ДСТУ 4112.37-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду вуглецю

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА І ВИНОМАТЕРІАЛИ
Метод визначання діоксиду вуглецю

ДСТУ 4112.37-2002

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 липня 2002 р. № 387 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає Verordnung (EWG) Nr. 2676/90 der Kommission vom 17. September 1990 zur Festlegung gemeinsamer Analysemethoden fur den Weinsektor (Постанова Комісії EECB 2676/90 від 17 вересня 1990 року «Про встановлення загальних методів аналізу для винного сектору») в частині додатка 37. Kohlendioxid (Діоксид вуглецю) Переклад з німецької (de)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; О. Дернова; Т. Жилякова, канд. біол. наук; В. Загоруйко, д-р техн, наук; В. Косюра (керівник розробки), д-р техн, наук; Н. Кравченко; Ю. Ольховой

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Суть методів

2 Еталонний метод

3 Загальноприйнятий метод (для перлинних та ігристих вин)

4 Відношення між тиском і вмістом СО2 у перлинних або ігристих винах

Додаток НА Сфера застосування

Додаток НБ Нормативні посилання

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Розроблення національних стандартів, згармонізованих із європейськими та міжнародними нормами і правилами, зокрема, введення єдиних загальновживаних методів аналізування вин, зумовлене прагненням України увійти до Європейського Союзу (ЄС) та Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ) як повноправного торгового партнера. Використовування єдиних погоджених критеріїв і методів оцінювання якості продукції, її безпечності та ідентифікації оригінальності вин, а також одержування точних і порівнювальних даних дає споживачу гарантію якості продукції.

Е рамках Міжнародної конвенції про встановлення однаковості методів аналізування та оцінювання вин від 1954 року Міжнародною організацією винограду і вина (МОВВ) було розроблено методи аналізування вин і виноматеріалів. Підкомісія МОВВ з уніфікації методів аналізування та оцінювання вин уніфікує та актуалізує методи. Такі актуалізовані методи діють в країнах-членах МОВВ і в Європейському співтоваристві.

Метод, що його вводить цей стандарт, є переклад методу визначання діоксиду вуглецю, який впроваджено Постановою Комісії ЕЕСВ 2676/90 від 17 вересня 1990 року «Про встановлення загальних методів аналізу для винного сектору» (додаток тридцять сім) з окремими технічними відхиленнями, що розширюють обсяг стандарту. Оскільки опублікування Постанови в Україні трансформується в стандарти, що потребує відповідних змін щодо оформлення тексту, то до тексту методу долучено національні додатки стосовно сфери застосування стандарту (додаток НА), стосовно цитованих нормативних документів (додаток НБ).

Технічні відхилення і додаткову інформацію вміщено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, і чітко виділено в тексті рамкою та заголовком «Національне відхилення».

Згідно з міжнародною системою SI, об’єм вимірюваний у мілілітрах (мл), відповідає об’єму в сантиметрах кубічних (см3); об’єм вимірюваний у літрах (л), відповідає об’єму в дециметрах кубічних (дм3).

Поняття «вміст спирту» відповідає поняттю «об’ємна частка спирту». Поняття «вміст сахару» відповідає поняттю «масова концентрація сахарів». Поняття «вміст СО2», відповідає Поняттю «масова концентрація діоксиду вуглецю».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

Технічний Комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція».

Структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», бібліографічні дані — оформлено відповідно до вимог державної системи стандартизації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА I ВИНОМАТЕРІАЛИ
Метод визначання діоксиду вуглецю

ВИНА И ВИНОМАТЕРИАЛЫ
Метод определения диоксида углерода

WINE AND WINE MATERIALS
Method for the determination of carbon dioxide

Чинний від 2003-07-01

1 СУТЬ МЕТОДІВ

Національне відхилення

Відбирання проб — згідно з ГОСТ 14137.

1.1 Еталонний метод

1.1.1 Тихі вина (надлишковий тиск СО2 < 0,5 • 105 Па) (105 паскалів (Па) = 1 бар).

До аліквотної частини проби, охолодженої приблизно до температури 0 °С, додають таку кількість гідроксиду натрію, щоб одержати значення рН10 — 11. Титрують кислотою в присутності карбоангідрази.

Вміст діоксиду вуглецю розраховують за кількістю кислоти, що пішла на титрування від значення рН8,6 (бікарбонат) до рН4,0 (вугільна кислота), з урахуванням контрольної проби (вино, звільнене від діоксиду вуглецю).

1.1.2 Перлинні та ігристі вина

Пробу охолоджують приблизно до точки замерзання. Після відбирання визначеної кількості для контрольного досліджування в пробі, що залишилася, зв’язують вуглекислоту карбонатом натрію. Титрують кислотою в присутності карбоангідрази. Вміст діоксиду вуглецю розраховують за даними титрування від значення рН8,6 (бікарбонат) до рН4,0 (вуглекислота), виходячи з кількості витраченої кислоти та з урахуванням контрольного досліджування (вино, звільнене від діоксиду вуглецю).

1.2 Загальноприйнятий метод: перлинні та ігристі вина

Вимірювання тиску: безпосереднє вимірювання надлишкового тиску в пляшці афрометром.

2 ЕТАЛОННИЙ МЕТОД

2.1 Тихі вина (надлишковий тиск < 0,5 • 105 Па).

2.1.1 Апаратура

2.1.1.1 Магнітна мішалка.

2.1.1.2 рН-метр.

2.1.2 Реактиви

2.1.2.1 Гідроксид натрію (NaOH), 0,1 М.

2.1.2.2 Сірчана кислота (Н24), 0,05М.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online