ДСТУ OIML R 49-3:2014 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 3. Формат протоколу випробувань (OIML R 49-3, edition 2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ
холодної питної води
ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Частина 3. Формат протоколу випробування

ДСТУ OIML R 49-3:2014
(OIML R 49-3, edition 2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 грудня 2020 р. № 487 з 2021-09-01

3 Національний стандарт відповідає OIML R 49-3:2013 Water meters for cold potable water and hot water — Part 3: Test report format (Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Формат протоколу випробування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до OIML R 49-3:2013

Вступ до OIML R 49-3:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, символи та скорочені терміни

4 Тип звіту про оцінювання

4.1 Загальні положення

4.2 Інформація про тип

4.3 Загальна інформація щодо випробувального обладнання

4.4 Контрольний лист щодо досліджень лічильників води та випробувань на роботоздатність

4.5 Випробування з метою оцінювання типу (для всіх типів лічильників води)

4.6 Випробування з метою оцінювання типу (для електронних лічильників води та механічних лічильників води з електронними компонентами)

5 Звіт про первинну повірку

5.1 Загальні положення

5.2 Інформація, що стосується EUT, який повіряють

5.3 Звіт про первинну повірку (OIML R 49-2:2013, розділ 10)

Додаток А (обов’язковий) Перелік документів, що стосуються затвердження типу (OIML R 49-1:2013, 7.2.9)

Додаток В (обов’язковий) Перелік випробувального обладнання, що використовують під час досліджень та випробувань

ДОДАТОК НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ OIML R 49-3:2014 (OIML R 49-3, edition 2013, IDT) «Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 3. Формат протоколу випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо OIML R 49-3:2013 (версія en) «Water meters for cold potable water and hot water — Part 3: Test report format».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина» та «ці рекомендації» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, додатки — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у вступі та в розділі 5 наведено «Національну примітку», виділену рамкою;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— таблиці та примітки оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ПЕРЕДМОВА до OIML R 49-3:2013

Міжнародна організація законодавчої метрології (OIML) — всесвітня міжурядова організація, основною метою якої є гармонізація правил та вимог метрологічного контролю, які застосовують національні метрологічні служби або відповідні організації держав-членів. Основні категорії публікацій OIML такі:

— Міжнародні рекомендації (OIML R), які є типовими правилами, що встановлюють вимоги до метрологічних характеристик певних засобів вимірювальної техніки та визначають методи й обладнання для перевіряння їх відповідності. Держави-члени OIML повинні максимально забезпечувати впровадження цих рекомендацій;

— Міжнародні документи (OIML D), які за своєю суттю мають інформативний характер і призначені для гармонізації та вдосконалення роботи в галузі законодавчої метрології;

— Міжнародні настанови (OIML G), які також мають інформативний характер і призначені для надання настановних вказівок щодо застосування певних вимог у галузі законодавчої метрології;

— Міжнародні основні публікації (OIML В), які визначають правила роботи різних структур і систем OIML.

Проекти міжнародних рекомендацій, документів та настанов OIML розробляють Робочі групи у відповідних технічних комітетах або підкомітетах, у складі яких є представники держав-членів OIML. У розробленнях також беруть участь як консультанти деякі міжнародні та регіональні організації. Між OIML та деякими організаціями, такими як ISO та ІЕС, укладено угоди про співробітництво з метою уникнення суперечливих вимог. Отже, виробники та користувачі засобів вимірювальної техніки, випробувальні лабораторії тощо можуть однаково застосовувати як публікації OIML, так і публікації інших організацій.

Міжнародні рекомендації, документи, настанови та основні публікації видають англійською мовою (Е) і перекладено французькою мовою (F) та підлягають періодичному перегляду.

Окрім того, OIML публікує чи бере участь у виданні Словників (OIML V) і періодично залучає експертів із галузі законодавчої метрології для написання Експертних звітів (OIML Е). Експертні звіти мають інформативний та рекомендаційний характер і виражають лише точку зору автора, який не пов’язаний із технічним комітетом або підкомітетом, а також із CIML. Отже, вони не обов’язково відображають позиції OIML.

Цю публікацію — назва OIML R 49-3, видання 2013 (Е) — розробила спільна робоча група OIML/ISO/CEN, що охоплює OIML ТС 8/SC 5 Лічильники води, ISO/ТС 30/SC 7 Об’ємні методи, охоплюючи лічильники води та CEN/TC 92 Лічильники води. За змістом вона така сама, як й ISO 4064-3:2014 Лічильники води для холодної питної та гарячої води. Це видання, що замінює OIML R 49-3:2006, схвалено для остаточного опублікування на 48-му засіданні Міжнародного комітету законодавчої метрології в жовтні 2013 року в м. Хошимін, В’єтнам, і представлено Міжнародній конференції законодавчої метрології у 2016 році для офіційного затвердження.

ВСТУП до OIML R 49-3:2013

Цей формат звіту про випробування є інформативним стосовно до OIML R 49-1 та OIML R 49-2 у національних правилах; проте його впровадження обов’язкове в рамках Системи сертифікатів OIML для засобів вимірювальної техніки [OIML R 49-2:2013,11.1].

У розділі 4 наведено потрібний формат звіту щодо оцінювання типу для лічильника води у комплекті або комбінаційного лічильника води.

Звіт про оцінювання типу для відокремлюваного обчислювача (охоплюючи показувальний пристрій) або вимірювального перетворювача (охоплюючи давач потоку або давач об’єму) потребує аналогічної форми. Допустимо деякі модифікації в таблицях, оскільки можлива наявність великої кількості конструктивних виконань цих відокремлюваних частин.

У розділі 5 для звіту щодо первинної повірки наведено кілька прикладів таблиць щодо подання результатів випробувань для відокремлюваних частин лічильників. Ці таблиці також можна застосовува ти для звітів щодо оцінювання типу.

Національна примітка

В Україні згідно з національним законодавством первинна повірка є частиною процедури оцінювання відповідності та її проводять, якщо це передбачено відповідними технічними регламентами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛОДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Частина 3. Формат протоколу випробування

WATER METERS FOR COLD POTABLE WATER AND HOT WATER
Part 3. Test report format

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає формат протоколу випробування і його потрібно використовувати разом з OIML R 49-1:2013 та OIML R 49-2:2013 для лічильників холодної питної води та гарячої води.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

OIML R 49-1:2013 Water meters for cold potable water and hot water— Part 1: Metrological and technical requirements

OIML R 49-2:2013 Water meters for cold potable water and hot water — Part 2: Test methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

OIML R 49-1:2013 Лічильники води для холодної питної та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

ОIML R49-2:2013 Лічильники води для холодної питної та гарячої води. Частина 2. Методи випробування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online