СОУ НАЕК 077:2020 Управління закупівлями продукції. Технічні умови, технічні специфікації та технічні завдання на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»
Управління закупівлями продукції
«ТЕХНІЧНІ УМОВИ», «ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ» ТА
«ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ» НА ПРОДУКЦІЮ ДЛЯ АЕС
Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

Відповідає офіційному тексту

СОУ НАЕК 077:2020

Київ 2020

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: виконавча дирекція з якості та управління

2 РОЗРОБНИКИ: Ю. Гашева, А. Нелепов, Н. Скляр

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 16.01.2021 № 01-47

ПОГОДЖЕНО: Держатомрегулювання України лист від 06.01.2021 № 15-35/225-15442

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ: 20.01.2021

5 НА ЗАМІНУ: СОУ НАЕК 077:2015 «Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження»

6 ПЕРЕВІРКА: 31.12.2025

7 КОД КНДК: 5.10.10, 1.40.10

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до змісту та оформлення «Технічних умов», «Технічних завдань», «Технічних специфікацій» на продукцію для АЕС та програми і методики випробувань

6.1 Вимоги до «Технічних умов» та «Технічних специфікацій»

6.2 Вимоги до «Технічних завдань на створення одиничної продукції»

6.3 Вимоги до змісту та оформлення програми і методики приймальних випробувань

7 Порядок погодження «Технічних умов», «Технічних специфікацій», «Технічних завдань» на продукцію для АЕС та програми і методики приймальних випробувань в ДП «НАЕК «Енергоатом» і Держатомрегулюванні

7.1 Основні положення

7.2 Порядок розгляду та погодження ТУ (ТС) або ТЗ та ПМ приймальних випробувань в ДП «НАЕК «Енергоатом»

7.3 Погодження ТУ (ТС) або ТЗ та ПМ приймальних випробувань з Держатомрегулюванням

7.4 Порядок проведення приймальних випробувань та остаточного погодження ТУ, ТС

8 Порядок внесення змін до «Технічних умов», «Технічних специфікацій» та «Технічних завдань» на продукцію для АЕС

8.1 Вимоги до перевірки «Технічних умов» і внесення змін до «Технічних умов», «Технічних специфікацій»

8.2 Вимоги до внесення змін до ТЗ на створення одиничної продукції

9 Облік, зберігання та супровід «Технічних умов», «Технічних специфікацій» та «Технічних завдань» на продукцію для АЕС

Додаток А. Правила позначення технічних умов

Додаток Б. Титульний аркуш «Технічних умов»

Додаток В. Форма продовження титульного аркушу «Технічних умов»

Додаток Г. Загальні вимоги щодо оформлення «Технічних умов»

Додаток Д. Загальні вимоги до змісту розділів «Технічних умов»

Додаток Е. Форма титульного аркушу «Технічного завдання»

Додаток Ж. Форма аркушу погодження «Технічного завдання»

Додаток К. Настанови щодо оформлення змін до «Технічних умов»

Додаток Л. Настанови щодо внесення змін до «Технічних умов»

Додаток М. Бібліографія

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління закупівлями продукції
«ТЕХНІЧНІ УМОВИ», «ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ» ТА
«ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ» НА ПРОДУКЦІЮ ДЛЯ АЕС
Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт застосовують під час роботи з «Технічними умовами», «Технічними специфікаціями» на продукцію та «Технічними завданнями на створення одиничної продукції», що призначена для застосування на атомних електричних станціях.

Для загальнопромислової продукції, призначеної для застосування в системах, що не впливають на безпеку АЕС, та обладнання, яке не бере участі в технологічних процесах АЕС і не класифікується за НП 306.2.141-2008, допускається не розроблювати «Технічні умови» («Технічні специфікації») за умови наявності у виробника інших документів (національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті національним органом стандартизації; стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті організацією; конструкторські, технологічні та/або експлуатаційні документи), які в достатній мірі містять інформацію щодо технічних вимог, яким повинна відповідати продукція, та визначають процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Необхідність розроблення «Технічних умов» («Технічних специфікацій») на загальнопромислову продукцію, що не застосовується в СВБ, та направлення їх на погодження в ДП «НАЕК «Енергоатом» визначає виробник такої продукції, якщо вимогами ДП «НАЕК «Енергоатом» як замовника не встановлено необхідності розроблення «Технічних умов» («Технічних специфікацій») на цю продукцію.

1.2 Цей стандарт встановлює правила розроблення, вимоги до змісту та оформлення, порядок розгляду та погодження «Технічних умов», «Технічних специфікацій» та повідомлень про зміни до них, «Технічних завдань на створення одиничної продукції» та доповнень до них, програм і методик приймальних та/або типових випробувань, а також вимоги до обліку, зберігання та супроводу «Технічних умов», «Технічних специфікацій», «Технічних завдань на створення одиничної продукції» в ДП «НАЕК «Енергоатом».

1.3 Вимоги цього стандарту обов’язкові для персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», який бере участь у розробленні або розгляді «Технічних умов», «Технічних специфікацій», «Технічних завдань на створення одиничної продукції», програм і методик приймальних та/або типових випробувань продукції, а також відповідає за облік, зберігання та супровід «Технічних умов», «Технічних специфікацій», «Технічних завдань на створення одиничної продукції».

1.4 Вимоги цього стандарту обов’язкові для включення в тендерну документацію та/або у договори з організаціями, які виконують розроблення, виготовлення або постачання продукції для АЕС.

1.5 Цей стандарт розроблений в розвиток положень національних стандартів України та галузевих нормативних документів з метою удосконалення процедур розгляду, погодження та затвердження «Технічних умов», «Технічних специфікацій», «Технічних завдань на створення одиничної продукції», програм і методик приймальних та/або типових випробувань продукції, призначеної для використання на атомних електричних станціях.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ (змінено, зм. № 1)

Нижче наведено документи, на які в стандарті є посилання

Якщо документ, зазначений у цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення зміни до СОУ НАЕК 077 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом або положення СОУ НАЕК 077 застосовувати без врахування вимог документа, дію якого скасовано

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VІІ

НП 306.2.106-2005 «Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки»

НП 306.1.107-2005 «Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки»

НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій»

НП 306.2.202-2015 «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій»

НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій»

НП 306.2.227-2020 «Загальні вимоги безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій»

ДСТУ ІЕС 60654-1-2001 «Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 1. Кліматичні умови»

ДСТУ 1.5:2015 «Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 «Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDТ)»

ДСТУ 2960-94 «Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення»

ДСТУ 3021-95 «Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення»

ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення»

ДСТУ 3321:2003 «Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять»

ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення»

ДСТУ 8634:2016 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції»

ДСТУ 9027:2020 «Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції»

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 37:2005 «Настанови щодо використання продукції широкого вжитку»

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 41:2004 «Настанови стосовно паковання. Положення, спрямовані на задоволення потреб споживача»

ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002 «Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів»

ДСТУ ISO Guide 64:2010 «Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію»

ДСТУ-Н 4486:2005 «Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов»

ДСТУ ТОСТ 2.104:2006 «Єдина система конструкторської документації. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT)»

ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»

ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы»

ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия»

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

 ГОСТ 26883-86 «Внешние воздействующие факторы. Термины и определения»

ОТТ-87 «Арматура для оборудования и трубопроводов АС. Общие технические требования»

ГНД 306.6.01/1.075-2003 «Інструкція про порядок розгляду та узгодження технічних умов на продукцію»

СОУ НАЕК 001:2019 «Управління документацією. Система документації ДП «НАЕК «Енергоатом». Загальні положення»

СОУ НАЕК 011:2019 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Метрологічне забезпечення експлуатації АЕС. Організація робіт із забезпечення єдності вимірювань та порядок їх проведення»

СОУ НАЕК 042:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація закупівель продукції»

СОУ НАЕК 081:2021 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Випробування та приймання продукції для ЯУ»

СОУ НАЕК 100:2016 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних станцій. Загальні технічні вимоги»

ПЛ-С.0.06.003-21 «Положення про організаційну структуру ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПР-Д.0.06.434 «Перелік технічних умов на вироби та матеріали, що застосовуються відокремленими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом»

РК-У.0.06.403-14 Руководство администратора корпоративного портала знаний ГП «НАЭК «Энергоатом»

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online