ДСТУ EN 13108-8:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. Регенерований асфальтобетон (EN 13108-8:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
Технічні умови
Частина 8. Регенерований асфальтобетон

ДСТУ EN 13108-8:2018
(EN 13108-8:2016, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 11 червня 2018 р. № 160 з 2019-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13108-8:2016 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 8: Reclaimed Asphalt (Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. Регенерований асфальтобетон) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Маrnіх, 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Вимоги до складників матеріалів

4.1 Домішки

4.2 В’яжуче

4.3 Підбирання гранулометричного складу та D

4.4 Уміст в’яжучого

4.5 Розмір частинок у регенерованому асфальтобетоні

5 Вимоги до суміші

5.1 Загальні положення

5.2 Конструктивний шар з регенерованого асфальтобетону

5.3 Тип і властивості заповнювача

5.4 Однорідність

5.5 Відбирання проб та випробування

5.6 Контролювання вихідних матеріалів

6 Ідентифікація

Бібіліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13108-8:2018 (EN 13108-8:2016, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. Регенерований асфальтобетон», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13108-8:2016 (версія en) «Bituminous mixtures — Material specifications — Part 8: Reclaimed Asphalt».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із «Передмови» до EN 13108-8:2016 узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Вступ» до EN 13108-8:2016 як такий, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

EN 13108 за загальною назвою «Бітумомінеральні суміші. Технічні умови» складається з таких частин:

Частина 1. Асфальтобетон;

Частина 2. Асфальтобетон для надтонких шарів;

Частина 3. М’який асфальтобетон;

Частина 4. Асфальтобетон, укладений у гарячому стані;

Частина 5. Щебенево-мастиковий асфальтобетон;

Частина 6. Литий асфальтобетон;

Частина 7. Пористий асфальтобетон;

Частина 8. Регенерований асфальтобетон;

Частина 9. Асфальтобетон для ультратонких шарів;

Частина 20. Методи випробування;

Частина 21. Виробничий контроль якості.

Європейські стандарти EN 932-1, EN 933-1, EN 1097-6, EN 1426, EN 1427, EN 12596, EN 12697 (усі частини), посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

Європейський стандарт EN 13043, послання на який є в цьому стандарті, в Україні прийнято як ДСТУ Б EN 13043:2013.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
Технічні умови
Частина 8. Регенерований асфальтобетон

BITUMINOUS MIXTURES
Material specifications
Part 8. Reclaimed asphalt

Чинний від 2019-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до класифікації та характеристик регенерованого асфальтобетону як складової частини асфальтобетонних сумішей. Він не є стандартом для обов’язкового виконання вимог.

Цей стандарт установлює вимоги до регенерованого асфальтобетону з такими бітумними в’яжучими: дорожній бітум, модифікований бітум або твердий бітум. Цей стандарт не поширюється на регенерований асфальтобетон, який містить кам’яновугільний дьоготь або інші добавки чи небезпечні компоненти, що потребує врахування вимог країн-членів Євросоюзу до охорони довкілля та охорони здоров’я.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 932-1 Tests for general properties of aggregates — Part 1: Methods for sampling

EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 1: Determination of particle size distribution — Sieving method

EN 1426 Bitumen and bituminous binders — Determination of needle penetration

EN 1427 Bitumen and bituminous binders — Determination of the softening point — Ring and Ball method

EN 12596 Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary

EN 12697-1 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 1: Soluble binder content

EN 12697-2 Bituminous mixtures — Test methods — Part 2: Determination of particle size distribution

EN 12697-3 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator

EN 12697-4 Bituminous mixtures — Test methods — Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column

EN 12697-42 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt

EN 13043 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 932-1 Випробування на загальні властивості заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання зразків

EN 933-1 Випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення розподілу часток за розмірами. Метод просіювання

EN 1426 Бітум і бітумні в’яжучі. Визначення пенетрації

EN 1427 Бітум і бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшення. Метод кільця та кулі

EN 12596 Бітум і бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості за допомогою вакуумного капіляра

EN 12697-1 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 1. Уміст розчинених в’яжучих

EN 12697-2 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 2. Визначення гранулометричного складу

EN 12697-3 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 3. Відновлення бітуму. Роторний випарник

EN 12697-4 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 4. Відновлення бітуму. Розгонка на фракції

EN 12697-42 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 42. Кількість сторонніх речовин у регенерованому асфальтобетоні

EN 13043 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромів та інших площ для транспортного руху.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online