ДСТУ ISO 780-2001 Пакования. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАКОВАНИЯ
ГРАФІЧНЕ МАРКОВАННЯ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ТОВАРАМИ
(ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом ТК120 «Упаковка, тара, пакувальні матеріали»

2 НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Держстандарту України від 1 квітня 2002 р. N9 205 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає ISO 780:1997 Packaging — Pictorial marking for handling of goods (Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ).

Переклад з англійської (еn).

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Онищенко, канд. хім. наук; Н. Шеваленко; Т. Рубцова; Л. Шостак

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 780:1997

1 Сфера застосування

2 Знаки

2.1 Наношення знаків

2.2 Колір знаків

2.3 Розмір знаків

2.4 Кількість, розміщення і положення знаків

3 Інструкції щодо поводження

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 780:1997 Packaging — Pictorial marking for handling of foods (Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт,—ТК120 «Упаковка, тара, пакувальні матеріали».

Паковання маркують відповідно до правил поводження, часто мовою країни походження. Таке марковання до деякої міри сприяє збереженню вантажу, але не зрозуміле для іншомовних країн і неграмотних людей.

Графічні знаки забезпечують найкращу можливість розуміння вимог поводження під час перевезення і приймання товарів, та безсумнівно, зменшують утрати і пошкодження через неправильне поводження з ними.

Символи визначені відповідно до правил ISO/ТС 145 Графічні умовні позначення.

Використовування графічних знаків гарантує задовільне поводження, але основне значення має правильне паковання, яке забезпечує збереження вантажів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— термін «цей міжнародний стандарт» замінено на «стандарт».

ПЕРЕДМОВА ДО ISO 780:1997

ISO (Міжнародна Організація з Стандартизації) — це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів — членів ISO). Роботу щодо готування Міжнародних стандартів проводять, звичайно, технічні комітети ISO, кожен комітет-член може брати участь у роботі будь-якого технічного комітету з питання, яке його зацікавило. Міжнародні урядові і неурядові організації, що співпрацюють з ISO, також беруть участь у роботі. ISO тісно співпрацює з Міжнародною Електротехнічною Комісією (ІЕС) щодо стандартизації в області електротехніки.

Проекти міжнародних стандартів, прийнятих технічними комітетами, надають членам-організаціям на голосування. Затвердження проекту як міжнародного Стандарту потребує схвалення не менше ніж 75 % комітетів-членів, що беруть участь у голосуванні.

Міжнародний Стандарт ISO 780 підготував Технічний Комітет ISO/TC 122 Пакування.

Це четверте видання скасовує і замінює третє видання ISO 780:1985, що застаріло і не відповідає міжнародним вимогам.

Додаток А цього міжнародного стандарту лише для інформації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАКОВАННЯ
ГРАФІЧНЕ МАРКОВАННЯ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ТОВАРАМИ

УПАКОВКА
ГРАФИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТОВАРАМИ

PAKAGING
PICTORIAL MARKING FOR HANDLING OF GOODS

Чинний від 2003-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює сферу застосовування набору знаків, спільно використовуваних для маркування транспортних паковань в ланцюзі фізичного розподілу під час транспортування відповідно до інструкцій з поводження. Ці знаки потрібно використовувати лише коли це необхідно.

Цей стандарт стосується паковань, що містять будь-який вид вантажів, але не містять інструкцій щодо поводження з небезпечними вантажами.

2 ЗНАКИ

2.1 Наношення знаків

Знаки переважно наносять за допомогою трафарету прямо на паювання або на етикетку. Рекомендовано наносити знак за допомогою трафарету фарбою чи друкарським способом, або іншим способом, встановленим цим стандартом. Не рекомендовано знаки обрамляти.

Графічний дизайн кожного знаку повинен мати лише одне значення; дизайн знаків розроблено таким чином, що їх можна наносити за допомогою трафарету без зміни графіки.

2.2 Колір знаків

Колір, що його використовують для виконування знаків має бути чорний.

Якщо колір паковання такий, що знак чорного кольору не чітко видно, то як основу дають панель придатного контрастного кольору, переважно білого.

Потрібно бути уважним, щоб уникнути використовування кольорів, призначених для етикеткуван- ня небезпечних вантажів. Слід уникати застосування червоного, жовтогарячого і жовтого кольорів, якщо регіональні чи національні інструкції цього не вимагають.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online