ДСТУ ГОСТ 31405:2014 Вироби трикотажні білизняні для жінок і дівчат. Загальні технічні умови (ГОСТ 31405-2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТРИКОТАЖНІ БІЛИЗНЯНІ
ДЛЯ ЖІНОК І ДІВЧАТ
Загальні технічні умови
(ГОСТ 31405-2009, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31405:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886 з 2014—11-01

3 Цей стандарт відповідає ГОСТ 31405-2009 Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия (Вироби трикотажні білизняні для жінок і дівчат. Загальні технічні умови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 904-87)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 31405-2009 Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия (Вироби трикотажні білизняні для жінок і дівчат. Загальні технічні умови).

Ступінь відповідності національного стандарту ГОСТ 31405-2009 — ідентичний (IDT).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на сторінці 2 обкладинки вилучено інформацію щодо розроблення цього стандарту на основі ГОСТ Р 53144-2008 (п. 4 «Предисловия»), надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 5 «Предисловия») та відповідно змінено нумерацію пунктів;

— на сторінці 10 вилучено інформацію стосовно коду УДК, МКС, ОКП та додано інформацію щодо коду УКНД.

Замість ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), ГОСТ 30157.0-95, ГОСТ 30157.1-95, ГОСТ 31396-2009 та ГОСТ 31397-2009, на які є посилання в цьому стандарті, треба користуватися відповідно ДСТУ ГОСТ 3816:2009 (ИСО 811-81), ДСТУ ГОСТ 30157.0:2003, ДСТУ ГОСТ 30157.1:2003, ДСТУ ГОСТ 31396:2011 та ДСТУ ГОСТ 31397:2011.

Замість ГОСТ 31228-2004, на який є посилання в цьому стандарті, треба користуватися ДСТУ 3823-98.

Замість ГОСТ Р 51729-2001 та ГОСТ Р ИСО 3758-2007, на які є посилання в структурному елементі «Библиография», треба користуватися відповідно ДСТУ ГОСТ 31423:2014 та ДСТУ ISO 3758:2005. 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY
AND CERTIFICATION
(EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
Общие технические условия

Соответствует официальному тексту

По вопросам приобретения официального издания обращайтесь
к национальному органу стандартизации
(ГП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (БАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 35-2009 от 11 июня 2009 г., приложение № 18)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО3166) 004-97 Код страны по МК (ИСО3166) 004-97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Молдова
Кыргызстандарт MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Туркменистан TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 ВЗАМЕН ГОСТ 904-87

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Виды и размеры

4 Технические требования

5 Приемка

6 Методы испытаний

7 Транспортирование и хранение

Приложение А (рекомендуемое). Группы растяжимости полотен

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
Общие технические условия

Women’s and girt’s knitted underwear.
General specifications

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бельевые трикотажные изделия из трикотажных полотен всех видов для женщин и девочек.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 1136—81 Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности

ГОСТ 2351—88 Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 3816—81 (ИСО 811—81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств

ГОСТ 3897—87 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 6309—93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 8846—87 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле

ГОСТ 8847—85 Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных

ГОСТ 9173—86 Изделия трикотажные. Правила приемки

ГОСТ 9176—87 Изделия трикотажные. Методы испытания швов

ГОСТ 9733.0—83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 9733.4—83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.6—83 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к «поту»

ГОСТ 9733.27—83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 10399—87 Изделия трикотажные бельевые. Требования к пошиву

ГОСТ 12088—77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 17916—86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 19616—74 Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления

ГОСТ 19712—89 Изделия трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных

ГОСТ 28554—90 Полотно трикотажное. Общие технические условия

ГОСТ 30157.0—95 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения

ГОСТ 30157.1—95 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок

ГОСТ 30383—95 Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей

ГОСТ 31228—2004 Изделия трикотажные бельевые для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей

ГОСТ 31396—2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды

ГОСТ 31397—2009 Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online