ДСТУ ISO 261:2005 Нарізі метричні ІSO загального призначення. Загальні положення (ІSO 261:1998, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАРІЗІ МЕТРИЧНІ ISO ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Загальні положення

(ISO 261:1998, IDТ)
ДСТУ ISO 261:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут металовиробів; Технічний комітет «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Буравльов, д-р техн. наук; О. Бойко, канд. техн. наук; А. Должанський, д-р техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 вересня 2005 р. № 239 з 2007-01-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р.

3 Національний стандарт відповідає ISO 261:1998 ISO general purpose metric screw threads — General plan (Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначання нарізей

5 Вибирання діаметрів і кроків нарізей

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які наведено в цьому стандарті

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 261:1998 ISO general purpose metric screw threads — General plan (Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення).

Міжнародний стандарт ISO 261:1998 розробив технічний комітет ISO/TC 1 Screw threads (Ґвинтові нарізі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

—  додано структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів;

—  вилучено попередній довідковий матеріал «Foreword»;

—  слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

—  до розділу 2 «Нормативні посилання» додано «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

—  стандарт доповнено національним довідковим додатком НА, в якому міститься інформація про національні стандарти, ідентичні міжнародним стандартам, посилання на які наведено в ISO 261:1998.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАРІЗІ МЕТРИЧНІ ISO ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Загальні положення

РЕЗЬБЫ МЕТРИЧЕСКИЕ ISO ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Общие положения

ISO GENERAL PURPOSE METRIC SCREW THREADS
General plan

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до метричних нарізей ISO (М) загальної призначеності з основним профілем згідно з ISO 68-1. Основні розміри нарізей — згідно з ISO 724. Допуски — згідно з ISO 965-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Вимоги цього стандарту базуються на нормативних документах, посилання на які наведено в тексті стандарту. Під час публікації зазначені видання були чинні. Усі стандарти є предметом перегляду і замовники, що уклали угоду на підставі цього стандарту, зацікавлені в застосуванні найсучасніших видань нормативних документів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС ведуть реєстрацію чинних на даний час міжнародних стандартів.

ISO 68-1:1998 ISO general purpose screw threads — Basic profile — Part 1: Metric screw threads

ISO 262:1998 ISO general purpose metric screw threads — Selected size for screws, bolts and nuts

ISO 724:1993 ISO general purpose metric screw threads — Basic dimensions

ISO 965-1:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data

ISO 5408:1983 Cylidrical screw threads — Vocabulary,

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 68-1:1998 Нарізі ISO загальної призначеності. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні

ISO 262:1998 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Вибір розмірів для ґвинтів, болтів та гайок

ISO 724:1993 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Основні розміри

ISO 965-1:1998 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 1. Основні характеристики

ISO 5408:1983 Нарізі циліндричні. Словник термінів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online