ДСТУ OIML R 49-2:2014 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробування (OIML R 49-2, edition 2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ
холодної питної води
ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Частина 2. Методи випробування

ДСТУ OIMLR 49-2:2014
(OIML R 49-2, edition 2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 грудня 2020 р. № 487 з 2021-09-01

3 Національний стандарт відповідає OIML R 49-2:2013 Water meters for cold potable water and hot water — Part 2: Test methods (Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до OIML R 49-2:2013

1 . Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Референтні умови

5 Познаки, одиниці вимірювання та рівняння

6 Зовнішнє оглядання

6.1 Загальні положення

6.2 Мета оглядання

6.3 Підготування

6.4 Процедури оглядання

7 Випробування на роботоздатність для всіх лічильників води

7.1 Загальні положення

7.2 Умови, обов'язкові для всіх випробувань

7.3 Випробування на статичний тиск (OIML R 49-1:2013,4.2.10)

7.4 Визначення основних похибок (показів) (OIML R 49-1:2013, 7.2.3)

7.5 Випробування на вплив температури води (OIML R 49-1:2013, 4.2.8)

7.6 Випробування на вплив температури води з перенавантаженням (OIML R 49-1:2013, 7.2.5)

7.7 Випробування на вплив тиску води (OIML R 49-1:2013, 4.2.8)

7.8 Випробування на вплив зворотного потоку (OIML R 49-1:2013, 4.2.7)

7.9 Випробування на вплив втрати тиску (OIML R 49-1:2013, 6.5)

7.10 Випробування на вплив збурення потоку (OIML R 49-1:2013, 6.3.4)

7.11 Випробування на довговічність (OIML R 49-1:2013, 7.2.6) 

7.12 Випробування на вплив магнітного поля

7.13 Випробування допоміжних пристроїв лічильника води

7.14 Випробування на вплив навколишнього середовища

8 Випробування на роботоздатність, пов’язані з впливними чинниками та збуреннями

8.1 Загальні вимоги (OIML R 49-1:2013, А.1)

8.2 Сухе тепло (без конденсації) (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.3 Холод (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.4 Вологе тепло, циклічне (з конденсацією) (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.5 Зміни напруги живлення (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.6 Вібрація (довільна) (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.7 Механічний удар (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.8 Падіння та короткочасні переривання напруги мережі змінного струму (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.9 Сплески на сигнальних лініях (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.10 Сплески (перехідні процеси) в мережі змінного та постійного струму (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.11 Електростатичний розряд (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.12 Випромінювані електромагнітні поля (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.13 Кондуктивні електромагнітні поля (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.14 Стрибки напруги на лініях сигналу, даних та лініях керування (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.15 Стрибки напруги в мережі живлення змінного та постійного струму (OIML R 49-1:2013, А.5)

8.16 Статичне магнітне поле (OIML R 49-1:2013, 7.2.8)

8.17 Випробування на відсутність потоку

9 Програма випробування з метою оцінювання типу

9.1 Потрібна кількість зразків

9.2 Випробування на роботоздатність, що застосовують для всіх лічильників води

9.3 Випробування на роботоздатність, що застосують для електронних лічильників води, механічних лічильників води, оснащених електронними пристроями, та їхніх відокремлюваних частин

9.4 Оцінювання типу відокремлюваних частин лічильника води

9.5 Сімейства лічильників води

10 Випробування для первинної повірки

10.1 Первинна повірка лічильника води в комплекті та комбінованого лічильника води

10.2 Первинна повірка відокремлюваних частин лічильника води

11 Звітування про результати

11.1 Мета звітів

11.2 Ідентифікаційні та випробувальні дані, які треба долучати до звітів

Додаток А (обов’язковий) Дослідження типу та випробування контропювальних пристроїв електронних приладів

Додаток В (обов’язковий) Обчислення відносної похибки (показів) лічильника води

Додаток С (обов'язковий) Вимоги до встановлення для випробування на вплив збурення потоку

Додаток D (обов'язковий) Оцінювання типу сімейства лічильників води

Додаток Е (довідковий) Приклади методів та складових частин, що використовують для випробування концентричних лічильників води

Додаток F (довідковий) Визначення густини води

Додаток G (довідковий) Максимальні невизначеності під час вимірювання виливних чинників та збурень

Додаток Н (довідковий) Відводи тиску для випробування на вплив втрати тиску, відомості про отвори та прорізи

Додаток І (обов'язковий) Збурювачі потоку

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ OIML R 49-2:2014 (OIML R 49-2, edition 2013, IDТ) «Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний OIML R 49-2:2013 (версія еn) «Water meters for cold potable water and hot water — Part 2: Test methods».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина» та «ці рекомендації» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш». «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку. «Терміни та визначення понять», додатки — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Сфера застосування», «Референтні умови» та «Випробування на роботоздатність усіх типів лічильників» наведено «Національні примітки»;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— таблиці та примітки оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015;

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посипання на які є в цьому стандарті).

ПЕРЕДМОВА до OIML R 49-2:2013

Міжнародна організація законодавчої метрології (OIML) — всесвітня міжурядова організація, основною метою якої є гармонізація правил та вимог меірологнного контролю, які застосовують національні метрологічні служби або відповідні організації держав-членів. Основними категоріями публікацій OIML с:

— Міжнародні рекомендації (OIML R), які є типовими правилами, що встановлюють вимоги до метрологічних характеристик певних засобів вимірювальної техніки та визначають методи й обладнання для перевіряння їх відповідності. Держави-члени OIML повинні максимально забезпечувати впровадження цих рекомендацій;

— Міжнародні документи (OIML D), які за своєю суттю мають інформативний характер і призначені для гармонізації та вдосконалення роботи в галузі законодавчої метрології;

— Міжнародні настанови (OIML G), які також мають інформативний характер і призначені для надання настановних вказівок щодо застосування певних вимог у галузі законодавчої метрологи;

— Міжнародні основні публікації (OIML В), які визначають правила роботи різних структур і систем OIML.

Проекти міжнародних рекомендацій, документів та настанов OIML розробляють Робочі групи у відповідних Технічних комітетах або Підкомітетах, у складі яких с представники держав-членів OIML. У розробках також беруть участь як консультанти деякі міжнародні та регіональні організації. Між OIML та деякими організаціями, такими як ISO та ІЕС, укладено угоди про співробитництво з метою уникнення суперечливих вимог. Отже, виробники та користувачі засобів вимірювальної техніки, випробувальні лабораторії тощо можуть однаково застосовувати як публікації OIML, так і публікації інших організацій.

Міжнародні рекомендації, документи, настанови та основні публікації видають англійською мовою (Е) і їх перекладено французькою мовою (F) та вони підлягають періодичному перегляду.

Окрім того, OIML публікує чи бере участь у виданні словників (OIML V) і періодично долучає експертів із галузі законодавчої метрології для написання експертних звітів (OIML Е). Експертні звіти мають інформативний та рекомендаційний характер і виражають пише точку зору автора, який не пов’язаний з технічним компотом або підкомітетом, а також з ОIML. Отже, вони не обов'язково відображають позиції OIML.

Цей стандарт — назва OIML R 49-2, віщання 2013(E) — розробила спільно робоча група OIML/ISQ/CEN. що об’єднує OIML ТС 8/SC 5 Лічильники води, ISO/ТС 30/ISC 7 Об'ємні методи, охоплюючи лічильники води та CEN/TC 92 Лічильники води. За змістом він такий самий, як й ISO 4064-3:2014 Лічильники води для холодної питної та гарячої води. Його схвалено для остаточного опублікування на 48-му засіданні Міжнародного комітету законодавчої метрології у жовтні 2013 року в м. Хошимін, В'єтнам, і представлено Міжнародній конференції законодавчої метрології у 2016 році для офіційного затвердження.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ холодної питної води
ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Частина 2. Методи випробування

WATER METERS FOR COLD POTABLE WATER
AND HOT WATER
Part 2. Test methods

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують під час випробувань для оцінювання типу та первинної повірки лічильників холодної питної води та гарячої води відповідно до вимог OIML R 49-1:2013. Сертифікати відповідності OIML може бути видано для лічильників води в рамках Системи сертифікатів OIML за умови, що цей стандарт. OIML R 49-1:2013 та OIML R 49-3:2013 використовують відповідно до правил Системи.

Національна примітка 1

В Україні з чинними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності, замість "оцінка типу" застосовують поняття "перевірка типу"

Національна примітка 2

В Україні згідно з національним законодавством первинна повірка с частиною процедури оцінки відповідності та її проводять, якщо це передбачено відповідними технічними регламентами

Цей стандарт містить детальну інформацію про програму випробувань, принципи, обладнання та процедури випробування, які використовуватимуть для оцінки тилу та первинної повірки типу лічильника.

Положення цього стандарту також застосовують до допоміжних пристроїв, якщо цього вимагають національні правила.

Положення містять вимоги щодо випробування лічильника води в комплекті й до випробування вимірювального перетворювача (разом з датчиком потому або датчиком об'єму) та обчислювача (разом з показу вальним пристроєм) лічильника води як його відокремлюваних частин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи, повністю або частково, на які є нормативні посилання в цьому стандарті, обов’язкові для його застосування. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

OIML R 49-1:2013 Water meters for cold potable water and hot water — Part 1: Metrological and technical requirements

OIML R 49-3:2013 Water meters for cotd potable water and hot water — Part 3: Test reporl format

OIML G1-100:2008 Evaluation of measurement data—Guide to the expression of uncertainty in measurement

IEC 60068-2-1 Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold

IEC 60068-2-2 Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test B. Dry heat

ІЕС 60068-2-30 Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cyde)

IEC 60068-2-31 Environmental testing — Part 2-31: Tests — Test Ec: Rough handling shocks, primarily for equipment-type specimens

IEC 60068-2-47 Environmental testing — Part 2-47: Tests — Mounting of specimens for vibration, impact and similar dynamic tests

IEC 60068-2-64 Environmental testing — Part 2-64: Tesls — Test Fh: Vibration, broadband random and guidance

IEC 60068-3-4 Environmental testing — Part 3-4: Supporting documentation and guidance — Damp heat tests

IEC 60654-2 Operating conditions for industrial process measurement and control equipment — Part 2: Power

IEC 61000-2-1 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2: Environment — Section 1: Description of the environment — Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signaling in public power supply systems

IEC 61000-2-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-2: Environment — Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage power supply systems

IEC 61000-4-1 Electromagneticcompatibilrty (EMC) — Part 4-1: Testing and measurement techniques — Overview of IEC 61000-4 series

IEC 61000-4-2 Electromagnetic compatibMy(EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3 Electromagnetic compatibility(EMC) —Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testingand measurement techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-11 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments

IEC 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments

OIML D 11:2013 General requirements for electronic measuring instruments

OIML G 13:1989 Planning of metrology and testing laboratories.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

OIML R 49-1:2013 Лічильники води для холодної питної води та гарячої води Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

OIML R 49-3:2013 Лічильники води для холодної питної води та гарячої води. Частина 3. Формат протоколу випробування

OIML G 1-100:2008 Оцінювання вимірювальних даних Посібник із вираження невизначеності вимірювань

IЕС 60068-2-1 Випробування надію зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А Холод

 

ІЕС 60068-2-2 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло

ІЕС 60068-2-30 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (12 год + 12 грд цикл)

ІЕС 60068-2-31 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-31. Випробування. Випробування Ес: Удари під час грубого поводження зі зразками устатковання

ІЕС 60068-2-47 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-47. Випробування Монтування елементів, апаратури та інших виробів для випробувань на вібрацію, удар і для подібних динамічних випробувань

ІЕС 60068-2-64 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-64 Випробування. Випробування Fh Випадкові коливання в широкому діапазоні та настанова

ІЕС 60068-3-4 Випробування на навколишнє середовище. Частина 3-4. Супровідна документація та настанова. Вологі теплові випробування

ІЕС 60654-2 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 2. Енергопостачання

IEC/TR 61000-2-1 Електромагнітна сумісність. Частина 2. Електромагнітне оточення та обстановка. Секція 1. Опис електромагнітної обстановки. Електромагнітна обстановка за низькочастотних кондуктивних завад та передавання в електропостачальних системах загальної призначеності

ІЕС 61000-2-2 Егектромагжтма сумісність. Частина 2. Електромагнітна обстановка. Розділ 2. Рівні сумісності для низькочастотних конструктивних завад та сигналів систем передавання в низьковольтних електропостачальних системах загального призначення

ІЕС 61000-4-1 Електромагнпна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4

ІЕС 61000-4-2 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів

ІЕС 61000-4-3 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення

ІЕС 61000-4-4 Електроматнгтна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електричних швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів

ІЕС 61000-4-5 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму

ІЕС 61000-4-6 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних збурень, індукованих радіочастотними полями

ІЕС 61000-4-11 Електромагнітна сумісність Частина 4-11 Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги

ІЕС 61000-6-1 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-1. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання в житловому, комерційному середовищах та в середовищі легкої промисловості

ІЕС 61000-6-2 Елепромагнітна сумісність. Частина 6-2. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання в промислових середовищах

OIML D 11:2013 Загальні вимоги до електронних вимірювальних приладів

OIML G 13:1989 Планування метрологічних та випробувальних лабораторій.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online