ДСТУ ISO 13443:2015 Природний газ. Стандартні умови (ISO 13443:1996, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Стандартні умови

(ISO 13443:1996, IDT)
ДСТУ ISO 13443:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122), ДП «Укрметртестстандарт»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); 1. Шереметьев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») 22 червня 2015 р. №61 з 2016-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 13443:1996 Natural gas — Standard reference conditions (Природний газ. Стандартні умови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 13443

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Стандартні умови

Додаток А Коефіцієнти перетворення між стандартними умовами

Додаток В Рівняння для перетворення між стандартними умовами

Додаток С Познаки

Додаток D Приклади обчислень

Додаток Е Національне застосування стандартних умов

Додаток F Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 13443:1996 Natural gas — Standard reference conditions (Природний газ: Стандартні умови).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих ре­човин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:-

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей стандарт ISO» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 13443:1996;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метро­логія. Одиниці фізичних величин;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Націо­нальному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 13443

Різноманітність так званих «стандартних умов» для температури, тиску та вологості (ступеня наси­чення), що їх використовують під час вимірювання якості та кількості природного газу, може спричини­ти багато незручностей. Помилки, пов’язані із застосуванням різних стандартних умов, можуть мати серйозні наслідки, наприклад, під час комерційного обліку газу. Часто навіть досвідчений інженер не може виявити потенційної помилки, оскільки для одиниць вимірювання зазвичай використовують іден­тичну термінологію, без уточнення різниці між стандартними умовами. Усю неоднозначність і пов'язані з нею наслідки можна легко усунути прийняттям єдиного стандартизованого набору стандартних умов. Набір, що йога використано в цьому стандарті, називають стандартними умовами ISO.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Стандартні умови

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Стандартные условия

NATURAL GAS
Standard reference conditions

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає стандартні умови для температури, тиску та вологості, що їх застосовують для вимірювання та обчислення властивостей природного газу, замінників природного газу та подібних плинних речовин.

Найважливішою сферою застосування стандарту є комерційний облік газу на міжнародному рівні, де використання загальної основи фізичних властивостей газу, що характеризують його якісно й кіль­кісно, спрощує практику світової торгівлі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ містить положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначений нормативний документ був чинним. Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стан­дарті, рекомендовано застосовувати останнє видання нормативного документа, зазначеного нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6976:1995 Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6976:1995 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини й числа Воббе на основі компонентного складу.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 5024:1976 Petroleum liquids and gases — Measurement — Standard reference conditions

2 ISO 7504:1984 Gas analysis — Vocabulary

3 BS 350:Part 1:1974 Conversion factors and tables — Part 1: Basis of tables — Conversion factors

4 IGU/G-64 (1964) Report of the committee on documentation and sundry questions — Report of the subcommittee on units, pp. 24—38

5 IGU/G-73 (1973) Report of the committee on documentation and sundry questions — Report of the subcommittee on units, pp. 83—101

6 IGU/G-76 (1976) Report of the committee on statistics, documentation and sundry questions — Report of the subcommittee on units, pp. 36—43.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online