ДСТУ 4836:2007 Сидри. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИДРИ

Загальні технічні умови

ДСТУ 4836:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2012

 

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Інститут агроекології Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: О. Луканін, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Байлук; О. Сичова

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 жовтня 2007 р. № 255

3  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Характеристики

5.2 Вимоги до сировини та матеріалів

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Коди згідно з державним класифікатором продукції і послуг (ДКПП)

Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 4836:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИДРИ. Загальні технічні умови

СИДРЫ. Общие технические условия

CIDERS. General specifications

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на сидри — слабоалкогольні напої, виготовлені методом повного або часткового спиртового бродіння яблучних соків із подальшим можливим насиченням діоксидом вуглецю ендогенного або екзогенного походження.

1.2 Під час виробництва сидрів дозволено використовувати концентровані яблучні соки як підсолоджувальний інгредієнт перед і (або) після бродіння (до 50 % у перерахунку на відновлений сік) та мед, а також проводити спеціальні технологічні прийоми (додавання рослинної таніномісткої сировини, біологічне кислотозниження тощо) для забезпечення специфічних властивостей напою.

1.3 Цей стандарт не поширюється на слабоалкогольні напої, які виготовляють згідно з ДСТУ 4258 купажуванням водно-спиртових сумішей з натуральними свіжими та концентрованими яблучними соками.

1.4 Обов’язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість і безпечність для життя і здоров’я населення та довкілля, викладено у розділах 5, 6, 7.

1.5 Цей стандарт може бути застосований для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 3240-95 Метрологія. Вимірювання іонізуючих випромінень. Метрологічне забезпечення. Основні положення

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначення вмісту спирту. Контрольний метод

ДСТУ 4112.4-2002 Вина і виноматеріали. Визначення вмісту загального сухого екстракту за густиною. Контрольний метод

ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначення відновлюваних сахарів. Контрольний метод

ДСТУ 4112.13-2002 Вина і виноматеріали. Визначення загальної кислотності. Контрольний метод

ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначення летких кислот. Контрольний метод

ДСТУ 4112.22-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначення сорбінової кислоти

ДСТУ 4112.25-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначення діоксиду сірки

ДСТУ 4112.30-2003 Вина і виноматеріали. Визначення заліза. Контрольний метод

ДСТУ 4112.31-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначення міді

ДСТУ 4112.32-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначення кадмію

ДСТУ 4112.34-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначення цинку

ДСТУ 4112.35-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначення свинцю

ДСТУ 4112.37-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначення діоксиду вуглецю

ДСТУ 4112.41-2003 Вина, виноматеріали і сусло. Метод визначення фенольних речовин (індекс Фоліна-Чікольтеу)

ДСТУ 4258-2003 Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови

ДСТУ 1) Кизил свіжий. Технічні умови

ДСТУ 1) Соки плодово-ягідні зброджені. Технічні умови

1) На розгляді.

ДСТУ ГОСТ 745-2004 Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.2-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри

РСТ УССР 1894-91 Яблука свіжі дикоростучі. Технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання продовольче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 2918-79 Ангидрид сернистый жидкий технический. Технические условия (Ангідрид сірчистий рідкий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 3772-74 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный. Технические условия (Амоній фосфорнокислий двузаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 3773-72 Аммоний хлористый. Технические условия (Амоній хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Общие технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6687.3-87 Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода (Напої безалкогольні газовані і напої з хлібної сировини. Метод визначання діоксиду вуглецю)

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Діоксид вуглецю газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики із гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, що встановлюють на автотранспортні засоби. Загальні технічні умови)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 12258-79 Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках (Совєтське шампанське, ігристі і шипучі вина. Метод визначання тиску діоксиду вуглецю в пляшках)

ГОСТ 12290-89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия (Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)

ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали і коньяки. Метод визначання цукрів)

ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения летучих кислот (Вина, виноматеріали і коньячні спирти, соки плодовоягідні спиртовані. Метод визначання летких кислот)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)

ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения титруемых кислот (Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання титрованих кислот)

ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали і коньячні спирти. Метод визначання вільної і загальної сірчистої кислоти)

ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия (Соки плодові і ягідні концентровані. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейка на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа (Вода питна. Методи санітарно-бактеріологічного аналізу)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 22702-77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для пляшок із харчовими рідинами, які постачають на експорт. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 23943-80 Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки (Вина і коньяки. Методи визначання повноти наливу в пляшки)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнання. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26181-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сорбиновой кислоты (Продукти перероблення плодів і овочів. Методи визначання сорбінової кислоти)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологичес­ких анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27572-87 Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия (Яблука свіжі для промислового переробляння. Технічні умови)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Метод виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та їхні визначення.

3.1 сидр (cider, cycler (англ.), cidre (фр.), sidra (icn.), apfelwein або ebbelwoi (нім.), hard cider (амер. англ., австрал. англ.))

Натуральний слабоалкогольний напій з об’ємною часткою етилового спирту від 1,2 % до 8,5 % (за об’ємом), який виробляють методом повного або часткового спиртового бродіння свіжих яблучних соків із подальшим можливим насиченням діоксидом вуглецю ендогенного або екзогенного походження.

Примітка. Під час виробництва сидрів дозволено:

— для забезпечення в готовому напої вмісту спирту та цукрів додавати перед і (або) після бродіння концентровані яблучні соки до 50 % об'єму соку (у перерахунку на відновлений сік) і (або) натуральний мед;

— для проведення вторинного бродіння та для забезпечення в ігристому сидрі вмісту цукрів додавати до сидрового матеріалу цукор (пісок, рафінад, рідкий);

— для забезпечення особливих властивостей готового напою (підвищення масової концентрації фенольних речовин, зменшення масової концентрації титрованих кислот тощо) виробляти сидри із застосовуванням спеціальних технологічних прийомів (див. 3.12).

Під час виробництва сидрів не дозволено використовувати етиловий спирт будь-якого типу (ректифікат, плодовий, виноградний тощо) та інші водно-спиртові розчини

3.2 сидровий матеріал

Напівфабрикат, зброджений яблучний сік, що використовують для виробництва сидру

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online