ДСТУ EN 16726:2019 Газова інфраструктура. Якість газу. Група Н (EN 16726:2015 + A1:2018, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Газова інфраструктура
ЯКІСТЬ ГАЗУ
Група H

ДСТУ EN 16726:2019
(EN 16726:2015 + A1:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Газ природний» (ТК 133)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 грудня 2020 р. № 510 з 2021–10–01

3 Національний стандарт відповідає EN 16726:2015 + A1:2018 Gas infrastructure — Quality of gas — Group H (Газова інфраструктура. Якість газу. Група H) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використовування європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 16726:2015 + A1:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Стандартні умови та одиниці виміру тиску

5 Загальні вимоги

Додаток A (обов’язковий) Обчислювання метанового числа газового палива для двигунів

Додаток B (довідковий) Сірка

Додаток C (довідковий) Точка роси за водою та точка роси за вуглеводнями

Додаток D (довідковий) Пояснення щодо ненадання діапазону числа Воббе в цьому стандарті

Додаток E (довідковий) Водень. Допустимі концентрації в системах природного газу

Додаток F (довідковий) Відбирання проб

Додаток G (довідковий) A-Відхили

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 16726:2019 (EN 16726:2015 + A1:2018, IDT) «Газова інфраструктура. Якість газу. Група H», прийнятий методом перекладу, –– ідентичний щодо EN 16726:2015 + A1:2018 «Gas infrastructure — Quality of gas — Group H».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 133 «Газ природний».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та в додатку D наведено «Національне пояснення», у додатку В — «Національну примітку», які виділено рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 16726:2015 + A1:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

–– долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

–– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

ВСТУП до EN 16726:2015 + A1:2018

Цей стандарт установлює вимоги щодо якості газу для забезпечення вільного потоку газу між країнами-членами CEN та безпеки постачання з урахуванням впливу на весь виробничо-збутовий ланцюг від видобування та постачання газу до кінцевого споживача.

Однак на момент опублікування цього стандарту не можна було визначити спільний діапазон числа Воббе через різні нормативні вимоги в країнах-членах CEN та обмежений досвід щодо впливу розширення діапазону числа Воббе на цілісність, ефективність і безпечність використовування приладів у окремих країнах (див. додаток D).

Щоб знайти спільний діапазон числа Воббе, потрібні подальші дослідження, такі як пілотний проект «Запровадження гармонізації якості газу». За очікуваними результатами цих досліджень мають визначити число Воббе. Спільний діапазон числа Воббе рекомендовано запровадити в новій редакції стандарту в належний час.

Для водню наразі неможливо вказати граничне значення, яке було б цілком застосовним для всіх частин європейської газової інфраструктури (див. додаток E).

Питання відповідальності та обов’язків у контексті цього стандарту є об’єктом регулювання європейських або національних нормативних актів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗОВА ІНФРАСТРУКТУРА
 ЯКІСТЬ ГАЗУ
Група H

GAS INFRASTRUCTURE
QUALITY OF GAS
Group H

Чинний від 2021–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює характеристики якості газу, параметри та їхні межі для газів, що належать до групи H, які транспортують, закачують у сховища й викачують з них, розподіляють та використовують.

Цей стандарт не поширюється на гази, які подають відокремленими системами.

До біометану додатково застосовують вимоги, подані в EN 16723-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосовування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN ISO 13443 Natural gas — Standard reference conditions (ISO 13443)

EN ISO 14532 Natural gas — Vocabulary (ISO 14532)

ISO 14912 Gas analysis — Conversion of gas mixture composition data.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 13443 Газ природний. Стандартні умови (ISO 13443)

EN ISO 14532 Газ природний. Словник термінів (ISO 14532)

ISO 14912 Аналіз газів. Перетворення величин складу газових сумішей.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online