ДСТУ EN 13120:2018 Жалюзі внутрішні. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки (EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Жалюзі внутрішні
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ
ТА ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ДСТУ EN 13120:2018
(EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 вересня 2017 р. № 296

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 02 жовтня 2018 р. № 341 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13120:2009 Internal blinds — Performance requirements including safety (Жалюзі внутрішні. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки) зі змінами А1:2014 та АС:2015 і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13120:2014; ДСТУ EN 13120:2014/Поправка № 1:2016 (EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 13120:2009 + А1:2014

Вступ до EN 13120:2009 + А1:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Робоче зусилля

4.1 Загальні положення

4.2 Визначення

4.3 Вимоги до робочого зусилля

5 Дизайн приводу. Діаграма ЗЗЛ (значення зусилля людини)

5.1 Загальні положення

5.2 Вимоги до експлуатаційних характеристик

6 Неправильне користування

6.1 Штора та стулки жалюзі

6.2 Визначення

6.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик

7 Механічна зносостійкість (повторювані робочі цикли)

7.1 Загальні положення

7.2 Визначення

7.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик

7.4 Класи зносостійкості

8 Безпека під час експлуатації

8.1 Загальні положення

8.2 Захист від затискання

8.3 Керовані внутрішні жалюзі з силовим приводом. Захист від руйнування

9 Гігієна, здоров’я та навколишнє середовище

10 Термічний опір

10.1 Загальні положення

10.2 Визначення

10.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик

11 Загальне пропускання сонячної енергії gtot

11.1 Загальні положення

11.2 Визначення

11.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик

12 Зовнішній вигляд

12.1 Загальні положення

12.2 Гнучкість ребер (тільки для підйомних внутрішніх жалюзі)

12.3 Допустимі відхили від правильної форми

12.4 Допустимі відхили розмірів

12.5 Допустимі відхили по горизонталі та по вертикалі

13 Довговічність

13.1 Загальні положення

13.2 Кольоростійкість тканин

13.3 Стійкість тканини на розрив

13.4 Стійкість до корозії

13.5 Стабільність геометричних розмірів

14 Поводження та зберігання

14.1 Загальні положення

14.2 Визначення

14.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик

15 Інформація щодо встановлення, використання та обслуговування

15.1 Загальні положення

15.2 Засторога

15.3 Супровідні документи (зокрема інструкція щодо використання)

16 Марковання

16.1 Для всіх внутрішніх жалюзі

16.2 Додаткові вимоги до внутрішніх жалюзі з електроприводом

Додаток А (довідковий) Визначення внутрішніх атмосферних умов (усередині приміщення)

Додаток В (обов’язковий) Перелік суттєвих «механічних» небезпек

Додаток С (довідковий) Загальноприйняті системи безпеки для захисту від затискання

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок між EN 13120:2009 + А1:2014 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модіфікованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

Додаток НБ (довідковий) Перелік використаних абревіатур

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13120:2018 (EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015, IDТ) «Жалюзі внутрішні. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13120:2009 + А1:2014 (версія еn) «Internal blinds — Performance requirements including safety».

Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 вересня 2017 р. № 296, відповідальна за цей стандарт в Україні.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13120:2014; ДСТУ EN 13120:2014/Поправка № 1:2016 (EN 13120:2009 + А1.2014; АС.2015, IDТ), прийнятих методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідкові додатки НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті) та НБ (Перелік використаних абревіатур);

— текст поправки АС:2015 до EN 13120:2009 + А1:2014 у тексті стандарту позначено подвійною рискою (II) на березі сторінки.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти EN 1070:1998, EN 12045, EN 12194, EN 12216, EN 12280-2:2002, EN 13125, EN 13527, EN 14500, EN 14501. EN 20105-А02:1994, EN 60335-1, EN 60335-2-97, EN ISO 105-В04, EN 14202, ISO 7724-1:1984, ISO 7724-2:1984, ISO 7724-3:1984, EN 13772, які не впроваджені в Україні як національні, чинних замість них документів немає.

ПЕРЕДМОВА до EN 13120:2009 + А1:2014

Цей стандарт (EN 13120:2009 + А1:2014) підготовлений Технічним комітетом CENTO 33 «Двері, вікна, жалюзі, будівельні залізні вироби та екранні стіни», роботу секретаріату якого забезпечує AFNOR (Association Francaise de Normalisation, Асоціація стандартизації Франції).

Цей документ підготовлений CEN за дорученням, виданим Європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, та підтримує основні вимоги Директив ЄС.

Щодо зв’язку з Директивою(-ами) ЄС див. довідковий додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього документа.

Цей стандарт є частиною серії стандартів, що стосуються внутрішніх жалюзі та віконниць для будівель, як визначено в EN 12216.

Цей стандарт встановлює вимоги до внутрішніх жалюзі, рівнів експлуатаційних характеристик і там, де це доцільно, відповідних класів.

Він доповнений стандартами щодо умов виконання випробувань, а також стандартами, що встановлюють конкретні вимоги до експлуатаційних характеристик.

Додатки А та С є довідковими. Додаток В є обов’язковим.

ВСТУП до EN 13120:2009 + А1:2014

Експлуатаційні характеристики, необхідні для внутрішніх жалюзі, що демонструють придатність до використання, надані в цьому стандарті, деталізовані у сфері застосування (суттєві експлуатаційні характеристики).

Інші експлуатаційні характеристики потрібні лише як доповнення (специфічні експлуатаційні характеристики) для конкретних виробів та описані в інших стандартах. Деякі важливі специфічні експлуатаційні характеристики, пов’язані з тепловими та візуальними аспектами, описані в EN 14501. Ці стандарти встановлюють класифікації та методи випробування для таких властивостей:

— для теплового комфорту:

— коефіцієнт пропускання сонячного світла (див. розділ 11 цього стандарту);

— вторинний коефіцієнт теплопередавання;

— пряма проникність сонячного світла;

— для зорового комфорту:

— контроль відблисків;

— створення умов інтимності в нічний час;

— спостереження за зовнішнім середовищем;

— управління непрозорістю;

— використання денного світла;

— відтворення кольорів.

Перелік цих документів наведено в бібліографії.

Цей стандарт є стандартом типу С, як встановлено в стандарті EN ISO 12100.

У сфері застосування цього стандарту зазначено відповідне машинне устатковання та ступінь впливу небезпек, небезпечних ситуацій та подій.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від тих, що зазначені в стандартах типу А чи В, положення цього стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів для машин, які були розроблені та побудовані відповідно до положень цього стандарту типу С.

Для роз’яснення призначення стандарту й уникнення сумнівів у його розумінні були зроблені такі припущення, пов’язані з виробами із силовим приводом:

— виробник і покупець домовляються щодо конкретних умов використання та місць використання, наприклад, для дитячих садків або будинків для людей з обмеженими можливостями, які потребують спеціального аналізування ризику;

— аналізування ризиків, проведене у цьому стандарті, та суттєві небезпеки, перелічені в додатку В, передбачають нормальне використання або звичайне передбачуване використання, тобто без навмисних та свідомих ризиків, які бере на себе користувач (див. розтлумачувальний документ «Безпека використання» Директиви ЄС щодо будівельних виробів).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Жалюзі внутрішні
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

INTERNAL BLINDS
PERFORMANCE REQUIREMENTS INCLUDING SAFETY

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги, яких має бути дотримано для встановлених у будівлі внутрішніх жалюзі. Він стосується також суттєвих небезпек, пов’язаних із використанням жалюзі з привідними механізмами, можливих під час складання, транспортування, установлювання, експлуатування та технічного обслуговування жалюзі (див. перелік суттєвих небезпек у додатку В).

Він застосовний до внутрішніх жалюзі, незалежно від їх дизайну та використовуваних матеріалів, як зазначено нижче:

— підйомні жалюзі: вільно підвішені, з напрямними деталями, не висувні;

— роликові жалюзі: вільно підвішені, з боковими напрямними деталями, з натягненою тканиною;

— вертикальні жалюзі: вільно підвішені, з верхньою та нижньою напрямними деталями, з похилою верхньою напрямною деталлю;

— гофровані та стільникові жалюзі: вільно підвішені, з напрямними деталями, з боковими напрямними деталями, натягнуті;

— римські штори;

— австрійські жалюзі а рюшами;

— панельні жалюзі;

— плантаційні жалюзі;

— рулонні жалюзі.

Цими виробами можна керувати засобами ручного керування, з пружинами або без пружин для компенсації зусилля, або електродвигунами (жалюзі з електроприводом).

Цей стандарт не застосовний до драпірувань та сіток для захисту від комах. Він не застосовний до жалюзі у герметичних склопакетах, за винятком вимог, що стосуються захисту від затискання.

В цьому стандарті не розглянуто параметри шуму, оскільки вони не вважаються проблемою безпеки.

Цей стандарт не застосовний до внутрішніх жалюзі, виготовлених до дати опублікування цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1670 Building hardware — Corrosion resistance — Requirements and test methods

EN 12045 Shutters and blinds power operated — Safety in use — Measurement of the transmitted force

EN 12194 Shutters, external and internal blinds — Misuse — Test methods

EN 12216:2002 Shutters, external blinds, internal blinds — Terminology, glossary and definitions

EN 12280-2:2002 Rubber-or plastic-coated fabrics — Accelerated ageing tests — Part 2: Physical ageing: effect of light or weathering

EN 13125 Shutters and blinds — Additional thermal resistance — Allocation of a class of air permeability to a product

EN 13527 Shutters and blinds — Measurement of the operating force — Test methods

EN 14201 Blinds and shutters — Resistance to repeated operations (mechanical endurance) — Methods of testing

EN 14500 Blinds and shutters — Thermal and visual comfort — Test and calculation methods

EN 14501 Blinds and shutters — Thermal and visual comfort — Performance characteristics and classification

EN 16433 Internal blinds — Protection from strangulation hazards — Test methods

EN 16434 Internal blinds — Protection from strangulation hazards — Requirements and test methods for safety devices

EN 20105-A02:1994 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour (ISO 105-A02:1993)

EN 60335-1 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements

EN 60335-2-97 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment (IEC 60335-2-97)

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for I visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1)

EN ISO 1421 Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of tensile strength and elongation at break (ISO 1421:1998)

EN ISO 105-B04 Textiles — Tests for colour fastness — Part B04: Colour fastness to artificial weathering: Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B04:1994)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk I reduction (ISO 12100:2010)

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1670 Будівельна фурнітура. Стійкість до корозії. Вимоги та методи випробування

EN 12045 Віконниці, штори й жалюзі з електроприводом. Безпечність під час експлуатування. Вимірювання зусилля, що передається від електропривода

EN 12194 Віконниці, зовнішні та внутрішні штори й жалюзі. Неправильне користування. Методи випробування

EN 12216:2002 Віконниці, зовнішні та внутрішні жалюзі. Термінологія, словники та визначення

EN 12280-2:2002 Тканини, вкриті гумою або пластмасою. Випробування пришвидшеним зістарюванням. Частина 2. Фізичне зістарювання: вплив світла або атмосферних умов

EN 13125 Віконниці та жалюзі. Додаткова теплостійкість. Визначення категорії повітронепроникності виробу

EN 13527 Віконниці та жалюзі. Вимірювання робочих зусиль. Методи випробовування

EN 14201 Штори та жалюзі. Тривкість до повторних операцій (механічна зносостійкість). Методи випробування

EN 14500 Тепловий та візуальний комфорт. Методи випробування та розрахунків

EN 14501 Внутрішні жалюзі. Тепловий та зоровий комфорт. Експлуатаційні характеристики та класифікація

EN 16433 Внутрішні жалюзі. Захист від ризиків затискання. Методи випробування

EN 16434 Внутрішні жалюзі. Захист від ризиків затискання. Вимоги та методи випробування для захисних пристроїв

EN 20105-A02:1994 Текстильні матеріали. Випробування для визначення кольоростійкості. Частина 2. Напівтонова шкала яскравості для визначення зміни кольору (ISO 105-А02:1993)

EN 60335-1 Побутові та інші подібні електричні прилади. Безпечність. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60335-2-97 Побутові та інші подібні електричні прилади. Безпечність. Частина 2-97. Спеці­альні вимоги до привідних механізмів для штор на роликах, сонцезахисних тканинних навісів, жалюзіта подібного устатковання

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимогидо візуальних, звукових і тактильних сигналів

EN ISO 1421 Тканини, вкриті гумою або пластмасою. Методи визначення характеристик при розриві

EN ISO 105-В04 Текстильні матеріали. Випробування для визначення кольоростійкості. Частина В04. Кольоростійкість за імітації знебарвлювання під дією сонячного світла. Випробування з використанням ксенонової електродугової лампи (ISO 105-В04:1994)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниженняризиків

ISO 9227 Випробування на корозію в штучних атмосферах. Випробування соляним туманом.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online