ДСТУ EN 932-2:2021 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб (EN 932-2:1999, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
З ВИЗНАЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб

ДСТУ EN 932-2:2021
(EN 932-2:1999, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 Розроблено: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 липня 2021 р. № 255 з 2022–04–01

3 Національний стандарт відповідає EN 932-2:1999 Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing laboratory samples (Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Sсience 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Суть методу

5 Апаратура

6 Огляд проби перед скороченням

7 Метод скорочення проб з використанням ротаційного розділювача проб

8 Скорочення проб з використанням жолобкового розділювача

9 Скорочення проб з використанням фракційного перелопачування

10 Скорочення проб квартуванням

11 Скорочення проби до досліджуваної частини заданої маси з незначним відхилом

12 Скорочення проби подрібненням для зменшення розміру частинок

13 Метод отримання подвійних досліджуваних частин

Додаток А (довідковий) Поділ 1/2, 3/4 та 5/8 з використанням жолобкового розділювача

Додаток В (довідковий) Робочі приклади

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 932-2:2021 (EN 932-2:1999, IDT) «Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 932-2:1999 (версія en) «Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing laboratory samples».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 932-2:1999 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб

TESTS FOR GENERAL PROPERTIES
OF AGGREGATES
Part 2. Methods for reducing laboratory samples

Чинний від 2022–04–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи скорочення лабораторних проб заповнювачів до досліджуваних частин за маси досліджуваної частини:

— визначеної нижньою межею маси;

— визначеної допустимим відхилом від необхідної маси;

— точно визначеної вимогами методу випробування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 932-1 Tests for general properties of aggregates — Part 1: Methods for sampling

pr EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 932-1 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання проб

pr EN 932-5 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устатковання і калібрування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online