ДСТУ 7088:2009 Спирт плодовий молодий для виробництва міцних напоїв. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПИРТ ПЛОДОВИЙ МОЛОДИЙ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МІЦНИХ НАПОЇВ
Технічні умови

ДСТУ 7088:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; М. Агафонов; О. Василик, канд. техн, наук; О. Гусєва; В. Загоруйко, д-р техн, наук; І. Костюченко; Т. Кулішкіна; О. Палеха, канд. с.-г. наук; Т. Стрельницька; Л. Стрельницький; С. Ченуша; А. Яланецький, канд. техн, наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 жовтня 2009 р. № 395

3 НА ЗАМІНУ РСТ УРСР 1480-90 (у частині молодого спитру)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Коди згідно з ДКПП

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПИРТ ПЛОДОВИЙ МОЛОДИЙ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МІЦНИХ НАПОЇВ
Технічні умови

СПИРТ ПЛОДОВЫЙ МОЛОДОЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕПКИХ НАПИТКОВ
Технические условия

YOUNG FRUIT SPIRIT
FOR PRODUCTION OF FORTIFIED DRINKS
Specifications

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на спирт плодовий молодий, одержаний фракційною перегонкою на спеціальних мідних апаратах яблучних виноматеріалів (яблучних зброджених соків) і призначений для багаторічної витримки у дубовій тарі та у резервуарах із дубовою клепкою для виробництва міцних напоїв за коньячною технологією.

Обов’язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість та безпечність для життя населення та охорони довкілля, викладено у 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 та розділах 5, 6, 10.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2110-92 (ГОСТ 7183-93) Пінозмішувачі. Технічні умови

ДСТУ 2113-92 (ГОСТ 12962-93) Генератори піни середньої кратності. Технічні умови

ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 4500-5:2003 Вантажі небезпечні. Маркування

ДСТУ 4701:2006 Соки плодово-ягідні зброджені. Технічні умови

ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ 6040:2008 Продукція виноробна. Правила приймання і методи відбирання проб

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12280:2009 Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов (Вина, виноматеріали, коньячні й плодові спирти. Метод визначання альдегідів)

ДСТУ ГОСТ 13191:2009 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)

ДСТУ ГОСТ 14138:2009 Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов (Коньячні й плодові спирти. Метод визначання вищих спиртів)

ДСТУ ГОСТ 14139:2009 Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров (Коньячні й плодові спирти. Метод визначання середніх ефірів)

ДСТУ ГОСТ 14351:2009 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали й коньячні спирти. Метод визначання вільної й загальної сірчистої кислоти)

ДСТУ ГОСТ 14352:2009 Коньячные спирты. Метод определения фурфурола (Коньячні спирти. Метод визначання фурфуролу)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробовування)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-76 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе (Бочки сталеві зварювані з обручами кочення на корпусі)

ГОСТ 6948-81 Пенообразователь ПО-1. Технические условия (Піноутворювач ПУ-1. Технічні умови)

ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання летких кислот)

ГОСТ 13194-74 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта (Коньяки й коньячні спирти. Метод визначання метилового спирту)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (Бочки сталеві зварні і закатні з гофрами на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний (Електроустатковання вибухозахищене. Загальні технічні вимоги і методи випробовування

ГОСТ 24902-81 Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие требования к полевым методам анализа (Вода господарсько-питного призначення. Загальні вимоги до польових методів аналізування)

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка (Вантажі небезпечні. Паковання)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина й продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина й продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина й продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина й продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина й продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина й продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online