ДСТУ EN ISO 11201:2016 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звукові...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 11201:2016
(EN ISO 11201:2010, IDT; ISO 11201:2010, IDT)

Акустика

ШУМ, УТВОРЮВАНИЙ МАШИНАМИ ТА УСТАТКОВАННЯМ

Визначення рівнів звукового тиску випромінення
на робочому місці та в інших визначених місцях
у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною
без урахування поправок на середовище

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 28 грудня 2016 р. № 462 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 11201:2010 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 11201:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 11201:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби вимірювання

5 Середовище випробування

6 Вимірювані величини

7 Розрахункові величини

8 Монтування та експлуатування випробовуваного джерела

9 Позиції мікрофонів

10 Вимірювання

11 Невизначеність вимірювання

12 Інформація, яку реєструють

13 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Визначення класу точності (1 чи 2)

Додаток В (обов’язковий) Вимоги до фонового шуму в разі вимірювання в частотних смугах

Додаток С (довідковий) Настанови щодо опрацювання інформації про невизначеність вимірювання

Додаток D (довідковий) Основи методології

Додаток Е (довідковий) Зразок столу для вимірювання

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок цього стандарту з основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС.

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 11201:2016 (EN ISO 11201:2010, IDT) «Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 11201:2010 «Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections» (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 11201:2014, прийнятого методом підтвердження.

Вимоги, зазначені в стандарті, відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та в розділі «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 11201:2010 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— долучено «Національний додаток НА» (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць вимірювань відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Міжнародні стандарти ISO 12001:1996, ISO/IEC Guide 98-3, ІЕС 60942:2003, EC 61672-1:2002, ISO/TR 25417:2007, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

ВСТУП до ISO 11201:2010

Цей стандарт встановлює метод визначення рівнів випроміненого звукового тиску на робочому місці та на інших чітко визначених позиціях у безпосередній близькості від машин або частин устатковання в практично вільному полі над відбивальною площиною. Цей стандарт є одним із серії стандартів (ISO 11200 [15] — ISO 11205 [19]), які встановлюють різні методи визначення рівнів випроміненого звукового тиску машин або устатковання на робочому місці та на інших зазначених позиціях. ISO 11200 [15] містить настанови щодо вибору методу, застосовного для визначення рівнів випроміненого звукового тиску машин і устатковання.

Метод, представлений у цьому стандарті, відрізняється від методів, встановлених в інших стандартах серії стандартів ISO 11200 [15] — ISO 11205 [19] щодо незастосування будь-яких поправок на довкілля. Вимоги, яким має відповідати довкілля, встановлено для вимірювань класу точності 1 (точний) та класу точності 2 (технічний) у приміщеннях та на відкритому просторі.

Точні вимірювання з класом точності 1 загалом можуть здійснюватись у напівзаглушених випробувальних камерах або у відкритому просторі за умови забезпечення дотримання вимог до умов довкілля. За дотримання технічних вимог, які представлено нижче, у деяких випадках можливо забезпечити такі умови у промисловому середовищі на більших площах на відкритому просторі без відбивальних об’єктів.

ISO 11201:1995 забезпечував результати тільки для класу точності 2. Ця редакція стандарту забезпечує метод класу точності 2, який практично ідентичний методу, який наведено в ISO 11201:1995; також забезпечує більш точний метод класу точності 1. Користувачі та розробники методик випробування на шум, які посилаються на цей стандарт, мають чітко вказувати застосований метод (клас точності 1 чи клас точності 2).

Загалом рівні випроміненого звукового тиску є меншими чи дорівнюють тим рівням, що виникають коли машину чи устатковання експлуатують за нормальних умов довкілля. Це пояснюється тим, що рівні звукового тиску визначають без урахування впливу фонового шуму, а також без впливу відбиттів, окрім відбивальної площини, на якій розміщено випробовувану машину. Для визначення чи розрахунку рівня звукового тиску на місці оператора під час роботи машини в приміщенні потрібні як рівень потужності звуку, так і рівень звукового тиску (а також інформація про властивості приміщення чи відбиття та про шум від інших джерел звуку чи машин). Метод розрахунку рівнів звукового тиску біля окремої машини, яка працює в робочому приміщенні, наведено в ISO/TR 11690-3 [20]. Зазвичай при цьому спостерігають різницю від 1 дБ до 5 дБ, але в окремих випадках ця різниця може бути навіть більшою.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА
ШУМ, УТВОРЮВАНИЙ МАШИНАМИ ТА УСТАТКОВАННЯМ
Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці
та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною
площиною без урахування поправок на середовище

ACOUSTICS
NOISE EMITTED BY MACHINERY AND EQUIPMENT
Determination of emission sound pressure levels at a work station
and at other specified positions in an essentially free field over
 a reflecting plane with negligible environmental corrections

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні положення

Цей стандарт встановлює метод визначення рівнів випроміненого звукового тиску машин або устатковання на робочому місці та на інших зазначених позиціях поблизу них у практично вільному полі над відбивальною площиною. Робоче місце займає оператор, воно може бути розташовано на відкритому просторі, у приміщенні, де перебуває випробовуване джерело, у кабіні, з’єднаній з випробовуваним джерелом, чи бути за огорожею, віддаленою від випробовуваного джерела. Одну чи кілька зазначених позицій може бути розташовано в безпосередній близькості від робочого місця або від автоматичного чи неавтоматичного устатковання. Такі місця іноді називають місцями спостерігача.

Рівні випроміненого звукового тиску визначають як A-зважені рівні. Крім того, за потреби може бути визначено відповідно до цього стандарту рівні в смугах частот і С-зважені пікові рівні випроміненого звукового тиску.

Примітка 1. Зміст серії стандартів ISO 11200 [15] — ISO 11205 [19] узагальнено в ISO 11200 [15].

За допомогою методу, встановленого в цьому стандарті, отримують результати класу точності 1 (точного класу) чи класу точності 2 (технічного класу). Поправки застосовують до фонового шуму, але не до акустичного середовища. Наведено настанови щодо монтування та експлуатування випробовуваного джерела та щодо вибору позицій мікрофонів для робочого місця та інших зазначених позицій. Одна з цілей виконання вимірювань — можливість порівняння характеристик різних одиниць цього сімейства машин за визначених умов довкілля та стандартизованих умов монтування та експлуатування.

Примітка 2. Отримані дані також можна використати для декларування та перевіряння рівнів випроміненого звукового тиску, як зазначено в ISO 4871 [8].

1.2 Види шуму та джерел шуму

Метод, встановлений у цьому стандарті, придатний для всіх видів шуму (постійних, непостійних, флуктуаційних, окремих сплесків звукової енергії тощо), описаних в ISO 12001.

Метод, зазначений у цьому стандарті, застосовний до джерел шуму всіх видів і розмірів.

Примітка. У тексті цього стандарту слова «машина» та «випробовуване джерело» застосовано для позначення машини або частини устатковання.

1.3 Середовище випробування

Тип середовища випробування впливає на точність визначення рівнів випроміненого звукового тиску. Для застосування цього стандарту необхідне практично вільне поле над відбивальною площиною (у приміщенні чи у відкритому просторі).

1.4 Робоче місце та інші зазначені позиції

Цей стандарт застосовний до робочих місць та інших зазначених позицій, де необхідно визначити рівні випроміненого звукового тиску.

Вимірювання можна проводити в таких позиціях:

a) робоче місце, розташоване поблизу випробовуваного джерела; це характерно для багатьох промислових машин і побутової техніки;

b) робоче місце в кабіні, яка є складовою частиною випробовуваного джерела; це характерно для багатьох промислових вантажних транспортних засобів і машин, які обробляють землю;

c) робоче місце в частково чи повністю огородженому місці (чи за екраном), яке поставлене виробником як складова частина випробовуваного джерела;

d) робоче місце частково чи повністю огороджено випробовуваним джерелом — ця ситуація характерна для деяких великих промислових машин;

e) позиції спостерігачів, які займають особи, що не несуть відповідальності за експлуатування випробовуваного джерела, але можуть опинитись поблизу нього час від часу чи перебувати там постійно;

f) інші зазначені позиції, які необов’язково є робочими місцями чи позиціями спостерігачів.

Робоче місце може також розміщуватись на визначеному маршруті, уздовж якого пересувається оператор (див. 9.4).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3744 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3745 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic and hemi-anechoic rooms

ISO 3746 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 5725 (all parts) Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results (всі частини)

ISO 12001 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and presentation of a noise test code

IEC 60942:2003 Electroacoustics — Sound calibrators

IEC 61260:1995 Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters (amended by IEC 61260/Amd.1:2001)

IEC 61672-1:2002 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3744 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод у практично вільному полі над відбивальною площиною

ISO 3745 Акустика. Визначення рівнів потужності звуку джерела шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер

ISO 3746 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Приблизний метод з використанням вимірювальної огинаючої поверхні над відбивальною площиною

ISO 5725 (усі частини) Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання

ISO 12001 Акустика. Шум, випромінюваний машинами й устаткованням. Правила складання й оформлювання методики випробування на шум

ІЕС 60942:2003 Електроакустика. Калібратори звуку

ІЕС 61260:1995 Електроакустика. Октавні і частинооктавні смугові фільтри (поправки ІЕС 61260/Amd.1:2001)

ІЕС 61672-1:2002 Електроакустика. Шумоміри. Частина 1. Технічні умови

ISO/ІЕС Guide 98-3:2008 Невизначеність вимірювання. Частина 3. Настанови щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online