ДСТУ EN 12015:2016 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад (EN 12015:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Електромагнітна сумісність
ЛІФТИ, ЕСКАЛАТОРИ
ТА ПАСАЖИРСЬКІ КОНВЕЄРИ
Емісія завад

ДСТУ EN 12015:2016
(EN 12015:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22), ТОВ НВП «СІГМА-М»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2016 р. № 460 з 2018—01—01

3 Національний стандарт відповідає EN 12015:2014 Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and moving walks — Emission (Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12015:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12015:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Процедура випробування

4.1 Загальні положення

4.2 Випромінювана та кондуктивна радіочастотна емісії завад

4.3 Флуктація напруги та флікер

4.4 Гармоніки мережі живлення

5 Застосовність випробування

6 Норми емісії завад

6.1 Порти корпусу (випромінювані завади)

6.2 Порти мережі живлення змінного струму (кондуктивні завади)

6.3 Вихідні порти живлення (кондуктивні завади)

6.4 Імпульс шуму

6.5 Флуктації напруги

6.6 Гармоніки струму мереж живлення

6.7 Вимірювання

7 Документація для установника апаратури/збірки апаратури

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12015:2014 та основними вимогами Директиви 2004/108/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним чи європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12015:2016 (EN 12015:2014, IDТ) «Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12015:2014 (версія en) «Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and moving walks — Emission».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12015:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», «EN 12015», «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови» до EN 12015:2014 у цей національний вступ внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту: «Для взаємозв’язку з Директивою(-ами) ЄС дивись довідковий додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним чи європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 12015:2014

Цей стандарт є стандартом типу С як визначено в EN ISO 12100.

Цей стандарт розроблено для забезпечення відповідності вимогам Директиви з Електромагнітної Сумісності (EMC). Вимоги цього стандарту визначено для того, щоб забезпечити такий рівень електромагнітної емісії завад, за якого збурення до іншого обладнання будуть мінімальні. Проте рівні не охоплюють наведені нижче випадки:

a) якщо ймовірність події, здатної призвести до надмірної емісії завад, яку кваліфіковано, як надзвичайно низька. Наприклад, аварійне зупинення ліфта, ескалатора та пасажирського конвеєра через несправний стан;

b) якщо високочутливу апаратуру буде застосовано в безпосередній близькості від обладнання, охопленого цим стандартом, у цьому випадку можливо буде необхідно вжити додаткові заходи:

1) зменшити рівень електромагнітної емісії завад нижче, ніж зазначено в цьому стандарті; або

2) збільшити рівень несприйнятливість апаратури до впливу.

Норми емісії завад подано на підставі того, що обладнання з ряду родової продукції, яке може бути встановлено як у середині, так і зовні в усіх типах будівель, містить у собі пристрої перемикання потужних струмів і високих індуктивних навантажень та зазвичай з’єднаних з розподільчими системами низької напруги.

Значення норми для гармонік емісії завад узято з гармонізованого стандарту EN 61000-3-12:2005. З урахуванням вимог щодо навколишнього середовища та характеристик ліфтів, ескалаторів і пасажирських конвеєрів, ці значення гармонік застосовні для всіх вхідних струмів без обмеження струму, зазначеного в EN 61000-3-12:2005.

Розмір встановленого ліфта спричинює практично неможливе випробування в цілому всієї збірки у випробувальній лабораторії або на місці, де неконтрольоване середовище може також впливати на методики проведення та результати випробування. Це стосується також і вимірювань у середині кабіни ліфта. Аналогічні міркування щодо розмірів однаково стосуються випробувань ескалаторів та пасажирських конвеєрів.

Підстава до перегляду EN 12015:1998

a) Суттєві зміни

Введено вимоги до контролю емісії завад на частотах нижче ніж 30 МГц від приводу, з’єднаного з механізмом / двигуном. Норми емісії завад незалежні від величини кондуктивного струму. Норми та метод випробування подано в EN 55014-1:2000. Стосовно інших портів, випробування щодо випромінення на частотах вище ніж 30 МГц охоплює кабельні з’єднання і тому немає жодної відомої інформації щодо проблем на частотах нижче ніж 30 МГц.

Введено вимоги до контролю гармонік емісії завад мережі електроживлення та флуктуацій напруги.

Термін «устатковання» було змінено на термін «система». Це пов’язано з тим, що офіційна інтерпретація визначає, що стаціонарне устатковання не охоплено процедурами оцінювання відповідності для Маркування СЕ та декларацією про відповідність Директиві з електромагнітної сумісності для апаратури та систем. Сфера застосування стандарту поширюється на апаратуру та збірку апаратури ліфтів та ескалаторів, та їх збірку в систему.

b) Проблеми навколишнього середовища

Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри є системами, окремі елементи яких та збірка обладнання розміщені (а деякі з них переміщаються) по всій будівлі. Визначення умов щодо електромагнітної сумісності, що застосовують у будівлі (житлової або промислової) не можна заздалегідь встановити та/або вважати фіксованими. Внаслідок цього, щоб охопити вимоги для всіх умов, не було зроблено жодних відмінностей між середовищами та зазначено один набір норм. Цей набір норм високих частот базується на промислових нормах згідно з EN 61000-6-4:1997 та має значення вищі за звичайні норми для житлового середовища. Це виправдано досвідом роботи систем, які відповідають вимогам EN 12015:1998, стосовно до яких не відомі причини електромагнітних завад до мережі та випромінення емісії завад на частотах понад 30 МГц.

Щодо доведених норм, їх також засновано на тому, що кабелі живлення відокремлюють від іншого живлення будівлі на щонайменше до точки загального з’єднання (ТЗЗ). Крім того, систему електропроводки відокремлюють згідно з технічними вимогами виробника.

Щодо норм випромінюваної емісії завад на частотах понад 30 МГц, зону ліфта, ескалатора або пасажирського конвеєра відокремлюють від побутової техніки.

Усі застосовані норми враховують на те, що системи мають відповідати вимогам безпеки щодо захисту від струмів витоку на «землю». Застосування потребує жорсткіших норм, ніж було показано, та які б були адекватними, вимагає застосування великих фільтрів (як індуктивних, так і ємнісних). Застосування таких великих фільтрів збільшить сприйнятливість системи до умов мережного електроживлення та збільшить струм витоку «на землю». Це також збільшить розсіювання потужності у фільтрі, спричиняючи (загалом) збільшення споживання енергії та вимагає додаткових вимог до вентиляції та/або охолодження будівлі. Це особливо важливо для систем з вищим навантаженням.

Доцільне до перегляду EN 12015:2004

Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри, з’єднані з трифазним живленням, розглядають як поєднання збалансованого трифазного навантаження та одного або кількох навантажень, з’єднаних між фазою та нейтраллю або між фазами, визначеними як змішане обладнання в 3.7 EN 61000-3-12:2005. Тому таблиці 2—4 EN 61000-3-12:2005, застосовують до системи згідно з алгоритмом застосування норм гармонік. Переважно таблиці 3 та 4 застосовують із попередньою перевіркою гармоніки 3-го порядку.

Щодо ліфтів, ескалаторів та пасажирських конвеєрів, з’єднаних з однофазним живленням, застосовують EN 61000-3-12:2005, таблицю 2 до порту мережі змінного струму.

Оскільки енергопостачальники не гарантують певного імпедансу мережі, коротке замикання мережі живлення може змінюватися залежно від місця. Оскільки ці параметри, зазвичай, не відомі, роблять заздалегідь практичне припущення, базуючись на значеннях уже відомих з раніше обслуговуваних інших ліфтів / ескалаторів та пасажирських конвеєрів. Тому відношення короткого замикання Rsce = 250 визначено як середнє значення для ліфтів, ескалаторів та пасажирських конвеєрів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
ЛІФТИ, ЕСКАЛАТОРИ ТА ПАСАЖИРСЬКІ КОНВЕЄРИ
Емісія завад

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
PRODUCT FAMILY STANDARD FOR LIFTS, ESCALATORS
AND MOVING WALKS
Emission

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює норми емісії завад щодо електромагнітних збурень та умов випробування для ліфтів, ескалаторів та пасажирських конвеєрів, призначених для довгострокового встанов­лення в будівлях. Ці норми, однак, не можуть забезпечити повний захист від збурень, створюваних радіо- та телевізійним сигналом, якщо таке обладнання застосовують у межах відстаней, зазначених у таблиці 1.

Цей стандарт не поширюється на апаратуру, виготовлену до дати його опублікування як європей­ського стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 55011:2009 Industrial, scientific and medical equipment — Radio-frequency disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (CISPR 11:2009, modified)

EN 55014-1:2006 Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission (CISPR 14-1:2005)

EN 55022:2010 Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (CISPR 22:2008, modified)

EN 61000-3-2:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) (IEC 61000-3-2:2005)

EN 61000-3-11:2000 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-11: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems — Equipment with rated current 75 A and subject to conditional connection (IEC 61000-3-11:2000)

EN 61000-3-12:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-12: Limits — % Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and 75 A per phase (IEC 61000-3-12:2004)

EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:2006)

EN 61000-6-4:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:2006)

IEC 60050-161:1990 + А1:1997 + A2:1998 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic compatibility.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 55011:2009 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних збурень. Норми та методи вимірювання (CISPR 11:2009, модифіковано)

EN 55014-1:2006 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (CISPR 14-1:2005)

EN 55022:2010 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання (CISPR 22:2008, модифіковано)

EN 61000-3-2:2006 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (ІЕС 61000-3-2:2005)

EN 61000-3-11:2000 Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та підключене за певних умов (ІЕС 61000-3-11:2000)

EN 61000-3-12:2005 Електромагнітна сумісність. Частина 3-12. Норми. Норми на гармоніки струму, створені обладнанням із номінальним вхідним струмом силою понад 16 А та до 75 А включно на фазу (ІЕС 61000-3-12:2004)

EN 61000-6-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житло­вому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІЕС 61000-6-3:2006)

EN 61000-6-4:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (ІЕС 61000-6-4:2006)

ІЕС 60050-161:1990 + А1:1997 + А2:1998 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 161. Електромагнітна сумісність

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online