ДСТУ 6038:2008 Напої на основі вина. Загальні технічні умови. Зі зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАПОЇ НА ОСНОВІ ВИНА
Загальні технічні умови

ДСТУ 6038:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект»

РОЗРОБНИКИ. А. Авідзба, д-р с.-г. наук; М. Агафонов; Т. Горбова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; І. Кречетов, канд. техн. наук; О. Палеха, канд. с.-г. наук; Л. Стрельницький; С. Ченуша; А. Яланецький, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 485

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Основні показники і характеристики

4.2 Вимоги до сировини і матеріалів

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Коди згідно з ДК 016

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАПОЇ НА ОСНОВІ ВИНА
Загальні технічні умови

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ВИНА
Общие технические условия

DRINKS ON THE BASIS OF WINE
General specifications

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на напої на основі вина (далі — напої) — алкогольні напої, виготовлені на основі виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів, соків плодово-ягідних зброджених, зброджено-спиртованих та спиртованих із додаванням купажних компонентів, розлиті у спожиткову тару і призначені для реалізування у торговельній мережі. Вміст виноматеріалів, соків плодово-ягідних зброджених, зброджено-спиртованих і спиртованих у напоях повинен складати не менше ніж 50 відсотків.

Вміст компонентів напоїв установлюють технологічною інструкцією для конкретного напою.

Виробляти напої заборонено в приміщеннях, в яких виготовляють виноробну продукцію згідно з Законом України «Про виноград та виноградне вино».

Обов’язкові вимоги щодо якості продукції, дотримування яких гарантує безпеку для життя і здоров’я населення та забезпечує охорону довкілля, викладено в 4.1.5; 4.1.7; 4.1.8; 4.1.9 та розділах 5, 6, 10.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення

ДСТУ 2164-93 Вина виноградні. Терміни та визначення

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4112.1-2002 Вина і виноматеріали. Визначання густини та відносної густини за температури 20 °С. Контрольний метод

ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод

ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначання відновлюваних сахарів. Контрольний метод

ДСТУ 4112.13-2002 Вино і виноматеріали. Метод визначання загальної кислотності

ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод

ДСТУ 4112.25-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду сірки

ДСТУ 4112.30:2003 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод

ДСТУ 4112.31:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді

ДСТУ 4112.32:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію

ДСТУ 4112.34:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку

ДСТУ 4112.35:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю

ДСТУ 4112.37-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду вуглецю

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови

ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4701:2006 Соки плодово-ягідні зброджені. Технічні умови

ДСТУ 4805:2007 Виноматеріали оброблені. Загальні технічні умови

ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри

ДСТУ ГОСТ 13192:2009 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали і коньяки. Метод визначання цукрів)

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella

ДСТУ 6037:2008 Виноматеріали плодово-ягідні оброблені. Загальні технічні умови

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online