ДСТУ 7309:2019 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 7309:2019

УСТАНОВКИ ЛІФТОВІ
Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI
Технічні умови

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 26 лютого 2019 р. № 36 з 2019-07-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 7309:2013

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

4.1 Класифікація ліфтів

4.2 Параметри та розміри

4.3 Основні показники та характеристики

4.4 Комплектність ліфтової установки

4.5 Марковання ліфта

4.6 Пакування

5 Вимоги щодо безпеки

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Транспортування та зберігання

9 Вимоги до монтування та експлуатування ліфтів

10 Гарантії виробника

11 Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКИ ЛІФТОВІ
Ліфти класів I, II, HI, IV, V та VI
Технічні умови

LIFT INSTALATION
Class I, II, III, IV, V and VI lifts
Specifications

Чинний від 2019-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до ліфтів класів I, II, III, IV, V та VI (далі — ліфти). Стандарт не поширюється на ліфти:

— установлені в шахтах гірничої промисловості;

— установлені на суднах та плавучих спорудах;

— установлені на літаках та літальних апаратах;

— специфічної призначеності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

ДСТУ 7310:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та IV. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів I, II, III і VI (ISO 4190-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (ISO 4190-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-5:2008 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої (ISO 4190-5:2006, IDT)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ EN 81-3:2013 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові (EN 81-3:2000+А1/АС:2009, IDT)

ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські

ДСТУ EN 81-50:2015 (EN 81-50:2014, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 50. Правила проектування, розрахування, випробування та перевіряння компонентів ліфта

ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні

ДСТУ EN 81-73:2017 (EN 81-72:2016, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використовування пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи

ДСТУ EN 12015:2016 (EN 12015:2014, IDT) Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад

ДСТУ EN 12016:2017 (EN 12016:2013, IDT) Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість

ДСТУ EN 13015:2013 (EN 13015:2001+А1:2008, IDT) Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах

ДСТУ ГОСТ 15846:2003 Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання

ДСТУ ISO 29601:2015 Фарби та лаки. Протикорозійний захист за допомогою захисних лакофарбових систем. Оцінка пористості сухої плівки

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників навколишнього середовища)

ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Кабелі, проводи, шнури і кабельна арматура. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист і пакування. Загальні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия (Ящики дерев’яні для продукції, постачуваної для експорту. Загальні технічні умови).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи