ДСТУ 4879:2007 Крісла колісні. Загальні технічні умови. Зі зміною № 1:2013

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРІСЛА КОЛІСНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4879:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Реабілітаційна техніка» (ТК 139), Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування)

РОЗРОБНИКИ: Н. Безлєпкіна; Н. Воронкова; Н. Кравець; Т. Кудрявцева; Л. Матвеєва; А. Салєєва, канд. техн. наук; О. Чернишов; В. Щетинін (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 341 з 2008-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги безпеки

7 Вимоги охорони довкілля

8 Правила приймання

9 Методи випробовування

10 Маркування та пакування

11 Правила транспортування та зберігання

12 Правила експлуатування, ремонту, утилізування

13 Гарантії виробника

Додаток А Перевіряння ходових характеристик колісного крісла

Додаток Б Вимірювання параметрів установки колеса колісного крісла

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРІСЛА КОЛІСНІ
Загальні технічні умови

КРЕСЛА КОЛЕСНЫЕ
Общие технические условия

WHEEL CHAIRS
General specification

Чинний від 2008-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги щодо колісних крісел (візків) серійного та одиничного виробництва (далі — колісні крісла).

1.2 Стандарт поширюється на колісні крісла, призначені для самостійного пересування або пересування за допомогою супровідної особи користувачів із вадами опорно-рухового апарата вагою до 100 кг в умовах приміщень або пристосованими пішохідними дорогами, відведеними частинами проїжджих доріг, майданчиками з твердим покривом та незначними нерівностями рельєфу поверхні.

1.3 Стандарт не поширюється на спортивні колісні крісла, триколісні крісла, колісні крісла з велоприводом та колісні крісла з електроприводом.

1.4 Вимоги безпеки колісних крісел викладено у розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2908-94 (ГОСТ 14193-95) Монохлорамін ХБ технічний. Технічні умови

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне маркування щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 7176-1:2005 Крісла колісні. Частина 1. Визначення статичної стійкості (ISO 7176-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 7176-3:2005 Крісла колісні. Частина 3. Визначення ефективності гальм (ISO 7176-3:1998, IDT)

ДСТУ ISO 7176-5:2005 Крісла колісні. Частина 5. Визначення габаритних розмірів, маси та радіуса повороту (ISO 7176-5:1986, IDT)

ДСТУ ISO 7176-7:2005 Крісла колісні. Частина 7. Вимірювання розмірів місця для сидіння і коліс (ISO 7176-7:1998, IDT)

ДСТУ ISO 7176-8:2005 Крісла колісні. Частина 8. Вимоги та методи випробування на статичну, ударну та втомну міцність (ISO 7176-8:1998, IDT)

ДСТУ ISO 7176-11:2005 Крісла колісні. Частина 11. Манекени для випробування (ISO 7176-11:1992, IDT)

ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы (ЄСКД. Експлуатаційні документи)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги й позначення)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ЄСЗКС. Покриви металеві і неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4523-3-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ЄСЗКС. Покриви металеві і неметалеві неорганічні. Методи контролювання)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ЄСЗКС. Покриви металеві і неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору)

ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы (ЄСЗКС. Покриви порошкові полімерні. Типові технологічні процеси)

ГОСТ 12.1004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Обладнання виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности (ССБП. Оброблювання металів різанням. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розробки і ставлення продукції на виробництво. Випробовування і приймання продукції, що випускається. Основні положення)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия (Годинники наручні і кишенькові механічні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия (Плити повіряльні і розмічальні. Технічні умови)

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования (Таблички для машин і приладів. Технічні вимоги)

ГОСТ 121971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямокутні для машин і приладів. Розміри)

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия (Динамометри загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування у частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка (Вироби машинобудування і приладобудування. Маркування)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские ля защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничіх забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Терези для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30471-96 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры (Крісла-коляски. Максимальні габаритні розміри)

ГОСТ 30472-96 Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида (Крісла-коляски. Класифікація за типами, що заснована на характеристиках зовнішнього вигляду)

ГОСТ 30475-96 (ИСО 6444-85) Кресла-коляски. Термины и определения (Крісла-коляски. Терміни та визначення)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online