ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органо-мінеральні. Терміни та визначення понять

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ДОБРИВА ОРГАНІЧНІ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ

Терміни та визначення понять

 

ДСТУ 4884:2007

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2010

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського» УААН, Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК142)

РОЗРОБНИКИ: С. Галушка; Е. Дегодюк, д-р с.-г. наук; А. Денисенко; Р. Розумна; Є. Скрильник, канд. с.-г. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 341 з 2009-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОБРИВА ОРГАНІЧНІ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ

Терміни та визначення понять

УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ

Термины и определения ПОНЯТИЙ

MANURE AND ORGANIC-MINERALS FERTILIZERS

Terms and definitions of concepts

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно органічних, органо-мінеральних добрив і відходів органічного походження, що мають удобрювальні властивості (далі - відходи).

1.2 Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються органічних, органо-мінеральних добрив і відходів, у роботах зі стандартизування, а також у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.

1.3 Положення стандарту можна використовувати в роботі підприємств, установ, організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств і відомств.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2567-94 Цукрове виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 639-94 Коди назв мов

ДСТУ 3041-95 Система стандартизації у галузі охорони навколишнього середовища та раціо­нального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ДСТУ 5019:2008 Торф. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 6107-1:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 6107-6:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 6 (ISO 6107-6:1996, IDT)

ДСТУ EN 12944-1:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та ґрунтові меліоранти. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни (EN 12944-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 12944-2:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та ґрунтові меліоранти. Словник термінів. Частина 2. Терміни, що стосуються добрив (EN 12944-2:1999, IDT)

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін (в окремих випадках - два). Проте, використовуючи застандартизовані терміни у межах одного документа, слід вживати лише один з поданих синонімів.

3.2 Терміни та визначення понять (терміностатті) оформлено відповідно до ДСТУ 3966.

3.3 Узяту в круглі дужки (набрану напівгрубим шрифтом) частину терміна можна не вживати, а використовувати його коротку форму.

3.4 Наявність квадратних дужок у терміні певної термінологічної статті означає, що в ньому суміщено два терміни. В абетковому покажчику ці терміни подано окремо без дужок, з посиланням на той самий номер терміностатті.

3.5 Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом, недозволені терміни - світлим курсивом з познакою (Нд).

3.6 Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, виділено підкресленням.

3.7 Подані в цьому стандарті визначення термінів в інших документах, за потреби, можна змінювати, уводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об’єкти, що належать обсягові позначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу та змісту термінів, визначених у стандарті.

3.8 Як довідкові у стандарті подано німецькі (de), англійські (еn), французькі (fr) та російські (ru) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з національних стандартів і словників.

3.9 У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (додатки Б-Д).

3.10 Бібліографію (перелік термінологічних джерел) подано в додатку Е.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи