ДСТУ 7511:2014 Установки та устатковання для м’ясної промисловості. Машини для перемішування фаршу. Основні параметри, технічні вимоги та методи випробування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКИ ТА УСТАТКОВАННЯ
ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
МАШИНИ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ ФАРШУ
Основні параметри, технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 7511:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут продовольчих ресурсів НААН (ІПР НААН), Технічний комітет стандартизації «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» (ТК 140)

РОЗРОБНИКИ: С. Вербицький; Г. Єресько, д-р техн. наук; С. Старчевой; В. Шевченко (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 16 вересня 2014 р. № 1111 з 2015-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28107-89)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

5.1 Основні параметри та характеристики

5.2 Вимоги до конструкції та виготовлення

5.3 Вимоги щодо тривкості та стійкості до зовнішніх чинників

5.4 Вимоги до електроустатковання

5.5 Вимоги до системи автоматизації

5.6 Показники надійності

5.7 Вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів

5.8 Комплектність

6 Вимоги щодо безпеки й охорони навколишнього середовища

6.1 Вимоги щодо безпечності елементів конструкції

6.2 Вимоги щодо електробезпеки

6.3 Вимоги до охорони навколишнього середовища

7 Маркування

8 Пакування

9 Транспортування та зберігання

10 Методи випробування

Додаток А — Код продукції згідно з ДК 016

Додаток Б — Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКИ ТА УСТАТКОВАННЯ
ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
МАШИНИ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ ФАРШУ
Основні параметри, технічні вимоги
та методи випробування

УСТАНОВКИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ФАРША
Основные параметры, технические требования
и методы испытаний

INSTALLATIONSAND EQUIPMENT
FOR MEAT INDUSTRY.
MACHINES FOR MIXING GROUND MEATS
Basic parameters, technical requirements
and methods of testing

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні параметри, технічні вимоги та методи випробування машин періодичної дії для перемішування фаршу з вакуумуванням або без вакуумування робочої ємності (далі — фаршмішалки), а також для перемішування м’яса в шматках масою не більше ніж 0,5 кг та інших в’язких і пастоподібних харчових продуктів із компонентами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи та нормативно-правові акти: Постанова Кабінету міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності»

Технічний регламент безпеки машин

Закон України «Про засади державної мовної політики»

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок про ведення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3321-2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7232:2011 Таблички марковальні. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ГОСТ 12.1.012-90, IDT) (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 9569:2009 Папір парафінований. Технічні умови (ГОСТ 9569:2006, IDT)

ДСТУ EN 292-1-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (EN 292-1:1991, IDT)

ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (ЄСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи умов експлуатування)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, зануления)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Обладнання виробниче. Огородження захисні)

ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности (ССБП. Органи керування виробничим обладнанням. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання продовольче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання та контролювання вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры (Шрифти для написів, які наносять методом гравірування. Виконавчі розміри)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность (Надійність у техніці. Методи контролю показників надійності та плани контрольних випробувань на надійність)

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия (Папір пакувальний бітумований та дьогтьовий. Технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри та тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри і характеристики)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинники механічні із сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3309-84 Часы настольные и настенные балансовые механические. Общие технические условия (Годинники настільні та настінні балансові механічні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 6308-71 Войлок технический попугрубошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия (Повсть технічна напівгрубошерстна та деталі з неї для машинобудування. Технічні умови)

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (Емалі ПФ-115. Технічні умови)

ГОСТ 6636-69 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры (Основні норми взаємозамінності. Нормальні лінійні розміри)

ГОСТ 7751-85 Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения (Техніка, яка ви користовується в сільскому господарстві. Правила зберігання)

ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел (Переважні числа та ряди переважних чисел)

ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85, ИСО 2632-2-85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия (Зразки шорсткості поверхні (порівняння). Загальні технічні умови)

ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия (Годинники наручні та кишенькові механічні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямокутні для машин та приладів. Розміри)

ГОСТ 13032-77 Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия (Рідини поліметилсилоксанові. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP))

ГОСТ 14922-77 Аэросил. Технические условия (Аеросил. Технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний (Шумоміри. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 19729-74 Тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс. Технические условия (Тальк мелений для виробництва гумових виробів і пластичних мас. Технічні умови)

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземлення. Конструкция и размеры (Вироби електротехнічні. Затискачі уземлювальні та знаки уземлення. Конструкція та розміри)

ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия (Припої олов’яно-свинцеві у виробах. Технічні умови)

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия (Засоби вимірювання електричних і магнітних величин. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85) Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний (Пристрої комплектні низьковольтні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Упаковка для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 24444-87 Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности (Обладнання технологічне. Загальні вимоги монтажної технологічності)

ГОСТ 26582-85 Машины и оборудование продовольственные. Общее технические условия (Машини й обладнання харчові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27487-87 (МЭК 204-1-81) Электрооборудование производственных машин. Общие технические требования и методы испытаний (Електрообладнання виробничих машин. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ДСН 3.3.6-037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6-039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online