ДСТУ В 9014:2020 Дугове зварювання конструкцій зі сталей високої твердості для легкоброньованої техніки. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ
ЗІ СТАЛЕЙ ВИСОКОЇ ТВЕРДОСТІ
ДЛЯ ЛЕГКОБРОНЬОВАНОЇ ТЕХНІКИ
Технічні умови

ДСТУ В 9014:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 06 травня 2020 року № 88 з 2020-09-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Технічні вимоги

5.1 Загальні вимоги

5.2 Вимоги до зварювальних матеріалів

5.3 Вимоги до зварювального обладнання

5.4 Вимоги до персоналу

5.5 Складання конструкцій виробів та готування до зварювання

5.6 Зварювання конструкцій виробів

6 Вимоги безпеки

6.1 Загальні вимоги до виконання робіт

6.2 Вимоги безпеки до персоналу

6.3 Вимоги електробезпеки

6.4 Вимоги пожежної безпеки

7 Вимоги охорони довкілля, утилізування

8 Правила приймання

9 Методи контролю

10 Транспортування та зберігання

11 Правила експлуатування та ремонтування конструкцій виробів

12 Гарантії виробника

Додаток А (довідковий) Перелік ЗВТ для контролю технологічного процесу зварювання конструкцій виробів ЛБТ

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Цей стандарт розроблено для забезпечення належної якості та службових властивостей зварних з'єднань легкоброньованої техніки, яку виготовляють з броньових сталей підвищеної міцності та високої твердості.

Стандарт установлює основні технічні вимоги до хімічного складу та механічних властивостей сучасних броньових сталей і зварювальних матеріалів для виготовлення конструкцій виробів легкоброньованої техніки; зварювального обладнання; рівня підготування технічного персоналу підприємства-виробника; складання металевих конструкцій із застосуванням зварювання; виконання процесу та техніки зварювання типових зварних з’єднань; методів оброблення зварних з'єднань процесі під час та після зварювання; контролювання якості зварних з’єднань; умов безпеки праці під час виготовлення конструкцій виробів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЗІ СТАЛЕЙ
ВИСОКОЇ ТВЕРДОСТІ ДЛЯ ЛЕГКОБРОНЬОВАНОЇ ТЕХНІКИ
Технічні умови

ARC WELDING OF HIGH-STRENGTH STEEL STRUCTURES
LIGHT ARMORED MILITARY VEHICLES
Specifications

Чинний від 2020-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на процеси дугового зварювання під час виготовлення конструкцій корпусів та башт легкоброньованої техніки (далі — ЛБТ) з броньових сталей підвищеної міцності та високої твердості. Конструкції застосовують для оснащення військових гусеничних і колісних машин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ 7214:2011 Прокат листовий із низьколегованої сталі. Металографічний метод оцінювання мікроструктури

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ В 9015:2020 Конструкції із сталей високої твердості для легкоброньованої техніки. Типи зварних з’єднань, конструктивні елементи розробок під зварювання та зварних швів

ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014 Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення (ГОСТ 3.1102-2011, IDT)

ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT)

ДСТУ EN 10029:2005 Листи сталеві гарячекатані завтовшки 3 мм і більше. Допуски на розміри, форму та масу (EN 10029:1991, IDT)

ДСТУ EN 10051:2008 Прокат листовий і штаба без покриву, отримані безперервним гарячим прокатуванням, з нелегованої та легованої сталі. Допуски на розміри й форму (EN 10051:1991, IDT)

ДСТУ EN 10204:2017 (EN 10204:2004, IDT) Вироби металеві. Види документів контролю

ДСТУ EN 60745-1:2014 Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60745-1:2009, EN 60745-1:2009/А11:2010, EN 60745-1:2009/АС:2009, IDT)

ДСТУ ISO 4063:2014 Зварювання та споріднені процеси. Перелік й умовні познаки процесів (ISO 4063:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 544:2019 (EN ISO 544:2017, IDT; ISO 544:2017, IDT) Матеріали зварювальні. Технічні умови постачання присадних матеріалів і флюсів. Тип продукції, розміри, допуски та маркування

ДСТУ EN ISO 3452-1:2014 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 3452-1:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 3581:2019 (EN ISO 3581:2016, IDT; ISO 3581:2016, Corrected version 2017-11-01, IDT) Матеріали зварювальні. Електроди з покриттям для ручного дугового зварювання неіржавких та жароміцних сталей. Класифікація

ДСТУ EN ISO 6520-1:2015 (EN ISO 6520-1:2007, IDT; ISO 6520-1:2007, IDT) Зварювання та споріднені процеси. Класифікація геометричних дефектів у металевих матеріалах. Частина 1. Зварювання плавленням

ДСТУ EN ISO 9606-1:2018 (EN ISO 9606-1:2017, IDT; ISO 9606-1:2012, Cor. 1:2012; Cor. 2:2013, IDT) Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі

ДСТУ EN ISO 9934-1:2018 (EN ISO 9934-1:2016, IDT; ISO 9934-1:2016, IDT) Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN ISO 14175:2014 Матеріали зварювальні. Захисні гази для дугового зварювання та різання (EN ISO 14175:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 14343:2019 (EN ISO 14343:2017, IDT; ISO 14343:2017, IDT) Зварювальні матеріали. Дроти та стрічки електродні, дроти та прутки для дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей. Класифікація

ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT) Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online