ДСТУ 8982:2020 Метрологія. Лінійки вимірювальні металеві. Методика повірки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ЛІНІЙКИ вИМІРювАЛЬНІ МеТАЛевІ
Методика повірки

ДСТУ 8982:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПеРеДМОвА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 лютого 2020 р. № 49 з 2021–06–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до проведення повірки

11 Проведення повірки

12 Оформлення результатів повірки

Додаток А (обов’язковий) Технічні характеристики контрольної лінійки типу КЛ

Додаток Б (обов’язковий) Форма протоколу повірки лінійок

Додаток В (довідковий) Бібліографія

вСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — лінійок вимірювальних металевих, що перебувають в експлуатації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МеТРОЛОгІя
ЛІНІЙКИ вИМІРювАЛЬНІ МеТАЛевІ
Методика повірки

Metrology
STEEL MEASURING RULES
Verification procedure

Чинний від 2021–06–01

1 СФеРА ЗАСТОСУвАННя

1.1 Цей стандарт поширюється на лінійки вимірювальні металеві (далі — лінійки) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [1].

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до [2] здійснюють повірку лінійок.

1.4 Під час повірки лінійок потрібно додатково керуватись вимогами експлуатаційних документів (далі — ЕД) на лінійки та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал лінійок визначають відповідно до [3].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки викладено в розділі 8 цього стандарту.

2 НОРМАТИвНІ ПОСИЛАННя

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online