ДСТУ EN 933-8:2021 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 8. Оцінювання тонких фракцій. Метод піщаного еквівалента (EN 933-8:2012 + A1:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
З ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 8. Оцінювання тонких фракцій
Метод піщаного еквівалента

ДСТУ EN 933-8:2021
(EN 933-8:2012 + А1:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали» (ТК 305), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 липня 2021 р. № 255 з 2022–04–01

3 Національний стандарт відповідає EN 933-8:2012 + А1:2015 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 8: Assessment offines — Sand equivalent test (Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 8. Оцінювання тонких фракцій. Метод піщаного еквівалента) та внесений з дозволу CEN, rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви

6 Апаратура

7 Підготування досліджуваних зразків

8 Проведення випробування

9 Обчислення та подання результатів

10 Протокол випробування

Додаток А (довідковий) Метод визначення показника піщаного еквівалента для фракції 0/4 мм

Додаток В (довідковий) Приклад аркуша даних випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 933-8:2021 (EN 933-8:2012 + А1:2015, IDT) «Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 8. Оцінювання тонких фракцій. Метод піщаного еквівалента», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 933-8:2012 + А1:2015 (версія en) «Tests for geometrical properties of aggregates — Part 8: Assessment offines — Sand equivalent test».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 933-8:2012 + А1:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

EN 933-2 наразі чинний, його не прийнято в Україні як національний стандарт.

EN 932-2, EN 933-1, EN 932-5 та EN 1097-5 наразі чинні, їх прийнято в Україні як такі національні стандарти:

ДСТУ EN 932-2:2021 (EN 932-2:1999, IDT) Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб;

ДСТУ EN 933-1:2021 (EN 933-1:2012, IDT) Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення зернового складу. Метод просіювання;

ДСТУ Б EN 932-5:2015 Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування (EN 932-5:2012 + EN 932-5:2012/АС:2014, IDT);

ДСТУ EN 1097-5:2021 (EN 1097-5:2008, IDT) Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначення вологості висушуванням у сушильній шафі.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
З ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 8. Оцінювання тонких фракцій.
Метод піщаного еквівалента

TESTS FOR
GEOMETRICAL PROPERTIES OF AGGREGATES
Part 8. Assessment of fines.
Sand equivalent test

Чинний від 2022–04–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює еталонний метод визначення показника піщаного еквівалента для дрібних заповнювачів з розміром фракції 0/2 мм (для фракції 0/4 мм див. додаток А) або для суміші заповнювачів, який використовують для типового випробування та у спірних випадках. Для інших потреб, зокрема контролювання виробництва на підприємстві, можна використовувати інші методи випробування, якщо підтверджено їх кореляцію з еталонним методом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing laboratory samples

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration

EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 1: Determination of particle size distribution — Sieving method

EN 933-2 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 2: Determination of particle size distribution — Test sieves, nominal size of apertures

EN 1097-5 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 932-2 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб

EN 932-5 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устатковання та калібрування

EN 933-1 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення зернового складу. Метод просіювання

ЕN 933-2 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 2. Визначення зернового складу. Випробувальні сита, номінальні розміри отворів сит

EN 1097-5 Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначення вологості висушуванням проби в сушильній шафі

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online