Наказ від 29.05.2018 № 784/1012 Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2018

м. Київ

N 784/1012


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2018 р. за N 905/32357

Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

Відповідно до пункту 7 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року N 442 (зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, що додається.

2. Директорату норм та стандартів гідної праці (Кузовой Ю. В.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики України та заступника Міністра охорони здоров'я України відповідно до розподілу обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр соціальної політики України

А. Рева

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Чернега

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок
на національному рівні

О. О. Шубін

Перший віце-прем'єр-міністр України
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. Кубів


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України
29 травня 2018 року N 784/1012

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2018 р. за N 905/32357


ПОРЯДОК
атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

1. Цей Порядок встановлює механізм атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

2. Лабораторія, атестована на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі - атестована лабораторія) - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка має право на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, передбачених Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року N 442 (зі змінами).

3. Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць проводять лабораторії, які:

1) мають у наявності засоби вимірювальної техніки, що пройшли повірку та/або оцінку відповідності вимогам технічних регламентів, реактиви і прилади відповідно до факторів, які досліджує лабораторія;

2) мають укладені трудові договори з працівниками, які здобули ступінь вищої медичної освіти, мають спеціалізацію з гігієни праці та у випадках, передбачених законодавством, пройшли підвищення кваліфікації;

3) проводять гігієнічну оцінку умов та характеру праці відповідно до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 квітня 2014 року N 248, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 2014 року за N 472/25249.

4. Атестація лабораторій є складовою системи забезпечення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та здійснюється з метою забезпечення ефективності дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці.

5. Для визнання лабораторії атестованою уповноважений представник лабораторії (фізична особа - підприємець) особисто або рекомендованим листом подає (крім лабораторій, визначених у пункті 6 цього Порядку) до Держпраці або її територіального органу:

1) заяву про визнання лабораторії атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі - заява) (додаток 1);

2) перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу, які досліджуватиме лабораторія (додаток 2);

3) відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 3);

4) відомості про придбання лабораторією реактивів для дослідження відповідних факторів виробничого середовища і трудового процесу;

5) відомості про кадрове забезпечення лабораторії (додаток 4);

6) копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями, в яких розміщується лабораторія.

6. Лабораторії, акредитовані Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій", у спосіб, визначений пунктом 5 цього Порядку, для визнання їх атестованими подають заяву та копію атестата про акредитацію.

7. У разі подання документів особисто вони приймаються за описом документів, які додаються до заяви (додаток 5), копія якого видається уповноваженому представнику лабораторії (фізичній особі - підприємцю) з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи Держпраці або її територіального органу.

Під час приймання документів відповідальна особа перевіряє їх на комплектність та реєструє їх шляхом внесення відповідного запису до журналу обліку заяв та внесених до інформаційного переліку лабораторій (далі - журнал) (додаток 6).

Документи, зазначені у пунктах 5, 6 цього Порядку, залишаються без розгляду, якщо вони подані з порушенням цього Порядку.

Про залишення документів, зазначених у пунктах 5, 6 цього Порядку, без розгляду Держпраці або її територіальний орган не пізніше 5 робочих днів з дати їх реєстрації в журналі повідомляє уповноваженого представника лабораторії (фізичну особу - підприємця) у письмовій формі із зазначенням підстав та повертає такі документи у повному обсязі у спосіб, визначений в заяві.

Інформацію про прийняті документи територіальний орган Держпраці направляє Держпраці для формування інформаційного переліку.

8. За результатами розгляду документів, зазначених у пунктах 5, 6 цього Порядку, Держпраці формує інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі - інформаційний перелік), до якого у строк не пізніше 10 робочих днів з дати реєстрації таких документів вноситься інформація про атестовану лабораторію.

9. Інформація про атестовані лабораторії розміщується на офіційному веб-сайті Держпраці.

10. Лабораторія не може бути визнана атестованою та внесеною до інформаційного переліку, якщо:

1) документи, зазначені у пунктах 5, 6 цього Порядку, оформлені з порушенням встановлених цим Порядком вимог;

2) надано недостовірні дані.

11. Атестована лабораторія має:

1) дотримуватись положень пункту 3 цього Порядку;

2) оформлювати результати досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу відповідно до форм протоколів досліджень та вимірювань (додатки 7 - 17);

3) проводити гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу, інформацію щодо яких було надано у документах, зазначених у пунктах 5, 6;

4) повідомляти Держпраці або її територіальний орган про зміни у кадровому забезпеченні не пізніше 10 робочих днів з дати їх виникнення.

12. Атестована лабораторія виключається з інформаційного переліку за наявності:

1) заяви атестованої лабораторії про виключення з інформаційного переліку;

2) копії свідоцтва про смерть (для фізичної особи - підприємця);

3) відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) обґрунтованого висновку щодо дотримання атестованими лабораторіями положень цього Порядку, складеного відповідно до законодавства Держпраці та МОЗ, про:

невідповідність фактичних даних заявленим у документах, зазначених у пунктах 5, 6 цього Порядку;

порушення положень підпунктів 1, 2 або повторне протягом календарного року порушення положень підпунктів 3, 4 пункту 11 цього Порядку.

13. Держпраці не пізніше 5 робочих днів з дати виключення з інформаційного переліку повідомляє про це уповноваженого представника лабораторії (фізичну особу - підприємця) у письмовій формі із зазначенням підстав, дати і номера відповідного наказу Держпраці.

14. Атестована лабораторія має право оскаржити виключення з інформаційного переліку до суду.

 

Генеральний директор Директорату
норм та стандартів
гідної праці Мінсоцполітики

Ю. Кузовой

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я
МОЗ України

І. Руденко


 

Додаток 1
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(підпункт 1 пункту 5)

Голові Державної служби України з питань праці
__________________________________


ЗАЯВА
про визнання лабораторії атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

______________________________________________________________________________________
(повне найменування лабораторії)

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження лабораторії) ______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця чи місце провадження підприємницької діяльності)

Керівник лабораторії ___________________________________________________________________

Телефон/факс лабораторії ________________________________________________________________

Заява подається для (зазначити потрібне):

первинного визнання лабораторії атестованою;

розширення переліку факторів виробничого середовища та трудового процесу, які досліджуються лабораторією.

Прошу визнати лабораторію атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Даю згоду на здійснення заходів державного нагляду (контролю) уповноваженими представниками Держпраці або її територіальних органів щодо перевірки достовірності даних, поданих лабораторією.

Інформацію про внесення лабораторії до інформаційного переліку прошу надати шляхом (зазначити потрібне):

вручення уповноваженому представнику лабораторії (фізичній особі - підприємцю);

направлення поштою на адресу рекомендованим листом ___________________________________

________________________________________
(керівник лабораторії, фізична особа - підприємець)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 


 

Додаток 2
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(підпункт 2 пункту 5)

Перелік
факторів виробничого середовища та трудового процесу, які досліджуватиме лабораторія

______________________________________________________________________________________
(повне найменування лабораторії)

1. Шкідливі хімічні речовини _____________________________________________________________
                                                        (назва та порядковий номер відповідного нормативного документа)

2. Пил-аерозоль _______________________________________________________________________
       (назва згідно з нормативними документами)

3. Вібрація ____________________________________________________________________________
        (загальна або місцева)

4. Шум _______________________________________________________________________________
(рівень звукового тиску або еквівалентний рівень)

5. Інфразвук ___________________________________________________________________________

6. Ультразвук __________________________________________________________________________

7. Неіонізуюче випромінювання __________________________________________________________
                              (вид та діапазон)

8. Іонізуюче випромінювання ____________________________________________________________
                             (вид та діапазон)

9. Мікроклімат _________________________________________________________________________
                              (назви показників)

10. Атмосферний тиск  __________________________________________________________________
                                 (рівень)

11. Біологічні фактори ___________________________________________________________________
                              (назва згідно з нормативними документами)

12. Важкість праці ______________________________________________________________________
                                (перелік показників)

13. Напруженість праці  _________________________________________________________________
                               (перелік показників)

14. Освітлюваність _____________________________________________________________________
                              (перелік показників)

_______________________________________
(керівник лабораторії, фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 


 

Додаток 3
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(підпункт 3 пункту 5)

Відомості
про засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) для виконання досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

______________________________________________________________________________________
(повне найменування лабораторії)

N з/п

Назва ЗВТ (марка), вид

Назва шкідливого фактора

Діапазон вимірювань (клас точності, погрішність вимірювань), рік введення в експлуатацію

Заводський номер ЗВТ

Дата і номер свідоцтва або документа про відповідність, дата повірки ЗВТ, термін дії

1

2

3

4

5

6


________________________________________
(керівник лабораторії, фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 


 

Додаток 4
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(підпункт 5 пункту 5)

Відомості про кадрове забезпечення лабораторії

____________________________________________________________________
(повне найменування лабораторії)

N з/п

Прізвище та ініціали

Посада

Освіта, фах (назва закладу, який закінчив, рік закінчення)

Дослідження, яке виконує, згідно з гігієнічною класифікацією

Проходження спеціалізації, підвищення кваліфікації, удосконалення (реквізити підтвердного документа)

Стаж роботи за фахом

Примітка (вказати за сумісництвом або за основним місцем роботи)*

1

2

3

4

5

6

7

8


____________
* У разі роботи за основним місцем надати копію відповідного документа.


________________________________________
(керівник лабораторії, фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 


 

Додаток 5
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 7)

ОПИС N ____
документів, які додаються до заяви

(у разі подання документів особисто)

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування лабораторії)

Дата і номер реєстрації заяви "____" ____________ ____ року N ____


N з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1

2

3


Прийняв ____________________ документів _______________________ _______________________
                   (цифрами і словами)                    (підпис відповідальної особи)                 (П. І. Б.)

Копію опису отримав

___________________________
(підпис представника лабораторії
або фізичної особи - підприємця
чи його представника)

______________________
(П. І. Б.)


 

Додаток 6
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 7)

ЖУРНАЛ
обліку заяв та внесених до інформаційного переліку лабораторій

N
з/п

Дата надход-ження заяви

Прізвище, ініціали відпові-дальної посадової особи, яка прийняла заяву

Відомості про лабораторію (фізичну особу - підприємця)

N
з/п

Дата внесення до інформа-ційного переліку лабора-торій

Відомості про включення до інформаційного переліку лабораторій (номер, дата)

Прізвище, ініціали та підпис уповно-важеної особи лабо-раторії, якій вручене рішення, реквізити документа, що підтверджує наявність повно-важень; реквізити поштового відправ-лення

Примітки

повне найме-нування лабо-раторії або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

місцезна-ходження (місце прожи-вання фізичної особи - підприємця), телефон

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб); реєстра-ційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмов-ляються від прийняття реєстра-ційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контро-люючий орган і мають відмітку у паспорті)

органі-заційно-правова форма (для юри-дичних осіб)

внести до інформа-ційного переліку

відмовити у внесенні до інформа-ційного переліку

виключити з інформаційного переліку

номер, дата

підстава виклю-чення (посилання на пункт 12 Порядку атестації лабо-раторій на проведення гігієнічних досліджень факторів вироб-ничого середовища і трудового процесу)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


 

Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 11)

__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)


ПРОТОКОЛ ___________________
                              (номер, дата)

проведення досліджень повітря робочої зони

1. Дата проведення відбору проб повітря ___________________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується _____________________________
______________________________________________________________________________________

4. Мета відбору проб повітря _____________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(проводиться відбір проб)

2) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) _________________________________
                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
______________________________________________________________________________________

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Умови відбору проб: _________________________________________________________________
                                                                (робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень


N
проби

Місце відбору проб

Температура повітря, °C

Відносна вологість повітря, %

Атмосфер-
ний тиск, мм. рт. ст.

Швид-
кість аспірації, л/хв

Трива-
лість відбору проби, хв

Назва речовини, що визна-
чається, клас небезпеки

Особли-
вості дії

Визна-
чені концент-
рації та середня вели-
чина, мг/м 3

Гранично допустима концент-
рація, мг/м 3

Мето-
дика дослід-
жень

сухого термо-
метра

воло-
гого термо-
метра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

____________
(підпис)

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії
фізичної особи - підприємця)

____________
(підпис)


 

Додаток 8
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 11)

__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)


ПРОТОКОЛ ___________________
                        (номер, дата)

проведення досліджень повітря робочої зони під час роботи з біологічними факторами

1. Дата проведення досліджень ___________________________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення  ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується  _____________________________
______________________________________________________________________________________

4. Мета відбору проб повітря _____________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Умови транспортування _______________________________________________________________
  (вид транспорту)

8. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(проводиться дослідження)

2) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(оцінюються результати)

9. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) _________________________________
                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
______________________________________________________________________________________

10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір повітря:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

______________________________________________________________________________________

12. Результати досліджень


N
проби

Місце відбору проб

Назва поживного середовища для відбору

Швидкість аспірації, м/с

Об'єм пропуще-
ного повітря, м 3

Дослідження на мікроорганізми (назва мікроорганізмів, кількість КУО на чашках)

Результати досліджень, кількість мікроорганіз-
мів на 1 м 3

Нормативне значення

Методика досліджень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

____________
(підпис)

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

____________
(підпис)


 

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 11)

__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)


ПРОТОКОЛ ___________________
                           (номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження __________________________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується _____________________________
______________________________________________________________________________________

4. Мета дослідження ____________________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(проводиться дослідження)

2) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) _________________________________
                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
______________________________________________________________________________________

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку
                                                                  (підкреслити потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються

Рівень звукового тиску (дБ) в середньогеометричних октавних смугах частот, Гц

Рівень шуму / загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін

2

4

8

16

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустимий рівень (ГДР)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку
                                                                     (підкреслити потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються

Рівень шуму / загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,

Тривалість дії, хв

Еквівалентний рівень шуму / загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА екв. / дБ Лін екв.

Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустимий рівень (ГДР)

 

 

 

 


Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив ___________________________________
                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

____________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

____________
(підпис)


 

Додаток 10
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 11)

__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)


ПРОТОКОЛ ___________________
                         (номер, дата)

проведення досліджень вібрації

1. Дата проведення дослідження __________________________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується  _____________________________
______________________________________________________________________________________

4. Мета дослідження, характер вібрації ______________________________________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(проводиться дослідження)

2) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) _________________________________
                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
______________________________________________________________________________________

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Результати досліджень параметрів вібрації (віброшвидкості, віброприскорення)
                                                                                          (підкреслити потрібне)


 

____________
* У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.

** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.

Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначати тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації


Назва джерела вібрації

Піковий рівень віброприскорення, дБ

Кількість імпульсів

Допустима кількість імпульсів

Величина*** вібровпливу / сумарна величина вібровпливу (у разах від ГДР)

за 1 год

за зміну

за 1 год

за зміну

 

 

 

 

 

 

 


____________
*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.

Дослідження проводив

_________________
(посада)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

____________
(підпис)

 

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

____________
(підпис)

 


 

Додаток 11
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 11)

__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)


ПРОТОКОЛ ___________________
                     (номер, дата)

проведення досліджень мікроклімату

1. Дата проведення дослідження __________________________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується _____________________________
______________________________________________________________________________________

4. Мета дослідження ____________________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(проводиться дослідження)

2) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(оцінюються результати)

8. Наявність джерел виділення тепла, вологи, санітарно-технічних пристроїв для нормалізації мікроклімату (кондиціонери, припливно-витяжна вентиляція тощо)

______________________________________________________________________________________

9. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) _________________________________
                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
______________________________________________________________________________________

10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
______________________________________________________________________________________

11. Результати досліджень метеорологічних факторів атмосферного повітря*

температура повітря _____ °C, швидкість руху повітря _____ м/с, атмосферний тиск, мм. рт. ст. _____
                                                                                                    (для робочих місць на відкритій території)

12. Результати досліджень параметрів мікроклімату


N
з/п

Місце прове-
дення дослід-
жень

Час, коли проводи-
лись дослід-
ження

Кате-
горія робіт за важ-
кістю

Температура повітря, °C

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

Інтенсивність теплового випроміню-
вання, Вт/м 2

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. або висота над рівнем моря, м*

фактичні значення

нормативні рівні

за воло-
гим термо-
мет-
ром

за сухим термо-
мет-
ром

за кулько-
вим термо-
мет-
ром

за сухим термо-
мет-
ром

за індек-
сом ТСН

факт.

доп.

факт.

доп.

факт.

доп.

факт.

доп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
* За потреби.

Дослідження проводив ____________________________
                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

____________
 (підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

____________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

____________
(підпис)


 

Додаток 12
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 11)

__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)


ПРОТОКОЛ ___________________
                                 (номер, дата)

проведення досліджень ультразвуку

1. Дата проведення дослідження __________________________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується _____________________________
______________________________________________________________________________________

4. Мета дослідження, характер ультразвуку _________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(проводиться дослідження)

2) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) _________________________________
                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
_____________________________________________________________________________________

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Результати дослідження повітряного ультразвуку


Точки дослідження контуру машини на робочому місці

Кількість досліджень у точці

Рівні звукового тиску (дБ) в 1/3 октавних та октавних смугах із середньогеометричними частотами (кГц)

12,5

16,0

20,0

25,0

31,5

40

50

63

80

100

125 **

1

1
2
3
середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1
2
3
середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1
2
3
середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1
2
3
середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоче місце* (робоча зона)
1

1
2
3
середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1
2
3
середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1
2
3
середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
* У разі виконання робіт у робочій зоні - досліджень не менше ніж у 3 точках.

** В октавних смугах частот.

11. Результати досліджень контактного ультразвуку


Місце досліджень

Робоча частота джерела, МГц

Пікове значення віброшвидкості, дБ

 

 

 


12. Допустимий рівень _____________________ за __________________________________________
                                                                                                  (назва, номер документа)

Дослідження проводив _____________________________________                     ____________
                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)                                   (підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

____________
(підпис)

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

____________
(підпис)


 

Додаток 13
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 11)

__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)


ПРОТОКОЛ ___________________
                    (номер, дата)

проведення досліджень неіонізуючого випромінювання

1. Дата проведення дослідження __________________________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується _____________________________
______________________________________________________________________________________

4. Мета дослідження ____________________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(проводиться дослідження)

2) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) _________________________________
                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
______________________________________________________________________________________

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Результати досліджень


N
з/п

Тип дже-
рела випро-
міню-
вання

Робоча частота, Гц

Потуж-
ність, Вт

Режим роботи джерела (постій-
ний, імпульс-
ний)

Відстань від джерела випро-
міню-
вання, м

Висота від під-
логи, м

Час перебу-
вання в зоні дії, год

Напруженість ЕМП

Щільність потоку енергії, мкВт/см 2,  Вт/м 2

Засоби захисту

При-
мітка*

Е, В/м

Н, А/м

дослід-
жене значе-
ння

ГДР

дослід-
жене значе-
ння

ГДР

дослід-
жене значе-
ння

ГДР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
* За потреби зазначають доданий час роботи (за ГОСТ 12.1.002-84) або величину електромагнітного навантаження (за ГОСТ 12.1.006-84).

Дослідження проводив _____________________________________                         ____________
                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)                                      (підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

____________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

____________
(підпис)


 

Додаток 14
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 11)

__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)


ПРОТОКОЛ ___________________
                  (номер, дата)

проведення досліджень неіонізуючого випромінювання (оптичний діапазон)

1. Дата проведення дослідження __________________________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується _____________________________
______________________________________________________________________________________

4. Мета дослідження ____________________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(проводиться дослідження)

2) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(оцінюються результати)

8. Клас небезпеки джерела (за паспортом) __________________________________________________

9. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) _________________________________
                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
______________________________________________________________________________________

10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Результати досліджень


N
з/п

Фактори, показники

Місце проведення досліджень

Відстань від джерела (відбивальної поверхні) до точки контролю, R, см

Опроміненість, Е е, Вт/см 2, Вт/м 2, мВт/м 2

Енергетична експозиція, Н е, Дж/см 2, Дж/м 2, Н е = Е е · t

Примітка

фактична

ГДР

фактична

ГДР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12. Розрахунки параметрів опромінення (за потреби) ________________________________________

Дослідження проводив    _____________________________________       _________________
                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)                        (підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

____________
(підпис)

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

____________
(підпис)


 

Додаток 15
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 11)

__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)


ПРОТОКОЛ ___________________
                           (номер, дата)

проведення досліджень іонізуючого випромінювання

1. Дата проведення дослідження __________________________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується _____________________________
______________________________________________________________________________________

4. Мета дослідження ____________________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(проводиться дослідження)

2) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) _________________________________
                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
______________________________________________________________________________________

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Результати досліджень


Місцезнаход-
ження робочого місця, де проводилися дослідження

Вид і характеристика джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) та робіт, що з ним виконуються

Характер опроміне-
ння

Потужність поглиненої в повітрі дози, мкГр/год

Клас робіт з відкритими джерелами (активність на р. м. Бк (мКи))

Дані* індивідуального дозиметричного контролю (ІДК), мЗв/рік

Час, протягом якого проводилися дослідження

 

роботи з відкритим ДІВ

роботи із закритим ДІВ

роботи з пристроями, що генерують ІВ

техногенно-підсилені джерела природного походження як елемент виробничої технології

інші роботи з ДІВ

зовнішнє

 
внутрішнє

 
сумарне

 

 

 

 


Річна ефективна доза опромінення та її гігієнічна оцінка _______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Оцінка умов праці під час роботи з джерелами іонізуючого випромінювання здійснюється на підставі вимог НРБУ-97 (розділи 5, 8, додатки 2, 3), ОСПЗРБУ-2005 (розділи 3, 5, 12, 14, 16, 17, 18, додатки 1, 2, 4), методик, затверджених МОЗ, та з урахуванням систематичних даних поточного радіаційного контролю, що проводиться на робочих місцях відповідно до спеціальних регламентів.

____________
* Фактична річна доза працівника, що визначається за результатами ІДК (ефективна та/або еквівалентна) на конкретному робочому місці, не є підставою для зміни класу або ступеня шкідливості умов праці цього робочого місця.

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

____________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

____________
(підпис)


 

Додаток 16
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 11)

__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)


ПРОТОКОЛ ___________________
                            (номер, дата)

проведення досліджень освітленості робочого місця

1. Дата проведення досліджень ________________________________________________________________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Мета досліджень ___________________________________________________________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) _________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(проводиться дослідження)

2) _________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) _______________________________________________________________________
                                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
____________________________________________________________________________________________________________________________

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

10. Результати досліджень


Розряд роботи

Під-
роз-
ряд

Освітлення

Сліпуче освітлення

Наяв-
ність поли-
ску

Пульсація освітленості, Кг, %

Ультрафіоле-
това радіація, Еуф. Вт/кв. м

штучне освітлення, люкс

природне освітлення, КЕО

поєднане освітлення, КЕО

місце виміру та техпро-
цес

сис-
тема освітле-
ння (за-
галь-
не, міс-
цеве, ком-
біно-
ване)

резуль-
тати виміру

норма-
тивне значе-
ння

сис-
тема осві-
тле-
ння

ре-
зуль-
тати вимі-
ру

норма-
тивне значе-
ння

система природ-
ного та штуч-
ного освітле-
ння

ре-
зуль-
тат дос-
лід-
же-
ння

норма-
тивне значе-
ння

ре-
зуль-
тат дос-
лід-
жень

норма-
тивне значе-
ння

резуль-
тати дослід-
жень

норма-
тивне значе-
ння

резуль-
тати дослід-
жень

норма-
тивне значе-
ння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дослідження проводив _____________________________________                    ____________
                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)                                 (підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

____________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

____________
(підпис)


 

Додаток 17
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
(пункт 11)

__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)


ПРОТОКОЛ ___________________
                           (номер, дата)

проведення досліджень важкості та напруженості праці

1. Дата проведення досліджень ___________________________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується _____________________________
______________________________________________________________________________________

4. Мета досліджень _____________________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(проводиться дослідження)

2) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) _________________________________
                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
______________________________________________________________________________________

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Результати досліджень


N
з/п

Показники важкості та напруженості трудового процесу

Виміряне значення

Нормативне значення

1

2

3

4

I

Важкість праці

 

 

1

Фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг, м

 

 

1.1

При регіональному навантаженні (з переважною участю м'язів рук та плечового пояса) при переміщенні вантажу на відстань до 1 м:
для чоловіків
для жінок

 

 

1.2

При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, корпуса, ніг)
при переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м:
для чоловіків
для жінок

 

 

2

Маса вантажу, що підіймається та переміщується, кг

 

 

2.1

Підіймання та переміщення (разове) вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину):
для чоловіків
для жінок

 

 

2.2

Підіймання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни

 

 

2.3

Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом зміни з робочої поверхні

 

 

3

Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)

 

 

3.1

При локальному навантаженні (за участю м'язів кистей та пальців рук)

 

 

3.2

При регіональному навантаженні (з переважною участю м'язів рук та плечового пояса)

 

 

4

Статичне навантаження
Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладанні зусиль, кг/с
однією рукою:
для чоловіків
для жінок

 

 

двома руками:
для чоловіків
для жінок

 

 

за участю м'язів корпуса та ніг:
для чоловіків
для жінок

 

 

5

Робоча поза

 

 

6

Нахили корпуса (кількість за зміну)

 

 

7

Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом, протягом зміни), км:
по горизонталі
по вертикалі

 

 

II

Напруженість праці

 

 

1

Інтелектуальні навантаження

 

 

1.1

Зміст роботи

 

 

1.2

Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка

 

 

1.3

Ступінь складності завдання

 

 

1.4

Характер виконуваної роботи

 

 

2

Сенсорні навантаження

 

 

2.1

Тривалість зосередженого спостереження (у % від часу зміни)

 

 

2.2

Щільність сигналів (світлових, звукових тощо) та повідомлень у середньому за 1 годину роботи

 

 

2.3

Кількість виробничих об'єктів одночасного спостереження

 

 

2.4

Навантаження на зоровий аналізатор

 

 

2.4.1

Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працівника до об'єкта розрізнення не більше 0,5 м), мм, при тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни)

 

 

2.4.2

Робота з оптичними приладами (мікроскопи, лупи тощо) при тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни)

 

 

2.4.3

Спостереження за екранами відеотерміналів (годин за зміну)

 

 

2.5

Навантаження на слуховий аналізатор (за виробничої потреби сприйняття мови чи диференційованих сигналів)

 

 

3

Емоційне навантаження:

 

 

3.1

Ступінь відповідальності
Значущість помилки

 

 

3.2

Ступінь ризику для власного життя

 

 

3.3

Ступінь ризику для безпеки інших осіб

 

 

4

Монотонність навантажень

 

 

4.1

Кількість елементів (прийомів), потрібних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово

 

 

4.2

Тривалість (с) виконання простих виробничих завдань, що повторюються

 

 

5

Режим праці

 

 

5.1

Змінність роботи

 

 


Дослідження проводив _____________________________________                     ____________
                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)                                  (підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

____________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

____________
(підпис)

БУДСТАНДАРТ Online