ДСТУ В 8821-2:2019 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 2. Кодифікація. Терміни та визначення понять

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ
У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Частина 2. Кодифікація. Терміни та визначення понять

ДСТУ В 8821-2:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 06 серпня 2019 р. № 239 з 2020-10-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальне пояснення

4 Основні поняття

5 Суб’єкти кодифікування

6 Нормативні документи щодо кодифікування та класифікування

7 Ідентифікування предметів постачання

8 Складники номенклатурного номера НАТО

Додаток А (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б (довідковий) Абетковий покажчик англійських термінів

Бібліографія

ВСТУП

Цей термінологічний стандарт розроблено насамперед для забезпечення однозначною термінологією розробників та користувачів національних нормативних документів на продукцію військового призначення.

Розроблення термінологічного стандарту зумовлено потребою забезпечення однаковості описування об'єктів для гармонізування національних стандартів із міжнародними стандартами та стандартами НАТО. Стандарт сприятиме розробленню нормативно-правових та нормативних документів у сфері озброєння та військової техніки, усуненню термінологічних перешкод І. за потреби, повному письмовому перекладу міжнародних стандартів та стандартів НАТО українською мовою.

У цій частині наведено терміни та їхні визначення щодо основних понять і суб'єктів кодифікування, нормативних документів щодо кодифікування та класифікування, а також ідентифікування предметів постачання та складників номенклатурного номера НАТО.

Стандарт є другою частиною багаточастинного стандарту. У цій частині наведено терміни та їхні визначення щодо кодифікування предметів постачання для сил оборони України [1].

У стандарті вжито терміни та їхні визначення зі стандартів НАТО [8—15].

Стандарт містить такі частини:

Частина 1. Основні терміни та визначення понять.

Частина 2. Кодифікація. Терміни та визначення понять.

Цей термінологічний стандарт оформлено згідно з ДСТУ 1.5 та ДСТУ 3966.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Частина 2. Кодифікація. Терміни та визначення понять

STANDARDIZATION IN THE AREA
OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
Part 2. Codification. Terms and definitions

Чинний від 2020-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт унормовує терміни та визначення основних понять стосовно кодифікування озброєння та військової техніки (далі — ОВТ).

Цей стандарт призначено застосовувати в роботі центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, які виконують функції державного замовника з оборонного замовлення, суб'єктів господарювання, які є виконавцями та співвиконавцями оборонного замовлення, технічних комітетів стандартизації, підприємств оборонної промисловості, які розробляють, експертують, перевіряють і застосовують нормативні документи у сфері ОВТ.

Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення (далі — ПВП) та продукції подвійного використання (далі — ППВ).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDТ) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online