ДСТУ 8393:2015 Конвеєри шахтні скребкові. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНВЕЄРИ ШАХТНІ
СКРЕБКОВІ

Загальні технічні умови
ДСТУ 8393:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Вироби вугільного машинобудування» (ТК 134), Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш», Державний науково-дослідний, проектно- конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект», Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості «МакНДІ», Відкрите акціонерне товариство «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»

РОЗРОБНИКИ: О. Андріанова; Л. Бахрах; М. Бурлаков; В. Довженко; В. Еренбург, канд. техн. наук; Л. Іноземцева; А. Кернес; Л. Муфель, канд. техн. наук; А. Сергеев; В. Стоян; П. Пронін (науковий керівник); А. Ульяновський; І. Чеверда

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 серпня 2015 р. № 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27039-86, ГОСТ 28598-90)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікування

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Загальні вимоги

5.2 Конструктивні вимоги

5.3 Характеристики

5.4 Вимоги щодо надійності

5.5 Вимоги до стійкості щодо зовнішніх впливів

5.6 Комплектність

5.7 Маркування

5.8 Пакування

6 Вимоги щодо безпеки

7 Правила приймання

8 Методи контролювання

9 Транспортування та зберігання

10 Правила експлуатування

11 Гарантії виробника

Додаток А Застосовність контрольованих показників конвеєрів у документах і за видами випробувань

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНВЕЄРИ ШАХТНІ СКРЕБКОВІ
Загальні технічні умови

КОНВЕЙЕРЫ ШАХТНЫЕ СКРЕБКОВЫЕ
Общие технические условия

MINE FLIGHT CONVEYORS
General specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на скребкові шахтні конвеєри з тяговим органом, замкненим у вертикальній площині (далі — конвеєри), призначені для транспортування вугілля і/чи гірничої маси з очисних вибоїв під час роботи з очисними комбайнами або струговими установками й механізованими гідравлічними кріпленнями, у пластах потужністю понад 0,8 м, що посуваються за простяганням з кутом нахилу до 30°, а також за підняттям і падінням з кутом до 10° у шахтах, небезпечних за газом і/або пилом, за температури повітря від 273 К (0 °С) до 308 К (35 °С) та відносної вологості його (98 ± 2) % за температури 308 К (35 °С).

Конвеєри може бути застосовано для транспортування горючого сланцю, породи, калійної руди, інших твердих корисних копалин та матеріалів у інших умовах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на нормативні документи:

ДСТУ 3021-95 Випробування і контролювання якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3268-95 Конвеєри шахтні скребкові. Терміни та визначення

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 7113:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні вимоги (ІЕС 60079-0:2007, MOD)

ДСТУ 7114:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: вибухонепроникна оболонка «d» (ІЕС 60079-1:2007, MOD)

ДСТУ 7232:2011 Таблички марковальні. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (ГОСТ 12.1.038-82, IDT) (ССБП. Електробезпека. Граничнодопустимі значення напруг дотику й струмів)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 9569:2009 Папір парафінований. Технічні умови (ГОСТ 9569-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 13837:2009 Динамометры общего назначения. Технические условия (ГОСТ 13837-79, IDТ) (Динамометри загальної призначеності. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 25996:2002 (ИСО 610-90) Ланцюги круглоланкові високоміцні для гірничого обладнання. Технічні умови (ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90), IDT)

ДСТУ EN 12321:2008 Гірниче устатковання для підземних робіт. Конвеєри скребкові. Вимоги безпеки (EN 12321:2003, IDT)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделия. Общие требования (ЄСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробу. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги та познаки)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ЄСЗКС. Покриви металеві й неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ЄСЗКС. Покриви металеві й неметалеві неорганічні. Методи контролювання)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ЄСЗКС. Покриви металеві й неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Підготування металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Метод оцінювання зовнішнього вигляду)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод (ССБП. Шум. Визначення шумових характеристик джерел шуму. Орієнтовний метод)

ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация (ССБП. Засоби й методи захисту від шуму. Класифікування)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. ^Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.106-85 ССБТ. Машины, механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки (ССБП. Машини, механізми, застосовувані під час розроблення рудних, нерудних і розсипних родовищ корисних копалин. Загальні гігієнічні вимоги та методи оцінювання)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Випробування та приймання продукції, яку випускають. Основні положення)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность (Надійність техніки. Методи контролювання показників надійності та плани контрольних випробувань на надійність)

ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия (Машини електричні обертальні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Виливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сортовий, калібрований, зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски (Основні норми взаємозамінності. Передачі зубчасті Циліндричні. Допуски)

ГОСТ 1758-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические и гипоидные. Допуски (Основні норми взаємозамінності. Передачі зубчасті конічні та гіпоїдні. Допуски)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощані нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З’єднання зварні. Методи контролю якості)

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия (Прокат з легованої конструкційної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварювання під флюсом. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия (Термометри скляні ртутні електроконтактні та терморегулятори. Технічні умови)

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20 000 кг. Общие технические условия (Ящики дерев’яні для вантажів масою понад 200 до 20 000 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Автоматичне та напівавтоматичне дугове зварювання під флюсом. З’єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямокутні для машин і приладів. Розміри)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисному газі. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Електрошлакове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (З’єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Оливи індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 21150-87 Смазка Литол-24. Технические условия (Мастило Литол-24. Технічні умови)

ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». Технические требования и методы испытаний (Електроустатко- вання вибухозахищене з видом вибухозахисту «Іскробезпечне електричне коло». Технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисних газах. З’єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 23652-79 Масла трансмиссионные. Технические условия (Оливи трансмісійні. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального устатковання. Основні положення)

ГОСТ 24719-81 Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний (Електроустатковання рудничне. Ізоляція, шляхи витоку й електричні зазори. Технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку (Виливки з металів і сплавів. Допуски розмірів, маси і припуски на механічне обробляння)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка (Вироби машинобудування та приладобудування. Маркування)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online