ДСТУ ISO 3270:2019 Фарби, лаки та сировина для них. Значення температури і вологості для кондиціювання та випробування (ISO 3270:1984, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Фарби, лаки та сировина для них
ЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
І ВОЛОГОСТІ ДЛЯ КОНДИЦІЮВАННЯ
ТА ВИПРОБУВАННЯ

ДСТУ ISO 3270:2019
(ISO 3270:1984, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Лаки та фарби» (ТК 168)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 вересня 2019 р. № 300 з 2020-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 3270:1984 Paints and varnishes and their raw materials — Temperatures and humidities for conditioning and testing (Фарби, лаки та сировина для них. Значення температури і вологості для кондиціювання та випробування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 3270:2015

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 3270:1984

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Значення температури і вологості для кондиціювання та випробування

5 Кондиціювання

6 Випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO3270:2019 (ISO3270:1984, IDT) «Фарби, лаки та сировина для них. Значення температури і вологості для кондиціювання та випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 3270:1984 (версія en) «Paints and varnishes and their raw materials — Temperatures and humidities for conditioning and testing».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 168 «Лаки та фарби».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 3270:2015, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у розділі 6 (другий абзац) «згідно з ISO 3270» замінено на «згідно з ДСТУ ISO 3270»;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

ВСТУП до ISO 3270:1984

Фізичні й механічні властивості фарб, лаків та сировини для них зазвичай залежать від умов навколишнього середовища, найважливішими параметрами якого є температура та вологість.

Потрібний ступінь регулювання кожного з цих параметрів визначають значущістю впливу параметра на вимірювальну властивість.

Тому для вимірювання в'язкості, коефіцієнта заломлення та густини важливо встановлювати й регулювати температуру випробовуваного зразка у вужчому інтервалі відносно інтервалу, потрібного для температури середовища під час кондиціювання та випробування (див. примітку до 4.2).

Відомо, що багато показників, наприклад в’язкість, час витікання й густина, історично визначено за температур, що відрізняються від зазначених у цьому стандарті. Щоб зберегти достовірність цих показників та у зв’язку з тим, що багато лабораторних приладів (наприклад, бюретки, піпетки, пікнометри) не відкалібровано за температури 23 °С, допустимо певні відхилення від положень цього стандарту.

Навіть у таких випадках наполегливо рекомендовано визначати фізичні показники за умов, зазначених у цьому стандарті, щоб полегшити прогресивний рух у напрямку загального прийняття стандартних умов у майбутньому.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАРБИ, ЛАКИ ТА СИРОВИНА ДЛЯ НИХ
ЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГОСТІ ДЛЯ КОНДИЦІЮВАННЯ
ТА ВИПРОБУВАННЯ

PAINTS AND VARNISHES AND THEIR RAW MATERIALS
TEMPERATURESAND HUMIDITIES FOR CONDITIONING
AND TESTING

Чинний від 2020-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає умови щодо температури та відносної вологості для загального використання під час кондиціювання і випробування фарб, лаків та сировини для них. Його застосовують до фарб та лаків у рідкому або порошкоподібному стані, до сухих плівок або тих, що не висохли, а також до сировини.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібний для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують тільки наведене видання. У разі недатованого посилання потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 558:1980 Conditioning and testing — Standard atmospheres — Definitions.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 558:1980 Кондиціювання та випробування. Стандартні атмосферні умови. Визначення.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи