ДСТУ ЕN 12899-4:2021 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 4. Контролювання виробництва на підприємстві (ЕN 12899-4:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ
ВЕРТИКАЛЬНІ СТАЦІОНАРНІ
Частина 4. Контролювання виробництва
на підприємстві

ДСТУ ЕN 12899-4:2021
(ЕN 12899-4:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «КРОК»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 березня 2021 р. № 105 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає ЕN 12899-4:2007 Fixed, vertical road traffi c signs — Part 4: Factor y production control (Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 4. Контролювання виробництва на підприємстві) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12899-4:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Системні вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Система контролювання виробництва

4.3 Задокументована інформація

4.4 Поводження з виробами, які не відповідають стандарту

4.5 Відстеження та марковання

4.6 Персонал

4.7 Устатковання

4.8 Процес проєктування

4.9 Сировина та комплектовання

4.10 Контролювання та випробування під час виробництва

4.11 Зберігання та пакування

5 Остаточний контроль якості

Додаток А (довідковий) Приклади форм звіту про випробування для реєстрації результатів контролю відповідності

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейському та міжнародним нормативним документам, посилання на які є у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12899-4:2021 (EN 12899-4:2007, IDT) «Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 4. Контролювання виробництва на підприємстві», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12899-4:2007 (версія en) «Fixed, vertical road traffi c signs — Part 4: Factory production control».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Серія стандартів EN 12899 «Знаки дорожні вертикальні стаціонарні» складається з таких п’яти частин:

Частина 1. Знаки стаціонарні.

Частина 2. Тумби дорожні сигнальні (ТДС).

Частина 3. Стовпчики напрямні та світлоповертальні елементи.

Частина 4. Контролювання виробництва на підприємстві.

Частина 5. Початкові випробування типу виробу.

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 12899-4:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейському та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 12899-4:2007

Мандатом M/111 «Освітлювальне устатковання в зонах організації дорожнього руху» [Директива Ради щодо будівельних виробів 89/106/ЕЕС (CPD)] охоплені такі вироби: стаціонарні вертикальні дорожні знаки як у зібраному вигляді, так і в розібраному, та комплектовання знаків: захисний покрив (технологія мікрокульок скляних), опори, таблички, разом з освітленням та кріпленням та із будь-якою комбінацією цього комплектовання.

Також долучені тумби сигнальні із внутрішнім освітленням, стовпчики напрямні та світлоповертальні елементи.

Цей стандарт визначає параметри та випробування, які потрібно враховувати у системі FPC, але залишає певні методи випробування, які потрібно застосовувати залежно від засобів та способів виробництва. Точні параметри та методи будуть прописані у письмових процедурах FPC від виробника.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ
ВЕРТИКАЛЬНІ СТАЦІОНАРНІ
Частина 4. Контролювання виробництва
на підприємстві

FIXED, VERTICAL
ROAD TRAFFIC SIGNS
Part 4. Factory production control

Чинний від 2021–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до контролювання виробництва на підприємстві (FPC) згідно з частинами 1, 2 та 3 EN 12899.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки вказані видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12767 Passive safety of support structures for road equipment — Requirements and test methods

EN 12899-1:2007 Fixed vertical road traffic signs — Part 1: Fixed signs

EN 12899-2:2007 Fixed vertical road traffic signs — Part 2: Transilluminated traffic bollards (TTB)

EN 12899-3:2007 Fixed vertical road traffic signs — Part 3: Delineator posts and retroreflectors

EN ISO 9000:2005 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)

EN ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000)

ISO 2859 Sampling procedures for inspection by attributes.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12767 Пасивна безпека опорних конструкцій для облаштування автомобільних доріг. Вимоги, класифікація та методи випробування

EN 12899-1:2007 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 1. Знаки стаціонарні

EN 12899-2:2007 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 2. Тумби дорожні сигнальні (ТДС)

EN 12899-3:2007 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 3. Стовпчики напрямні та світлоповертальні елементи

EN ISO 9000:2005 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005)

EN ISO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000)

ISO 2859 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online