ДСТУ EN 12966:2021 Знаки дорожні вертикальні. Знаки дорожні зі змінною інформацією (EN 12966:2014 + A1:2018, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ
ВЕРТИКАЛЬНІ
Знаки дорожні
зі змінною інформацією

ДСТУ EN 12966:2021
(EN 12966:2014 +А1:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «КРОК»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 16 лютого 2021 р. № 56 з 2021-09-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12966:2014 +А1:2018 «Road vertical signs — Variable message traffic signs» (Знаки дорожні вертикальні. Знаки дорожні зі змінною інформацією) і внесений з дозволу CEN , Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12966:2014+А1:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Характеристики продукції

4.1 Вимоги щодо розмірів і допусків

4.2 Загальні вимоги до конструкції

4.3 Вимоги до фотометричних характеристик Х/МБ постійного зображення

4.4 Вимоги до фотометричних характеристик Х/МБ непостійного зображення

4.5 Вимоги до фізико-механічних характеристик

4.6 Небезпечні речовини

5 Методи випробування, оцінювання та відбирання зразків

5.1 Послідовність випробування

5.2 Довговічність

5.3 Модулі для випробування

5.4 Методи випробування фізико-механічних характеристик

5.5 Методи випробування фотометричних характеристик

6 Оцінювання та перевіряння ефективності продукції (АVСР)

6.1 Загальні положення

6.2 Типові випробування

6.3 Контроль виробництва на підприємстві (FРС)

7 Класифікація та познаки

7.1 Загальні положення

7.2 VMS постійного зображення зі світлоповертапьними властивостями

7.3 VMS постійного зображення зі світлоповертапьними властивостями та зовнішнім освітленням

7.4 VMS непостійного зображення

8 Маркування, етикетування та пакування

9 Інформація про продукцію

Додаток А (обов’язковий) Еквівалентна площа

Додаток В (обов’язковий) Система кодування задекларованих показників якості для маркування VМS

Додаток L (довідковий) Термінологія, яку використовують у цьому стандарті

Додаток М (довідковий) Рекомендації з графічного виконання світлоповертальних знаків непостійного зображення

Додаток N (довідковий) Рекомендації щодо розмірів, яскравості, ширини світлового пучка, розбірливості та ефективності VMS непостійного зображення

Додаток О (довідковий) Спеціальні вимоги до конструкції

Додаток Р (довідковий) Рекомендації з розроблення інформації для VMS

Додаток Q (довідковий) Технічна документація

Додаток R (довідковий) Приклад рекомендованої форми зведеного переліку комбінацій класів

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок положень EN 12966:2014 + А1:2018 та Регламенту (ЄС) № 305/2011

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних та/чи модифікованих з європейськими і міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12966:2021 (EN 12966:2014 +А1:2018, IDT) «Знаки дорожні вертикальні. Знаки дорожні зі змінною інформацією», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12966:2014 + А1:2018 (версія en) «Road vertical signs — Variable message traffic signs».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, розділи «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 12966:2014 + А1:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— рисунки наведено відразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці;

— у додатку L терміни, виділені в тексті EN 12966:2014 +А1:2018 квадратними дужками, в цьому стандарті виділено курсивом;

— виправлено друкарські помилки у N.4.5.3.1, на рисунку R.2, у додатку ZA;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних та/чи модифікованих з європейськими і міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст технічної поправки А1:2018 долучено до цього стандарту.

Європейські стандарти EN 12899-1:2007 «Fixed, vertical road traffic signs — Part 1: Fixed signs» та EN 12899-4:2007 «Fixed, vertical road traffic signs — Part 4: Factory production control», посилання на які є в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні, їхні назви наведено в додатку НА.

ВСТУП до EN 12966:2014 + А1:2018

Цей стандарт призначено для застосування виробниками, які вводять в обіг на ринку дорожні знаки зі змінною інформацією, а також для підприємств і організацій та приватних забудовників, які використовують знаки зі змінною інформацією. Стандарт містить вимоги до показників якості, пов’язані із суттєвими характеристиками цих знаків, методів випробувань та оцінювання, а також забезпечує засоби оцінювання та підтвердження стабільності показників якості (AVCP).

Цей стандарт надає вимоги до знаків дорожнього руху зі змінною інформацією ( variable messagetraffic signs, VMS). VMS — це знак, на якому інформацію може бути змінено або долучено/вилучено, за потреби. Інформація може являти собою текст та/або символи.

VMS поділяють на два різні типи — постійного зображення та непостійного зображення. VMS по­стійного зображення показують зображення постійних знаків за типами, визначеними в EN 12899. Для VMS непостійного зображення використовують світловипромінювальні елементи для надання різної інформації на одній і тій самій лицьовій поверхні знака.

Є різноманітні види VMS. У деяких з них є елементи, розміщені з метою зображення одночасно різної заздалегідь визначеної інформації, водночас інші містять масиви даних. Деякі знаки можуть по­казувати інформацію, в якій усі елементи мають приблизно однакову силу світла, тоді як інші можуть індивідуально змінювати силу світла. Деякі знаки можуть показувати певні задані кольори, а інші можуть показувати кольори в заданому діапазоні. Деякі знаки можуть показувати лише символьні познаки, а інші можуть показувати ширший спектр символів.

У цьому стандарті не описано детально форму та конфігурацію VMS. Тому через непрактичність випробування деяких VMS у складенні для демонстрування відповідності вимогам цього стандарту використовують модулі для випробувань, що являють собою VMS

Основні властивості знака описано на підставі основоположних вимог щодо забезпечення роз­бірливості та видимості в межах необхідного оглядового діапазону. Ці властивості можуть змінюва­тися залежно від ситуації. Наприклад, для застосування у Греції не потрібно висувати вимоги щодо мінімальних температур на рівні до мінус 40 °С, але це необхідно розглядати стосовно Лапландії. Для фотометричних характеристик є відмінність між встановленням на магістралях, де забезпечено ви­димість на відстані й застосовують вузький світловий пучок, та встановленням у містах, де видимість забезпечена лише на коротких відстанях і необхідне застосування широкого світлового пучка.

У цьому стандарті до показників якості за суттєвими характеристиками застосовано вимоги, що не залежать від технології. Відповідність фотометричних та екологічних характеристик підтверджують на модулі для випробувань, що являє собою VMS. Цей стандарт містить низку вимог до VMS, відпо­відність до деяких потрібно підтвердити на модулі для випробувань, а відповідність до інших повинен перевіряти виробник. Виробник несе відповідальність за те, щоб тестовим модулем було повністю подано VMS.

Показники якості основних характеристик VMS непостійного зображення задають відповідно до класів, комбінації яких обирають залежно від вимог кінцевого користувача. Національні додат­ки можуть визначати комбінацію класів, застосовну до місцевих потреб. Ці комбінації охоплюють не лише нормативні вимоги країни призначення, а також і питання строку служби, якості, технічного об­слуговування та конструкції, які за умов конкретного застосування впливають на придатність знака відповідати вимогам щодо безпеки та цільового призначення. У довідкових додатках викладено корисні рекомендації за додатковими аспектами, пов'язаними V M S , для тих, хто укладає контракти із закупівлі дорожніх знаків або їх систем.

Керування встановленими VMS непостійного зображення має відбуватися з урахуванням зовніш­нього освітлення та ширини ліній, що утворюють напис, щоб забезпечити передбачену яскравість зображення і баланс кольорів. Символи та шрифти для інформації на знаках має бути розроблено так, щоб забезпечити найкращу розбірливість.

Умови навколишнього середовища, в яких працює VMS, можуть бути досить суворими, однак устатковання, яке вважають «придатним для використання за призначеністю», має працювати у схильному до корозії навколишньому середовищі не менше ніж 10 років. Тому важливо, щоб це було враховано під час вибирання властивостей усіх матеріалів та у виробничих процесах.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ ВЕРТИКАЛЬНІ
Знаки дорожні зі змінною інформацією

ROAD VERTICAL SIGNS
Variable m essage traffic signs

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги до дорожніх знаків зі змінною інформацією ( variablemessage sign, VMS) двох типів зображення: постійного (див. 3.4) та непостійного (див. 3.7).

Цей стандарт охоплює переносні, тимчасові та постійні VMS, які встановлюють на ділянках організації дорожнього руху, на приватних територіях і територіях громадського користування, зокрема й у тунелях, для інформування, керування, попередження та/або спрямування дорожнього руху. Для підтвердження відповідності вимогам цього стандарту використовують модулі для випробувань.

Цей стандарт визначає фотометричні та фізико-механічні характеристики VMS, а також аспекти їх довговічності. Стандарт також містить відповідні вимоги та методи випробувань, оцінювання та під­твердження стабільності показників якості (AVCP) і маркування.

Цей стандарт не охоплює:

a) портальних, консольних, вертикальних опор та фундаментів для встановлення дорожніх знаків;

b) сигнальних головок;

c) розмірів та форм інформації VMS;

d) блоків керування та моніторингу, якщо вони не розміщені всередині VMS;

e) регулювання яскравості світловипромінювання знака.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі дато­ваних посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно корис­туватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12899-1:2007 Fixed, vertical road traffic signs — Part 1: Fixed signs

EN 12899-4:2007 Fixed, vertical road traffic signs — Part 4: Factory production control

EN 50293:2012 Road traffic signal systems — Electromagnetic compatibility

EN 50556:2011 Road traffic signal systems

EN 60068-2-1 Environmental testing — Part 2-1: Tests — Tests A: Cold (IEC 60068-2-1)

EN 60068-2-2 Environmental testing — Part 2-2: Tests — Tests B: Dry heat (IEC 60068-2-2)

EN 60068-2-5 Environmental testing — Part 2-5: Tests — Test Sa: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing (IEC 60068-2-5)

EN 60068-2-14 Environmental testing — Part 2-14: Tests — Test N: change of temperature (IEC 60068-2-14)

EN 60068-2-30 Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) (IEC 60068-2-30)

EN 60068-2-64 Environmental testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: Vibration, broadband random and guidance (IEC 60068-2-64)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529)

EN 60598-1 Luminaires — Part 1 : General requirements and tests (IEC 60598-1)

EN 60664-1 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests (IEC 60664-1)

EN 60950-1:2006 Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements (IEC 60950-1:2005, modified)

EN 60950-22:2006 Information technology equipment — Safety — Part 22: Equipment installed outdoors (IEC 60950-22:2005, modified)

EN ISO 9227:2012 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests (ISO 9227:2012)

IEC 60417-1 Graphical symbols for use on equipment — Part 1 : Overview and application

ISO 7000:2014 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols

CIE 015-2004 Colorimetry

CIE S 017:2011 International lighting vocabulary

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12899-1:2007 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 1. Знаки стаціонарні

EN 12899-4:2007 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 4. Контроль виробництва на підприємстві

EN 50293:2012 Сигнальні системи дорожнього руху. Електромагнітна сумісність

EN 50556:2011 Сигнальні системи дорожнього руху

EN 60068-2-1 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод (ІЕС 60068-2-1)

EN 60068-2-2 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2)

EN 60068-2-5 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування Sa: Імітація сонячного випромінювання на рівні землі й настанова для випробування сонячної радіації (ІЕС 60068-2-5)

EN 60068-2-14 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: Зміна температури (ІЕС 60068-2-14)

EN 60068-2-30 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (12 год + 12 год цикл) (ІЕС 60068-2-30)

EN 60068-2-64 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-64. Випробування. Випробування Fh: Вібрація, випадкові коливання в широкому діапазоні та настанова (ІЕС 60068-2-64)

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP) (ІЕС 60529)

EN 60598-1 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 60598-1)

EN 60664-1 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування (ІЕС 60664-1)

EN 60950-1:2006 Обладнання інформаційних технологій. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60950-1:2005, MOD)

EN 60950-22:2006 Апаратура обробляння інформації. Безпека. Частина 22. Апаратура для встановлення на відкритому повітрі (ІЕС 60950-22:2005, MOD)

EN ISO 9227:2012 Випробування на корозію у штучних атмосферах. Випробування соляним туманом (ISO 9227:2012)

ІЕС 60417-1 Графічні символи для використання на устаткованні. Частина 1. Огляд та застосування

ISO 7000:2014 Графічні символи для використання на устаткованні. Зареєстровані символи

СІЕ 015-2004 Колориметрія

CIE S 017:2011 Міжнародний словник з освітлення.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online