ДСТУ EN ISO 6974-2:2021 Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 2. Обчислювання непевності (EN ISO 6974-2:2012, IDT; ISO 6974-2:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

EN ISO 6974-2:2012
(ISO 6974-2:2012, IDT)

Natural gas
DETERMINATION OF COMPOSITION
AND ASSOCIATED UNCERTAINTY
BY GAS CHROMATOGRAPHY
Part 2: Uncertainty calculations

ДСТУ EN ISO 6974-2:2021
(EN ISO 6974-2:2012, IDT;
ISO 6974-2:2012, IDT)

Природний газ
ВИЗНАЧАННЯ СКЛАДУ
ТА ПОВ’ЯЗАНОЇ З НИМ НЕПЕВНОСТІ
МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
Частина 2. Обчислювання непевності

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 лютого 2021 р. № 73 з 2021-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 6974-2:2012 Natural gas — Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography — Part 2: Uncertainty calculations (Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 2. Обчислювання непевності) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Метод прийняття — передрук

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 6974-2:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 6974-2:2021 (EN ISO 6974-2:2012, IDT; ISO 6974-2:2012, IDT) «Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 2. Обчислювання непевності», прийнятий методом передруку, — ідентичний щодо EN ISO 6974-2:2012 (версія en) «Natural gas — Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography — Part 2: Uncertainty calculations».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 6974-2:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних (ISO 6974-2:2001, IDТ)».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Зважаючи на потреби користувачів, до цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— долучено національний довідковий додаток НА, у якому подано переклад тексту EN ISO 6974-2:2012 на українську мову. У перекладі виправлено виявлені технічні помилки оригіналу, що відображено в примітках перекладача;

— долучено довідковий додаток НБ (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейському та міжнародному нормативним документам, посилання на які є в EN ISO 6974-2:2012).

Contents

Foreword

Introduction

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Symbols

4.1 Symbols

4.2 Subscripts

5 Calculation of uncertainty

5.1 General considerations

5.2 Principles

5.3 Step 9 — Calculation of uncertainty of mole fractions

5.4 Step 10 — Calculation of the expanded uncertainty of mole fractions

Annex A (informative) Calculation of processed component uncertainties for the methane-by-difference approach

Annex B (normative) Uncertainties of relative response factors

Annex C (informative) Alternative calculation of the uncertainty of the value of the unknown

Bibliography

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ

Природний газ
ВИЗНАЧАННЯ СКЛАДУ ТА ПОВ’ЯЗАНОЇ З НИМ НЕПЕВНОСТІ
МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
Частина 2. Обчислювання непевності
(ISO 6974-2:2012)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ЗМІСТ

ВСТУП

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 СИМВОЛИ ТА ПІДРЯДКОВІ ІНДЕКСИ

4.1 Символи

4.2 Підрядкові індекси

5 ОБЧИСЛЮВАННЯ НЕПЕВНОСТІ

5.1 Загальні положення

5.2 Основні принципи

5.3 Етап 9. Обчислювання непевності молярної частки

5.4 Етап 10. Обчислювання розширеної непевності молярної частки

Додаток А (довідковий) ОБЧИСЛЮВАННЯ НЕПЕВНОСТІ МОЛЯРНОЇ ЧАСТКИ КОМПОНЕНТІВ У РАЗІ ВИЗНАЧАННЯ ВМІСТУ МЕТАНУ ЗА РІЗНИЦЕЮ

Додаток В (обов’язковий) НЕПЕВНІСТЬ ВІДНОСНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ВІДГУКУ

Додаток С (довідковий) АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОБЧИСЛЮВАННЯ НЕПЕВНОСТІ ВИЗНАЧУВАНОЇ ВЕЛИЧИНИ

Бібліографія

ВСТУП

Стандарти серії ISO 6974 описують методи аналізування природного газу й методи обчислювання молярної частки компонентів та її непевності. За цими стандартами вимірюють уміст Н2, Не, О2, N2, СО2 та вуглеводнів - як окремих компонентів чи груп: наприклад, усі вуглеводні, вищі за С 5 , визначають як С6+. Такий підхід придатний для низки практичних завдань, зокрема, калібрування газових сумішей і визначання складу природного газу, з відповідними непевностями, за яким обчислюють теплоту згоряння та інші адитивні фізичні властивості газу. Деталі щодо цих практичних завдань подано в ISO 6974-3 та наступних частинах ISO 6974.

У ISO 6974-1 описано основні принципи обчислювання молярного складу природного газу, що його визначають одним з газохроматографічних методів, викладених у ISO 6974-3 та в наступних частинах ISO 6974. У ISO 6974-1 також описано всі основні етапи процесу аналізування, зокрема, складання структури аналізування, визначання робочих діапазонів і встановлення аналітичних процедур.

Цей стандарт описує етапи обчислювання непевності молярної частки компонентів природного газу, визначеної методом газової хроматографії.

У ISO 6974-3 та наступних частинах ISO 6974 описано різні варіанти газохроматографічного методу. Ці варіанти охоплюють повсякденну практику аналізування як лабораторними, так і потоковими хроматографами. У додатку A ISO 6974-1:2012 подано порівняльні характеристики аналітичних методів, що їх викладено в ISO 6974-3 та наступних частинах ISO 6974.

Передбачено, що цей стандарт будуть застосовувати разом з ISO 6974-1 та методами аналізування, що їх викладено, наприклад, в ISO 6974-3 та наступних частинах ISO 6974.

У розділі 5.5 ISO 6974-1:2012 описано загальноприйнятий метод нормалізування, за яким обчислюють нормалізовані молярні частки з первинних молярних часток (див. 5.5). Коли цей загальноприйнятий метод застосовують до багатоопераційного аналізування без сполучання, непевності розрахованих молярних часток будуть завищені. Якщо потрібно точніше оцінити непевність, можна скористатися альтернативним підходом до нормалізування із застосуванням узагальненого методу найменших квадратів (УМНК), як це описано в додатку В ISO 6974-1. Є також інші способи обчислювати остаточне значення молярної частки, зокрема, обчислювання вмісту метану за різницею (див. додаток С) та метод гармонізування даних (див. [1]).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує, як обчислювати непевність молярної частки кожного компонента природного газу, визначеної аналізуванням згідно з ISO 6974-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Зазначені нижче посилкові документи необхідні для застосовування цього стандарту. Для датованих посилань застосовне лише зазначене видання. Для недатованих посилань застосовне останнє видання зазначеного документа (разом з усіма змінами).

ISO 6974-1:2012 Natural gas — Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography — Part 1: General guidelines and calculation of composition

ISO/IEC Guide 98-3 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online