ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ПРИНЦИПИ МЕТРОЛОГІЧНОГО
КОНТРОЛЮ ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ПОВІРКИ
(OIML D 23:1993, IDТ)

ДСТУ ОIML D 23:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів («Укрметртестстандарт») Держспоживстандарту України спільно з Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Величко, канд. техн. наук; М. Жалдак; А. Ніколенко; Г. Примакова; С. Проненко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 липня 2008 р. № 250 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає OIML D 23:1993 Principles of metrological control of equipment used for verification (Принципи метрологічного контролю обладнання, що застосовують для повірки)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Вступна частина

2 Еталони

3 Допоміжні засоби вимірювальної техніки

4 Допоміжне обладнання (метрологічне і технічне)

5 Загальний метрологічний контроль повірочного обладнання

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML D 23:1993 Principles of metrological control of equipment used for verification (Принципи метрологічного контролю обладнання, що застосовують для повірки).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний документ» замінено на «цей стандарт»;

— до назви стандарту долучено груповий складник «Метрологія».

OIML D 5, OIML D 6, OIML D 8 та OIML D 9, на які є посилання в цьому стандарті, перебувають на розгляді до прийняття в Україні як національні стандарти.

ВСТУП

Цей стандарт є настановою для організацій, які мають відношення до метрологічного контролю всіх видів апаратури та вимірювальних установок, що застосовують для повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Цей контроль застосовують для того, щоб переконатися, що обладнання для повірки працює відповідно до робочих еталонів і процедури можуть охоплювати надання документа, у якому зазначають, що необхідні випробування було проведено, якщо це було встановлено у національних правилах. У рамках такого контролю таке обладнання може бути, наприклад, повірено або офіційно сертифіковано або проконтрольовано. Терміни, які використовують окремі країни для назви цих операцій, поки не є загальноприйнятими, і їх має бути уточнено єдиним документом. Для виконання метрологічних завдань може знадобитися дозвіл національної метрологічної організації.

Цей стандарт пов’язано із принципами метрологічного контролю «обладнання, яке застосовують для повірки». У подальшому використовують термін «обладнання для повірки», який треба розуміти як «обладнання, призначене для повірки».

Стандарт призначено переважно для служб законодавчої метрології та уповноважених організацій, для калібрувальних служб, але він може також бути корисним для лабораторій для повірки ЗВТ.

Через величезну різноманітність обладнання для повірки (різні вимірювані величини та чинники, що на них впливають, різні види ЗВТ і методи калібрування, різні діапазони вимірювань тощо) цей стандарт містить тільки загальні принципи, правила та методи, які є загальноприйнятими в деяких або у всіх випадках передбачуваного застосування. Призначеність цього стандарту — надати основу для міжнародного узгодження чинних спеціальних правил, сприяти розвитку нових і поліпшити повірку там, де таких спеціальних правил ще немає. У конкретних випадках можна одержати детальнішу інформацію про спеціальні правила, що вже є чинними, для особливих видів обладнання для повірки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ПРИНЦИПИ МЕТРОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОВІРКИ

МЕТРОЛОГИЯ
ПРИНЦИПЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЕРКИ

METROLOGY
PRINCIPLES OF METROLOGICAL CONTROL
OF EQUIPMENT FOR VERIFICATION

Чинний від 2010-01-01

1 ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1 Цей стандарт поширюється на «повірочне обладнання», тобто обладнання, яке застосовують для повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) у сфері законодавчої метрології.

Технічне обладнання, що його застосовують як повірочне обладнання, може значно відрізнятися за складністю, розміром, способом установлення, транспортабельністю тощо, отже, застосовують специфічні терміни, зокрема такі, як засоби вимірювальної техніки для повірки, повірочна станція, повірочна установка, автоматичне повірочне обладнання тощо.

1.2 Повірочне обладнання може містити:

— робочі еталони;

— допоміжні ЗВТ;

— допоміжне обладнання.

Допоміжне обладнання складається з різних технічних засобів відповідно до його впливу на результат повірки і надалі підрозділяється на:

— допоміжне технічне обладнання, що безпосередньо або суттєво впливає на результат (правильність) повірки;

— допоміжне технічне обладнання, чий вплив побічний або незначний;

— допоміжне метрологічне обладнання для створення стандартних (вихідних) умов чи для контролю впливних величин.

1.3 Метод вимірювання, що його застосовують для повірочного обладнання (прямий чи непрямий), може впливати на результат вимірювання. З цієї причини важливо, щоб вибраний метод вимірювання найкраще відповідав метрологічним вимогам повірочних випробувань.

1.4 Метрологічний контроль повірочного обладнання може охоплювати випробування, затвердження типу (якщо цього потребує законодавство), калібрування та видачу сертифіката про випробування та калібрування для:

— еталонів;

— допоміжних ЗВТ;

— допоміжного обладнання;

— обладнання в цілому.

У сертифікаті має бути зазначено, як обладнання відповідає метрологічним вимогам.

Випробування повірочного обладнання розподіляють в частині технічних характеристик на:

a) випробування функціювання (якість і надійність під час технічної експлуатації), які застосовують до:

— всіх компонентів, здатних працювати автономно;

— повірочного обладнання в цілому.

Проте можливе звільнення окремих компонентів від випробування функціювання, якщо їх уже було випробувано (наприклад, виробником) або якщо очевидно, що вони працюють нормально. Випробування функціювання повірочного обладнання в цілому необхідно завжди.

b) перевіряння метрологічних характеристик.

1.5 Обладнання, що його застосовують служби законодавчої метрології для повірки засобів вимірювальної техніки (або власного обладнання служб або виробників, ремонтних компаній або користувачів) має бути у постійній власності служб законодавчої метрології, зберігатися у захищеному стані або його потрібно перевіряти чи випробовувати безпосередньо до його застосування, якщо це вважають за необхідне.

2 ЕТАЛОНИ

2.1 Еталони, які застосовують для повірки ЗВТ, і, отже, є частиною повірочного обладнання, класифікують як робочі еталони, незважаючи на їхній власний рівень. їх може бути повірено та сертифіковано.

Еталони потрібно експлуатувати та зберігати в спеціальних умовах та періодично повіряти, для того щоб вони мали необхідну точність та були придатними до застосування. Через певний міжповірочний інтервал чи після застосування робочі еталони проходять звірення згідно з повірочною схемою на еталонах вищого розряду (див. також міжнародні документи OIML D 6 і D 8). Під час калібрування робочих еталонів установлюють їхні похибки відповідно до вихідного еталона, якщо цього потребують установлені правила.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online