ДСТУ 4871:2007 Метрологія. Аналізатори інфрачервоні для визначення вмісту речовини у зерні та продуктах його перероблення. Методика повірки (калібрування)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
АНАЛІЗАТОРИ ІНФРАЧЕРВОНІ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РЕЧОВИНИ
У ЗЕРНІ ТА ПРОДУКТАХ ЙОГО
ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 4871:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український метрологічний науково-впроваджувальний центр «Зерноприлад», Державне підприємство «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації»

РОЗРОБНИКИ: І. Бойко; С. Бойко; Є. Драгун; Н. Ліповська; С. Пуленко; А. Шашкін, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 листопада 2007 р. № 320

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Операції повірки (калібрування)

4 Засоби повірки (калібрування)

5 Вимоги до персоналу та вимоги щодо безпеки

6 Умови повірки (калібрування) та готування до неї

7 Порядок проведення повірки (калібрування)

7.1Зовнішній огляд і перевірка комплектності

7.2 Опробовування

7.3 Контролювання похибки та обчислювання результатів

8 Оформлювання результатів повірки (калібрування)

9 Міжповірочний інтервал

Додаток А Форма протоколу повірки (калібрування) аналізатора

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
АНАЛІЗАТОРИ ІНФРАЧЕРВОНІ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РЕЧОВИНИ У ЗЕРНІ
ТА ПРОДУКТАХ ЙОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Методика повірки (калібрування)

МЕТРОЛОГІЯ
АНАЛИЗАТОРЫ ИНФРАКРАСНЫЕ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЕЩЕСТВА
В ЗЕРНЕ И ПРОДУКТАХ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ
Методика поверки (калибровки)

METROLOGY
INFRARED ANALYZERS FOR DEFINITION
OF CONTAIN OF SUBSTANCE
IN GRAIN AND GRAIN PRODUCTS
Verification procedure (calibration)

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на інфрачервоні аналізатори (далі — аналізатори), які застосовують для визначання вмісту речовини в зерні та продуктах його перероблення (далі — показники якості).

Цей стандарт установлює методику періодичної повірки чи калібрування аналізаторів, градуйованих в одиницях вимірювання показників якості та за результатами державного метрологічного атестування визнаних придатними для застосування за призначеністю.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарные гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарні гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (ССБП. Випробовування та вимірювання електричні. Загальні вимоги щодо безпеки).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи