Постанова від 29.05.2017 № 11-1 Про Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.05.2017

м. Київ

N 11-1Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2017 р. за N 776/30644

Про Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами правління Пенсійного фонду України
 від 19 серпня 2020 року N 15-1,
від 13 квітня 2023 року N 20-1

Відповідно до статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, що додається.

2. Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.) до 01 серпня 2017 року забезпечити створення на веб-порталі Пенсійного фонду України можливості прийняття повідомлення застрахованої особи про необхідність легалізації трудових відносин та його автоматичної передачі Державній службі України з питань праці.

3. Юридичному департаменту (Рябцева Т. Б.) разом з департаментом інформаційних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В. Г.

 

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник Секретаріату Спільного
 представницького органу сторони
 роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

В. о. Голови Державної
 фіскальної служби України

М. В. Продан

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
 інформації України

Л. О. Євдоченко

Голова Державної служби
 України з питань праці

Р. Т. Чернега

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Міністр соціальної
 політики України

А. Рева 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
29 травня 2017 року N 11-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 червня 2017 р. за N 776/30644

Порядок
обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

(У тексті Порядку слова "Державна фіскальна служба України" в усіх відмінках замінено словами "Державна податкова служба України" у відповідному відмінку згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 19 серпня 2020 року N 15-1)I. Загальні положення

1. Цей Порядок відповідно до статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) визначає механізм інформаційної взаємодії про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, між суб'єктами інформаційного обміну з метою забезпечення реалізації їх повноважень.

2. Суб'єктами інформаційного обміну, що здійснюється відповідно до цього Порядку, є:

на центральному рівні:

Пенсійний фонд України, що формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснює заходи щодо надання інформації з нього відповідно до Закону;

Державна служба України з питань праці, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

Державна податкова служба України, що забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), формує та веде реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснює заходи щодо забезпечення доступу до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до Закону.

На територіальному рівні:

органи Пенсійного фонду України;

органи Державної податкової служби України.

3. Під час обміну інформацією використовуються інформаційні ресурси відповідних суб'єктів інформаційного обміну.

Інформація, що використовується суб'єктами інформаційного обміну для виконання встановлених функцій, надається:

на центральному рівні в електронному вигляді;

на територіальному рівні на паперових носіях.

4. Обмін інформацією між суб'єктами інформаційного обміну на центральному рівні здійснюється в електронному вигляді:

за допомогою вебсервісів та вебклієнтів через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

з використанням комунікаційного ресурсу спеціальної інформаційно-комунікаційної системи органів виконавчої влади, яка входить до складу Національної системи конфіденційного зв'язку, відповідно до Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1519, та наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 18 вересня 2017 року N 110/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2017 року за N 1256/31124;

(абзац третій пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 13.04.2023 р. N 20-1)

засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

(абзац перший пункту 4 розділу І замінено абзацами згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 19.08.2020 р. N 15-1,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим)

Обмін інформацією між суб'єктами інформаційного обміну на територіальному рівні здійснюється у паперовому вигляді (подається безпосередньо представником суб'єкта інформаційних відносин чи надсилається поштою з повідомленням про вручення) з можливістю направлення електронних копій документів засобами комунікаційного зв'язку.

(абзац п'ятий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 13.04.2023 р. N 20-1)

5. Суб'єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасне та в повному обсязі надання достовірної інформації.

6. Терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

II. Вимоги щодо організації інформаційного обміну на центральному рівні

1. Структура, формат та строк передачі файлів, які містять інформацію, що надається відповідно до цього Порядку, вимоги до їх контролю, періодичність надання інформації, процедури взаємодії інформаційних систем та змін до них визначаються суб'єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

2. У процесі інформаційного обміну суб'єкти інформаційного обміну здійснюють контроль щодо:

коректності інформації та її відповідності встановленому переліку інформаційного обміну;

повноти інформації за складовими частинами її надання.

За результатами контролю інформації суб'єкт інформаційного обміну протягом одного дня надає іншій стороні підтвердження про її прийняття або неприйняття з відповідним обґрунтуванням.

Суб'єкт інформаційного обміну під час отримання повідомлення про неприйняття інформації протягом одного дня розглядає обґрунтування щодо її відхилення, усуває недоліки та передає скориговану інформацію.

III. Вимоги щодо організації інформаційного обміну на територіальному рівні

1. Інформація, що надається відповідно до цього Порядку, має містити:

відомості про виявлені факти порушень законодавства про оплату праці за результатами перевірок страхувальників:

назву місяця, за який надається інформація;

назву страхувальника (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця), за результатами перевірки якого виявлено факти допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

кількість виявлених фактів;

відомості про узгоджені суми донарахованого єдиного внеску, у тому числі по страхувальниках, які порушили вимоги частини п'ятої статті 8 Закону, за результатами перевірок у розрізі страхувальників:

назву місяця, за який надається інформація;

назву страхувальника (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця);

код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

узгоджену у звітному місяці суму донарахованого єдиного внеску.

2. Інформація надається щомісячно до 30 числа місяця, наступного за звітним.

IV. Дані, що надаються суб'єктами інформаційного обміну на центральному рівні

1. Інформація, що надається Пенсійним фондом України Державній службі України з питань праці, включає дані про страхувальників та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) застрахованих осіб, а саме:

застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного страхувальника більше року;

страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, більше 30 відсотків кількості застрахованих осіб у звітному місяці та/або їх кількість збільшено на 20 і більше відсотків у порівнянні з попереднім звітним місяцем;

страхувальників, які у звітному місяці збільшили на 20 та більше відсотків кількість застрахованих осіб з ознакою "неповний робочий час";

страхувальників, які нараховують заробітну плату 30 і більше відсоткам працівників нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи (крім тих, які у звітності заповнили ознаку "неповний робочий час", та тих, які розпочали та закінчили трудові відносини у звітному місяці);

страхувальників, у яких у звітному місяці відображено початок трудових відносин з працівником, але які не подали повідомлення про прийняття працівника на роботу;

страхувальників, які у звітному місяці надали відомості про застрахованих осіб, які перебували у відпустці без збереження заробітної плати більше 15 календарних днів та яким нарахування заробітної плати не здійснювалось;

страхувальників, у яких протягом року показники кількості застрахованих осіб та загальної суми нарахованої заробітної плати не змінювались;

страхувальників із чисельністю 20 і більше застрахованих осіб, у яких у звітному місяці відбулось зменшення штатної чисельності працівників на 10 і більше відсотків у порівнянні з попереднім звітним місяцем;

відомості про наявність в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування даних про відносини застрахованої особи із страхувальником.

(пункт 1 розділу IV у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 19.08.2020 р. N 15-1)

2. Інформація, що надається Пенсійним фондом України Державній податковій службі України включає дані про страхувальників, які:

нараховують заробітну плату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи, крім тих, які у звітності заповнили ознаку "неповний робочий час", та тих, які розпочали та закінчили трудові відносини у звітному місяці;

у звітному місяці порушили вимоги частини п'ятої статті 8 Закону;

подали повідомлення про прийняття працівника на роботу, але не відобразили дані про нараховану йому заробітну плату за відповідний місяць та дату закінчення трудових відносин.

3. Інформація, що надається Пенсійному фонду України за результатами опрацювання відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до цього порядку Державною службою України з питань праці, включає відомості:

про виявлені факти порушень законодавства про оплату праці за результатами перевірок страхувальників (у розрізі застрахованих осіб);

про встановлення фактів допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) (у розрізі застрахованих осіб);

про застосовані заходи реагування за порушення законодавства про працю.

V. Дані, що надаються суб'єктами інформаційного обміну на територіальному рівні

Інформація, що надається територіальними органами Державної податкової служби України органам Пенсійного фонду України, про:

виявлені в ході перевірок факти допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) у розрізі страхувальників;

узгоджені суми донарахованого єдиного внеску, у тому числі по страхувальниках, які порушили вимоги частини п'ятої статті 8 Закону, за результатами перевірок у розрізі страхувальників.

VI. Захист та використання інформації

1. Суб'єкти інформаційного обміну забезпечують захист інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", рівень захисту якої повинен відповідати ступеню обмеження доступу до неї.

(пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 13.04.2023 р. N 20-1)

2. Інформація, що надається, використовується з додержанням вимог Закону України "Про інформацію", Закону України "Про захист персональних даних".

 

Директор департаменту
 інформаційних систем
 та електронних реєстрів

О. М. МалецькийБУДСТАНДАРТ Online