ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи управління якістю
НАСТАНОВИ ЩОДО ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ
ПРОДУКЦІЇ

ДСТУ 9027:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 червня 2020 р. № 141 з 2021-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні ГОСТ 24297-87

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Планування та розроблення процесу вхідного контролю продукції

4.1 Загальні положення

4.2 Продукція, що підлягає вхідному контролю

4.3 Обсяг вхідного контролю продукції

4.4 Види вхідного контролю продукції

4.5 Показники продукції, які перевіряють під час вхідного контролю продукції, та вимоги, на відповідність яким провадять вхідний контроль продукції

4.6 Методи вхідного контролю продукції та засоби контролю, вимірювання та випробування

4.7 Місця, умови та терміни проведення вхідного контролю продукції

4.8 Супровідна документація на продукцію

4.9 Відповідальність і повноваження щодо вхідного контролю продукції

4.10 Залучення сторонніх виконавців до проведення вхідного контролю продукції

4.11 Задокументована інформація

4.12 Забезпечення ресурсами

5 Функціювання процесу вхідного контролю продукції

5.1 Загальні положення

5.2 Поводження з продукцією, що надійшла в організацію та підлягає вхідному контролю

5.3 Перевіряння супровідної документації

5.4 Відбирання вибірок для проведення вибіркового контролю продукції

5.5 Проведення необхідних операцій контролю, вимірювання та випробування

5.6 Реєстрування результатів вхідного контролю продукції

5.7 Прийняття рішення за результатами вхідного контролю продукції

5.8 Поводження з продукцією, визнаною відповідною за результатами вхідного контролю

5.9 Поводження з продукцією, визнаною невідповідною за результатами вхідного контролю

5.10 Інформування про результати проведення вхідного контролю продукції

5.11 Облік статистичних даних про рівень якості продукції за результатами вхідного контролю та дієвості її постачальника

6 Підтримування та поліпшування процесу вхідного контролю продукції

6.1 Проведення аудитів для оцінювання результативності процесу вхідного контролю продукції

6.2 Аналізування з боку найвищого керівництва процесу вхідного контролю продукції

6.3 Поліпшування процесу вхідного контролю продукції

Додаток А (довідковий) Зміст переліку продукції, що підлягає вхідному контролю

Додаток Б (довідковий) Зміст акта/протоколу відбирання вибірок

Додаток В (довідковий) Зміст документа реєстрування результатів вхідного контролю продукції

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
НАСТАНОВИ ЩОДО ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
GUIDELINES FOR INCOMING PRODUCTS INSPECTION

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт надає настанови щодо планування, розроблення, функціювання, підтримання та поліпшування процесу вхідного контролю продукції, яку організації постачає зовнішній постачальник та яка призначена для виготовлення, ремонту та експлуатації продукції чи надання послуг.

Цей стандарт призначено для застосування будь-якою організацією незалежно від її типу чи розміру, а також від продукції, яку вона постачає, та послуг, які вона надає.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) Настанови щодо проведення аудитів систем управління.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online