ДСТУ 33.110:2020 Страховий фонд документації. Правила комплектування документації для формування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Страховий фонд документації
ПРАВИЛА
КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ

ДСТУ 33.110:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 06 травня 2020 р. № 88 з 2021-07-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 33.110:2007

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Правила комплектування документації для формування страхового фонду документації України

6.1 Комплектування технічної документації, потрібної для організування виробництва, ремонту та експлуатування промислової продукції

6.2 Комплектування проектної (робочої) та виконавчої документації, потрібної для проведення будівельних та відбудовних робіт на об’єктах будівництва

6.3 Комплектування документації на об’єкти культурної спадщини

6.4 Комплектування документації на культурні цінності

7 Правила складання комплектувального документа страхового фонду

7.1 Складання відомості комплекту конструкторської документації

7.2 Складання відомості комплекту технологічної документації

7.3 Складання супровідного переліку документації на культурні цінності

7.4 Складання супровідного переліку до партії документації

Додаток А (обов'язковий) Форма та приклад заповнення відомості комплекту документації

Додаток Б (обов’язковий) Форма акта про відповідність комплекту документації для формування страхового фонду документації України вимогам мікрофільмування

Додаток В (обов’язковий) Форма супровідного переліку документації на культурні цінності

Додаток Г (обов’язковий) Форма та приклад заповнення супровідного переліку до партії документації

Додаток Д (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
ПРАВИЛА КОМПЛЕКТУВАННЯ
ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ

INSURANCE DOCUMENTATION FUND
RULES FOR COMPLETE DOCUMENTS
FOR FORMATION

Чинний від 2021-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює правила комплектування документації для формування страхового фонду документації України (далі — СФД).

1.2 Цей стандарт застосовують суб’єкти державної системи СФД, які беруть участь у формуванні СФД.

1.3 Цей стандарт поширюється на всю документацію, незалежно від виду носіїв, способів фіксації та зчитування інформації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи (далі — НД):

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

ДСТУ 33.102:2015 Страховий фонд документації. Нормативна документація. Порядок створювання, формування, ведення та використовування

ДСТУ 33.105:2020 Страховий фонд документації. Правила підготування та відправлення документації на промислову продукцію для мікрофільмування

ДСТУ 33.106:2005 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної спадщини. Документація на об’єкти архітектури та містобудування. Технічні вимоги

ДСТУ 33.107:2006 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної спадщини. Документація на об’єкти історичні та монументального мистецтва. Технічні вимоги

ДСТУ 33.109:2005 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної спадщини. Документація на рухомі предмети, пов’язані з нерухомими об’єктами. Технічні вимоги

ДСТУ 33.112:2017 Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги

ДСТУ 33.115:2010 Страховий фонд документації. Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги

ДСТУ 33.117:2017 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної спадщини. Об’єкти науки і техніки. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 33.118:2017 Страховий фонд документації. Достатній склад проектної та виконавчої документації на будівлі та інженерні споруди. Правила визначення

ДСТУ33.201:2017 Страховий фонд документації. Об’єкти будівництва. Порядок створення та формування

ДСТУ 33.209:2015 Страховий фонд документації. Об’єкти систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків. Порядок створення, формування, ведення та використання

ДСТУ 33.211:2016 Страховий фонд документації Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601:2006, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014 Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення (ГОСТ 3.1102-2011, IDТ)

ДСТУ ISO 5457:2006 Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати (ISO 5457:1999, IDТ)

ГОСТ 2.602-95 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи