСТУ 8418:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

РОЗРОБНИКИ: В. Бульо, канд. с.-г. наук; О. Качмар, канд. с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Оліфір, канд. с.-г. наук; В. Сорочинський, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 серпня 2015 р. № 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Засоби та допоміжні пристрої

6 Відбирання проб ґрунту та органічних добрив і готування їх для дослідження

7 Опис методу

7.1 Вимоги до об’єктів дослідження

7.2 Послідовність проведення технологічних операцій

7.3 Аналізування

8 Опрацювання результатів

8.1 Розрахунок коефіцієнта та ступеня гуміфікації

8.2 Розрахунок коефіцієнта та ступеня мінералізації

9 Оформлення результатів вимірювання

10 Точність методу

11 Вимоги щодо безпеки

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОБРИВА ОРГАНІЧНІ
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ
І СТУПЕНІВ ГУМІФІКАЦІЇ ТА МІНЕРАЛІЗАЦІЇ

УДОБРЕННЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ
И СТЕПЕНЕЙ ГУМИФИКАЦИИ И МИНЕРАЛИЗАЦИИ

FERTILIZERS ORGANIC
METHOD OF DETERMINATION OF COEFFICIENTS
AND OF HUMIFICATION AND MINERALIZATION

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначення коефіцієнтів і ступенів гуміфікації та мінералізації різних видів органічних добрив: гною, торфу, компостів, вторинної рослинницької продукції, сидератів, сапропелю, тирси, побутових відходів і їх сумішей у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.

1.2 Цей стандарт застосовний для дослідження якісних характеристик органічних добрив.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 4289:2004 Якість ґрунту. Методи визначання органічної речовини

ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органо-мінеральні. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А 3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 166-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови

ДСТУ ISO 7742:2003 Добрива тверді. Скорочування проб (ISO 7742:1988, IDT)

ДСТУ ISO 10694-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз) (ISO 10694:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11464:2007 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 11464:2006, IDT)

ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод (ISO 11465:1993, IDT)

ДСТУ ISO 13688-2001 Одяг захисний. Загальні вимоги (ISO 13688:1998, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического злектричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 2715-75 Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметри и размеры (Сітки металеві дротяні. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 2874-84 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними чарунками. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полизтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 26712-94 Удобрення органические. Общие требования к методам анапиза (Добрива органічні. Загальні вимоги до методів аналізування)

ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка (Добрива органічні. Метод визначення вологи й сухого залишку)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація споруд)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online