ДСТУ ГОСТ 5221:2009 Дріт з олов’яно-цинкової бронзи. Технічні умови (ГОСТ 5221-2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІТ З ОЛОВ’ЯНО-ЦИНКОВОЇ
БРОНЗИ
Технічні умови
(ГОСТ 5221-2008, IDT)

ДСТУ ГОСТ 5221:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua) 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 19 жовтня 2009 р. № 384 з 2010-04-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 5221-2008 Проволока из оловянно-цинковой бронзы. Технические условия (Дріт з олов’яно-цинкової бронзи. Технічні умови)

Ступінь відповідності ГОСТ 5221-2008 — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5221-77)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 5221-2008 Проволока из оловянно-цинковой бронзы. Технические условия (Дріт з олов’яно-цинкової бронзи. Технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки Виправлено назву національних органів стандартизації (п. 3 «Предисловия»);

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия»), замінено нумерацію п. 5 «Предисловия» на п. 4, вилучено інформацію щодо тиражування і розповсюдження як офіційного ви дання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарту Російської Федерації;

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, групи згідно з МКС, вихідні дані організації-видавця Російської Федерації та долучено інформацію щодо коду УКНД.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОВОЛОКА ИЗ ОЛОВЯННО-ЦИНКОВОЙ
БРОНЗЫ
Технические условия

Соответствует официальному

Москва
Стандартинформ
2008

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 106 «Цветметпрокат», Научно-исследовательским, проектным и конструкторским институтом сплавов и обработки цветных металлов «Открытое акционерное общество «Институт Цветметобработка»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 33 от 6 июня 2008 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004- 97 Наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения AM Министерство экономики Республики Армения
Республика Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская KG Республика Кыргызстандарт
Российская Федерация RU Ростехрегулирование
Республика Таджикистан TJ Такджикстандарт
Республика Узбекистан UZ Агенство «Узстандарт»
Украина UA  Госпотребстандарт Украины

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5221-77

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Сортамент

5 Технические требования

6 Правила приемки

7 Методы контроля и испытаний

8 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

9 Гарантии изготовителя

Приложение А (справочное) Диаметры, площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1000 м используемой проволоки круглого сечения

Приложение Б (справочное) Диаметры, площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1000 м используемой проволоки квадратного сечения

Приложение В (обязательное) Масса проволоки в бухте или на катушке

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОВОЛОКА ИЗ ОЛОВЯННО-ЦИНКОВОЙ БРОНЗЫ
Технические условия

Tin-zinc bronze wire. Specifications

Дата введения в Украине 2010-04-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на проволоку круглого и квадратного сечений из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, предназначенную для изготовления упругих элементов и других деталей в электротехнике и машиностроении.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 1579—93 (ИСО 7801—84) Проволока. Метод испытания на перегиб

ГОСТ 1953.1—79 Бронзы оловянные. Методы определения меди

ГОСТ 1953.2—79 Бронзы оловянные. Методы определения свинца

ГОСТ 1953.3—79 Бронзы оловянные. Методы определения олова

ГОСТ 1953.4—79 Бронзы оловянные. Методы определения фосфора

ГОСТ 1953.5—79 Бронзы оловянные. Методы определения никеля

ГОСТ 1953.6—79 Бронзы оловянные. Методы определения цинка

ГОСТ 1953.7—79 Бронзы оловянные. Методы определения железа

ГОСТ 1953.8—79 Бронзы оловянные. Методы определения алюминия

ГОСТ 1953.9—79 Бронзы оловянные. Методы определения кремния

ГОСТ 1953.10—79 Бронзы оловянные. Методы определения сурьмы

ГОСТ 1953.11—79 Бронзы оловянные. Методы определения висмута

ГОСТ 1953.12—79 Бронзы оловянные. Методы определения серы

ГОСТ 1953.13—79 Бронзы оловянные. Метод определения марганца

ГОСТ 1953.14—79 Бронзы оловянные. Метод определения магния

ГОСТ 1953.15—79 Бронзы оловянные. Методы определения мышьяка

ГОСТ 1953.16—79 Бронзы оловянные. Метод определения титана

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 4381—87 Микрометры рычажные. Общие технические условия

ГОСТ 5017—2006 Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки

ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 8273—75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 8828—89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Техни ческие условия

ГОСТ 9078—84 Поддоны плоские. Общие технические условия

ГОСТ 9557—87 Поддон плоский деревянный размером 800 х 1200 мм. Технические условия

ГОСТ 9569—2006 Бумага парафинированная. Технические условия

ГОСТ 10446—80 (ИСО 6892—84) Проволока. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 10447—93 Проволока. Метод испытания на навивание

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18242—72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штуч ной продукции

ГОСТ 20435—75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брут то 3,0 т. Технические условия

ГОСТ 21140—88 Тара. Система размеров

ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 22225—76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия

ГОСТ 24047—80 Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение

ГОСТ 24231—80 Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа

ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25086—87 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 30608—98 Бронзы оловянные. Метод рентгенофлуоресцентного анализа

СТ СЭВ 543—77 Числа. Правила записи и округления

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online