ДСТУ ISO 6974-2:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних (ISO 6974-2:2001,...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДСТУ ISO 6974-2:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії
 Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних
 (ISO 6974-2:2001, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2008

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет України «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122), Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); І. Шереметьев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 24 грудня 2007 р. № 386 з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 6974-2:2001 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 2: Measuring-system characteristics and statistics for processing of data (Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Символи і нижні індекси

5 Методика проведення аналізування

Додаток А Критичні значення t

Додаток В Приклад

Додаток С Відносні коефіцієнти чутливості (К)

Бібліографія


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт е тотожний переклад ISO 6974-2:2001 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 2: Measuring system characteristics and statistics for processing of data (Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вираз «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення» щодо перекладів назв документів, виділене у тексті рамкою;

- вилучено «Передмову» до міжнародного стандарту.

Міжнародний стандарт ISO 6974-1, на який є посилання у розділі 2, чинний в Україні як ДСТУ ISO 6974-1:2007.

ISO 6974 складається з таких частин за загальною назвою «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії»:

- Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування.

- Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних.

- Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок.

- Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С5 і С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок.

- Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 і С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок.

- Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок.

Додатки А та В цієї частини ISO 6974 є лише довідковими.

 

ВСТУП

У цій частині ISO 6974 наведено опис оброблення даних для «спеціалізованого» аналізування природного газу.

Ця частина застосовується разом із частиною 1 ISO 6974, яка містить настанови щодо «спеціалізованого» аналізування.

Будь-який метод аналізування, взятий з частини З ISO 6974 або подальших частин, або інший альтернативний метод може бути застосований тільки разом із частинами 1 і 2 ISO 6974.

Обчислення складу газу, основане на використанні градуювальних кривих приладу, робочих еталонних газових сумішах і відносних коефіцієнтах чутливості, наведено в частині 1 ISO 6974, а виведення рівнянь для цих обчислень показано у другій частині ISO 6974.

Робочу еталонну газову суміш і пробу газу аналізують на одній і тій самій аналітичній системі за однакового набору умов. Компоненти, які не вимірюються за цим методом, впливатимуть на точність методу і тому їх слід встановити.

Якщо робоча еталонна суміш газу не використовується для періодичного градуювання аналітичної системи, то ряд рівнянь даних у цій частині ISO 6974 змінюватимуться. Такі зміни показано для кожного рівняння.

Після визначення робочих діапазонів вимірювання компонентів природного газу проводять оцінювання для того, щоб визначити, чи можна ці компоненти вважати:

- основними компонентами або групою компонентів, що підлягають аналізуванню з використанням прямого вимірювання (безпосередньо виміряні компоненти);

- основними компонентами або групою компонентів, що підлягають аналізуванню з використанням непрямого вимірювання (побічно виміряні компоненти);

- компоненти, які не були виміряні, а молярна частка такого компонента вважається постійною величиною (невимірювані компоненти).

Сума молярних часток основних, побічно виміряних, а також постійних компонентів природного газу дорівнює 1.


ДСТУ ISO 6974-2:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії
Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии
 Часть 2. Характеристики измерительной системы и статистическая обработка данных

NATURAL GAS
Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography
 Part 2. Measuring-system characteristics and statistics for processing of data

Чинний від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина ISO 6974 надає методи оброблення даних для спеціалізованого аналізування природного газу. Вона містить опис характеристик вимірювальної системи, а також статистичний підхід до оброблення даних і обчислення похибок для встановлення невизначеності молярних часток виміряних компонентів природного газу.

Цю частину ISO 6974 можна застосовувати тільки з першою частиною ISO 6974.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому стандарті становлять положення цієї частини ISO 6974. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Проте учасникам угод на основі цієї частини ISO 6974 необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. У разі недатованих посилань необхідно використовувати останнє видання нормативного документа. Країни-члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6974-1 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 1: Guidelines for tailored analysis

ISO 6976 Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6974-1 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування

ISO 6976 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online