ДСТУ EN 60079-18:2019 Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електричне обладнання. Вид вибухозахисту: герметизація компаундом m (EN 60079-18:2015; A1:2017, IDT; IEC 60079-18:2014; A1:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА
Частина 18. Електричне обладнання.
Вид вибухозахисту: «герметизація компаундом «m»

ДСТУ EN 60079-18:2019
(EN 60079-18:2015; A1:2017, IDT;
ІЕС 60079-18:2014; А1:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Вибухозахищене обладнання» (ТК 187)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 грудня 2019 р. № 497 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60079-18:2015 Explosive atmospheres — Part 18: Equipment protection by encapsulation «m» (IEC 60079-18:2014) (Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електричне обладнання. Вид вибухозахисту: «герметизація «m») зі зміною А1:2017 і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix, 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

4.1 Рівень вибухозахисту (рівень вибухозахисту обладнання EPL)

4.2 Додаткові вимоги до рівнів вибухозахисту «ma» та «mb»

4.3 Додаткові вимоги до рівня вибухозахисту «ma»

4.4 Номінальна напруга та передбачуваний струм короткого замикання

5 Вимоги до компаундів

5.1 Загальні вимоги

5.2 Технічні характеристики

5.3 Властивості компаунду

6 Температура

6.1 Загальні вимоги

6.2 Визначення граничних температур

6.3 Обмеження температури

7 Вимоги до конструкції

7.1 Загальні вимоги

7.2 Визначення пошкоджень

7.3 Вільний простір у герметизації

7.4 Товщина компаунду

7.5 Комутаційні контакти

7.6 Зовнішні з’єднання

7.7 Захист неізольованих струмовідних частин

7.8 Елементи та батареї

7.9 Захисні пристрої

8 Типові випробування

8.1 Випробування компаунду

8.2 Випробування електрообладнання

9 Контрольне перевіряння та випробування

9.1 Візуальне контролювання

9.2 Випробування електричної міцності ізоляції

10 Маркування

Додаток А (довідковий) Основні вимоги до компаундів для обладнання з видом вибухозахисту «m»

Додаток В (обов’язковий) Розподілення випробувальних зразків

Додаток С (обов’язковий) Випробування діелектричної міцності між електричними
колами та навколишнім середовищем

Бібліографія

Додаток ZА (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ (довідковий) Охоплення основних вимог директив ЄС

Додаток НА (довідковий) Перепік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60079-18:2019 (EN 60079-18:2015; А1:2017, IDT; ІЕС 60079-18:2014; А1:2017, IDT) «Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електричне обладнання. Вид вибухозахисту: «герметизація компаундом «m», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60079-18:2015 (версія en) «Explosive atmospheres — Part 18: Equipment protection by encapsulation «m» зі зміною A1:2017 (IEC 60079-18:2014; A1:2017) (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 187 «Вибухозахищене обладнання». У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 60079-18:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ІЕС 60738-1 та ІЕС 62326-4-1 в Україні не прийнято як національні стандарти.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА
Частина 18. Електричне обладнання
Вид вибухозахисту: «герметизація компаундом «m»

EXPLOSIVE ATMOSPHERES
Part 18. Equipment protection by encapsulation «m»

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цій частині стандарту встановлено спеціальні вимоги до конструювання, випробування та маркування електрообладнання, його частин та Ex-компонентів з видом вибухозахисту «герметизація компаундом «m», призначеного для використання у вибухонебезпечних газових або пилових середовищах.

Цей стандарт поширюється лише на герметизоване електрообладнання, герметизовані частини електрообладнання, герметизовані Ex-компоненти (далі — «m»-електрообладнання), у яких номінальна напруга не перевищує 11 кВ.

Для застосування електрообладнання в середовищах, що містять одночасно вибухонебезпечний газ і горючий пил, можуть бути потрібні додаткові заходи захисту.

Цей стандарт не поширюється на пил вибухових речовин, яким для вибуху не потрібно поєднання з атмосферним киснем, або на самозаймисті речовини.

Цей стандарт не застосовний до небезпек, які виникають під час виділення з пилу горючого чи токсичного газу. Вимоги, наведені в цьому стандарті, доповнюють та змінюють загальні вимоги, викладені в ІЕС 60079-0. Якщо вимоги цього стандарту суперечать вимогам ІЕС 60079-0, то вимоги цього стандарту повинні переважати.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60079-0 Explosive atmospheres — Part 0: Equipment — General requirements

IEC 60079-7 Explosive atmospheres — Part 7: Equipment protection by increased safety «e»

IEC 60079-11 Explosive atmospheres — Part 11: Equipment protection by intrinsic safety «і»

IEC 60079-15 Explosive atmospheres — Part 15: Equipment protection by type of protection «n»

IEC 60079-26 Explosive atmospheres — Part 26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga

IEC 60079-31 Explosive atmospheres — Part 31 : Equipment dust ignition protection by enclosure «X»

IEC 60127 (all parts) Miniature fuses

IEC 60243-1 Electrical strength of insulating m aterials — Test m ethods — Part 1: Tests at power frequencies

IEC 60691 Thermal-links — Requirements and application guide

IEC 60730-2-9 Autom atic electrical controls for household and sim ilar use — Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls

IEC 60738-1 Thermistors— Directly heated positive temperature coefficient— Part 1: Generic specification

IEC 61140 Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment

IEC 61558-1 Safety of power transformers, power supplies, reactors and sim ilar products — Part 1: General requirements and tests

IEC 61558-2-6 Safety of transformers, reactors, power supply units and sim ilar products for supply voltages up to 1 100 V — Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers

IEC 62326-4-1 Printed boards — Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer connections — Sectional specification — Section 1: Capability detail specification — Performance levels A, B and C

ANSI/UL 248 (all parts) Standard for low-voltage fuses

ANSI/UL 746B Standard for polymeric materials — Long term property evaluations

ANSI/UL 796 Printed-Wiring Boards

IPC-A-600 Acceptability of Printed Boards

IPC-6012 Qualification and Performance Specification for Rigid Printed Boards.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60079-0 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Обладнання. Загальні вимоги

ІЕС 60079-7 Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Обладнання з видом вибухозахисту «підвищений захист «е»

ІЕС 60079-11 Вибухонебезпечні середовища. Частина 11. Обладнання з видом вибухозахисту «іскробезпечне електричне коло «і»

ІЕС 60079-15 Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Вид вибухозахисту «n»

ІЕС 60079-26 Вибухонебезпечні середовища. Частина 26. Обладнання з рівнем захисту обладнання Ga

ІЕС 60079-31 Вибухонебезпечні середовища. Частина 31. Обладнання, захищене від займання пилу оболонками «t»

ІЕС 60127 (усі частини) Запобіжники плавкі мініатюрні

ІЕС 60243-1 Матеріали тверді ізоляційні. Методи випробування. Частина 1. Випробування на промислових частотах

ІЕС 60691 Тепловставки. Технічні вимоги та настанова щодо застосування

ІЕС 60730-2-9 Пристрої управління автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-9. Додаткові вимоги до терморегуляторів

ІЕС 60738-1 Терморезистори прямого підігріву з позитивним температурним коефіцієнтом опору з одиничною ступеневою функцією. Частина 1. Загальні технічні вимоги

ІЕС 61140 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання

ІЕС 61558-1 Безпечність силових трансф орматорів, силових блоків живлення, реакторів та аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування

ІЕС 61558-2-6 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів та аналогічних пристроїв. Частина 2-6. Спеціальні вимоги до безпечних розділових трансформаторів загальної призначеності

ІЕС 62326-4-1 Плати друковані. Частина 4. Жорсткі багатошарові друковані плати з міжшаровими з’єднаннями. Розділ 1. Технічні умови. Вимоги відповідності. Класи якості А, В та С

ANSI/UL 248 (усі частини) Низьковольтні запобіжники

ANSI/UL 746В Полімерні матеріали. Довгострокове оцінювання властивостей

ANSI/UL 796 Плати друковані

ІРС-А-600 Допустимість застосування друкованих плат

ІРС-6012 Вимоги щодо якості та виконання жорстких друкованих плат.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online