ДСТУ EN 12159:2018 Підіймачі будівельні для перевезення осіб та матеріалів з вертикально направленими клітками (EN 12159:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДІЙМАЧІ БУДІВЕЛЬНІ
ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ОСІБ ТА МАТЕРІАЛІВ
З ВЕРТИКАЛЬНО
НАПРАВЛЕНИМИ КЛІТКАМИ

ДСТУ EN 12159:2018
(EN 12159:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 02 жовтня 2018 р. № 342 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12159:2012 Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages (Підіймачі будівельні для перевезення осіб та матеріалів з вертикально направленими клітками) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12159:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12159:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/або захисні заходи

5.1 Загальні положення

5.2 Комбінації і розраховування навантаження

5.3 Тримальна рама

5.4 Щогла, з’єднання і буфери

5.5 Захист простору пересування і доступ до поверхового майданчика

5.6 Клітка

5.7 Привод

5.8 Електричні установки і прилади

5.9 Пристрої керування та обмеження

5.10 Умови пошкодження

5.11 Шум

6 Перевіряння

6.1 Перевіряння конструкції

6.2 Перевіряння спеціальними випробуваннями

6.3 Перевіряння кожного підіймача перед першим використанням

7 Інформація для користувача

7.1 Настанова з експлуатації

7.2 Марковання

7.3 Позначення елементів керування

Додаток А (обов’язковий) Європейська карта штормового вітру

Додаток В (обов'язковий) Електричні пристрої безпеки

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12159:2012 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12159:2018 (EN 12159:2012, IDT) «Підіймачі будівельні для перевезення осіб та матеріалів з вертикально направленими клітками», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12159:2012 (версія en) «Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12159:2014 «Підіймачі будівельні для перевезення осіб та матеріалів з вертикально спрямованими клітями» (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 12159:2012 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 12159:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 12159:2018

Цей стандарт, розроблений CEN/TK10/ПК1, є частиною програми робіт CEN з розроблення стандартів щодо безпечності машинного устатковання.

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено у стандарті EN ISO 12100:2010.

Якщо положення цього стандарту типу С відмінні від зазначених у стандартах А або В, то вони мають пріоритет над положеннями інших стандартів щодо машинного устатковання, яке спроектовано та установлено згідно з положеннями цього стандарту типу С.

Небезпеки, небезпечні ситуації та випадки, пов’язані з роботою машинного устатковання, розглянуто у сфері застосування цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДІЙМАЧІ БУДІВЕЛЬНІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСІБ
ТА МАТЕРІАЛІВ З ВЕРТИКАЛЬНО НАПРАВЛЕНИМИ КЛІТКАМИ

BUILDERS HOISTS FOR PERSONSAND MATERIALS WITH
VERTICALLY GUIDED CAGES

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на приводні тимчасово встановлені будівельні підіймачі (далі — підіймачі) з кліткою, призначені для використання особами, які мають дозвіл на вхід до місця розташування та будівництво, обслуговувати поверхові рівні, мають клітку:

— розроблені для перевезення осіб або осіб і матеріалів;

— керовані;

— пересуваються вертикально або уздовж шляху з відхилом не більше ніж 15° від вертикалі;

— підтримувані або рухаються за допомогою приводного дротяного канату, ланцюга, зубчастої передачі або ножичного механізму;

— зі встановленими щоглами, які можуть бути підтримувані або не підтримувані окремими спорудами.

1.2 Стандарт визначає небезпеки, наведені у розділі 4, що виникають протягом різних періодів роботи устатковання, і описує методи, використовувані за призначенням виробника для усунення або зменшення цих небезпек.

1.3 Цей стандарт не визначає додаткових вимог щодо:

— роботи у важких умовах (тобто екстремальний клімат, сильні магнітні поля);

— захисту від блискавки;

— роботи у специфічних умовах (тобто потенційно газоподібне середовище);

— електромагнітної сумісності (емісія, стійкість);

— вантажів, які можуть створювати небезпечні ситуації (тобто розплавлений метал, кислоти/основи, випромінювальні матеріали, крихкі вантажі);

— використання двигунів внутрішнього згоряння;

— використання дистанційного керування;

— виникнення небезпеки на виробництві;

— виникнення небезпеки внаслідок руху;

— виникнення небезпеки внаслідок встановлення у загальнодоступному місці;

— виникнення небезпек, пов’язаних із землетрусами.

1.4 Цей стандарт не застосовують до:

— будівельних підіймачів для перевезення тільки вантажів згідно з EN 12158-1 і EN 12158-2;

— ліфтів згідно з EN 81-1, EN 81-2, EN 81-3 і EN 81-43;

— робочих підвісних кліток для підіймання приладів;

— робочих платформ для перевезення на автонавантажувачах;

— робочих платформ згідно з EN 1495;

— фунікулерів;

— ліфтів, спеціально розроблених для військових цілей;

— ліфтів, установлених у шахтах гірничої промисловості;

— театральних підіймачів;

— підіймачів будівельних для осіб і матеріалів з вертикально керованими клітками, які виготовлені до дати його опублікування як EN;

— підіймачів з гідравлічним приводом (гальмівними системами) і гідравлічними пристроями безпеки.

Цей документ не застосовують до будівельних підіймачів для осіб і матеріалів з вертикально керованими клітками, що виготовлені до дати опублікування цього стандарту.

1.5 Цей стандарт визначає вимоги до встановлення підіймача. Це охоплює конструкцію тримальної рами і базової огорожі, але не встановлює вимог до будь-якої конкретної конструкції з важкого бетону, лісоматеріалу або іншого фундаменту. Він охоплює конструкцію щоглових з’єднань, але без болтових з’єднань з тримальною конструкцією. Він охоплює конструкцію поверхових воріт та їх обрамлення, але не охоплює будь-яких болтових з’єднань з тримальною конструкцією.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 894-1:1997 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 1037 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-4-1:2001 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor-starters— Electromechanical contactors and motor-starters (IEC 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871)

EN ISO 11201:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

ISO 2408 Steel wire ropes for general purposes — Minimum requirements

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings

ISO 4302 Cranes — Wind load assessment

ISO 4309 Cranes — Wire ropes — Care and maintenance, installation and discard

ISO 6336-1 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors

ISO 6336-2 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 2: Calculation of surface durability (pitting)

ISO 6336-3 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 3: Calculation of tooth bending strength

ISO 6336-5 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 5: Strength and quality of materials.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1:1998 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 894-1:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож (EN 953:1997 + А1:2009, IDT)

EN 1037 Безпечність машин. Запобігання непередбаченого пуску

EN 1088 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, MOD)

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP-код) (ІЕС 60529:1989)

EN 60947-4-1:2001 Перемикальні і керувальні пристрої низької напруги. Частина 4-1. Контактори і пускачі двигунів. Електромеханічні контактори і пускачі двигунів (ІЕС 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1:2004 Перемикальні і керувальні пристрої низької напруги. Частина 5-1. Пристрої керування ланцюгами і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої керування ланцюгами (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN ISO 4871 Акустика. Декларування і перевіряння показників шуму машин і устатковання

EN ISO 11201:2010 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею

EN ISO 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації для проектування низькошумних машин і устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Основні принципи щодо розроблення. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13850 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

ISO 2408 Канати сталеві дротяні загальної призначеності. Характеристики

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ISO 4302 Крани. Оцінення навантаження вітру

ISO 4309 Крани . Дротяні канати. Коди методів для перевіряння і бракування

ISO 6336-1 Розрахунок навантаження циліндрової шестерні та гвинтової передачі. Частина 1. Основні принципи, введення і загальні чинники впливу

ISO 6336-2 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 2. Розрахунок зовнішньої тривкості (корозія)

ISO 6336-3 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 3. Розрахунок на міцність зубів при вигині

ISO 6336-5 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 5. Міцність і якість матеріалів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online