ДСТУ ISO 2320:2006 Гайки шестигранністалеві самостопорні. Механічні та експлуатаційні властивості (ISO 2320:1997, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННІ
СТАЛЕВІ САМОСТОПОРНІ
Механічні та експлуатаційні властивості
(ISO 2320:1997, IDT)

ДСТУ ISO 2320:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут металовиробів, Технічний комітет стандартизації «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бойко, канд. техн. наук; І. Буравльов, д-р техн. наук; А. Должанський, д-р техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 вересня 2006 р. № 272 з 2007-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 2320:1997 Prevailing torque type steel hexagon nuts — Mechanical and performance properties (Гайки шестигранні сталеві самостопорні. Механічні та експлуатаційні властивості)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Система позначення

5 Матеріали та вимоги до оброблення

6 Механічні властивості

7 Експлуатаційні властивості

8 Методи випробовування

9 Марковання

Додаток А Методика визначання крутного моменту та експлуатаційних властивостей самостопорних гайок із застосуванням ручного динамометричного ключа

Додаток В Випробовування температурної стійкості самостопорних гайок з неметалевою вставкою

Додаток С Вимоги до співвідношення крутного моменту та зусилля затискання та їх випробовування

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

Додаток НБ Перелік останніх видань міжнародних стандартів, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 2320:1997 Prevailing torque type steel hexagon nuts — Mechanical and performance properties (Гайки шестигранні сталеві самостопорні. Механічні та експлуатаційні властивості).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 2320:1997; — долучено структурний елемент «Зміст»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з розділу 2 вилучено виноски 2)—8) як такі, що втратили сенс, у зв’язку з набуттям чинності ISO 68:1998, ISO 261:1998, ISO 898-1:2009, ISO 965-2:1998, ISO 4042:1999, ISO 4753:1999, ISO 6507-1:2005, ISO 6507-2:2005, ISO 6507-3:2005;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті);

— долучено національний додаток НБ, в якому наведено перелік останніх видань міжнародних стандартів, посилання на які є в цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННІ СТАЛЕВІ САМОСТОПОРНІ
Механічні та експлуатаційні властивості

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ САМОСТОПОРЯЩИЕСЯ
Механические и эксплуатационные свойства

PREVAILING TORQUE TYPE STEEL HEXAGON NUTS
Mechanical and performance properties

Чинний з 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до механічних та експлуатаційних властивостей самостопорних сталевих шестигранних гайок (зокрема зі скошеним буртом), які випробовують за темпера тури навколишнього середовища від 10 °С до 35 °С. У разі підвищення або зниження температури властивості гайок будуть змінюватися.

Цей стандарт поширюється на самостопорні гайки:

— з номінальними діаметрами нарізі до 39 мм включно;

— з трикутною наріззю ISO згідно з ISO 68;

— з комбінаціями діаметр/крок нарізі — згідно з ISO 261;

— з допусками на нарізь 6Н — згідно з ISO 965-2;

— зі спеціальними вимогами до механічних властивостей;

— з розмірами, які встановлено в чинних стандартах на вироби, посилання на які є у цьому стандарті;

— з температурою експлуатації від мінус 50 °С до 300 °С для суцільнометалевих гайок;

— з температурою експлуатації від мінус 50 °С до 120 °С для гайок з неметалевою вставкою.

Цей стандарт не поширюється на гайки зі спеціальними властивостями, для яких потрібні спеціальні матеріали чи покриття, щоб забезпечити:

— зварюваність;

— корозійну тривкість;

— здатність витримувати температури понад встановлених меж.

Стопорні властивості гайок будуть знижуватися зі збільшенням кількості їх повторного за стосовування. Користувачі повинні враховувати можливість зниження стопорних властивостей гайок перед їх повторним застосуванням.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання стандартів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 68-1 ISO general purpose screw threads — Basic profile — Part 1: Metric screw threads

ISO 261 ISO general purpose metric threads — General plan

ISO 898-1 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs

ISO 898-2:1992 Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread

ISO 898-6:1994 Mechanical properties of fasteners — Part 6: Nuts with specified proof load values — Fine pitch thread

ISO 965-2 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose bolt and nut threads — Medium quality

ISO 4042 Fasteners — Electroplated castings

ISO 4753 Fasteners — End of parts with external metric ISO thread

ISO 6506:1981 Metallic materials — Hardness test — Brinell test

ISO 6507-1 Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method

ISO 6508:1986 Metallic materials — Hardness test — Rockwell test (scales A—В—C—D—E—F—G—H—K).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 68-1 Нарізі ISO загальної призначеності. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні

ISO 261 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення

ISO 898-1 Механічні властивості кріпильних виробів, виготовлених із низьковуглецевої та легованої сталі. Частина 1. Болти, ґвинти і шпильки

ISO 898-2:1992 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями пробних навантажень. Нарізь з великим кроком

ISO 898-6:1994 Вироби кріпильні. Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 6. Гайки з установленими значеннями пробних навантажень. Нарізь із дрібним кроком

ISO 965-2 Нарізі метричні

ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 2. Граничні роз міри для нарізей болтів і гайок загальної призначеності. Середній клас точності

ISO 4042 Кріпильні вироби. Електролітичні покриття

ISO 4753 Кріпильні вироби. Кінці виробів із зовнішньою метричною наріззю ISO

ISO 6506:1981 Матеріали металеві. Визначення твердості. Визначення твердості за Брінеллем

ISO 6507-1 Матеріали металеві. Визначення твердості. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 1. Метод випробування

SO 6508:1986 Матеріали металеві. Визначення твердості. Визначення твердості за Роквеллом (шкали А—В—С—D—Е—F—G—Н—К).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи